Dla CMC Poland liczy się wnętrze

Dla CMC Poland liczy się wnętrze

W Polsce CMC jest liderem w produkcji wyrobów długich przeznaczonych dla budownictwa oraz jednym z największych dostawców prętów okrągłych i płaskowników w Europie. Jest też jednym z liderów we wprowadzaniu innowacyjnych produktów, które są wynikiem prac wykwalifikowanej kadry technicznej. W CMC Poland pracownicy mają różne pasje, ale łączy ich wnętrze: siła, rzetelność i niezawodność. Potrzeba rozwoju i ciągłego realizowania nowych wyzwań.

Firma ma istotne znaczenie na lokalnym rynku pracy, jest największym pracodawcą w Zawierciu i powiecie zawierciańskim, zatrudniając łącznie ponad 2.800 osób, z tego ponad 2.200 w Zawierciu. Od 2019 r. zwiększono zatrudnienie o ponad 600 osób i szacuje się, że w kolejnych latach mając na uwadze planowane projekty rozwojowe oraz przewidywane odejścia na emerytury, zatrudnienie zwiększy się o kolejne kilkaset osób. Jednocześnie notowany jest niski wskaźnik rezygnacji dobrowolnych, które w ostatnich latach wynoszą od 1 proc. do 1,7 proc.

„Work-life balance” pracowników jest w spółce kluczową sprawą. W ramach tzw. wczasów rodzinnych z dofinansowaniem z ZFŚS, kadra ma możliwość wypoczynku w dowolnym okresie roku w ok. 20 miejscach w Polsce, m.in. we własnym ośrodku wypoczynkowym nad Bałtykiem w Rowach, na Mazurach, w górach, w tym w hotelu Gołębiewski i Stok w Wiśle. Ponadto firma oferuje karty Multisport, karty przedpłacone dla dzieci na Dzień Dziecka i Mikołajki, zapomogi, pożyczki oraz karty przedpłacone dla pracowników na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Z okazji Dnia Hutnika organizowane są pikniki dla pracowników i ich rodzin.

CMC stwarza pracownikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, poprzez szkolenia, dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych, promuje awanse wewnętrzne (tylko w wyjątkowych sytuacjach pozyskuje z rynku kadrę kierowniczą). Wdrażanych jest wiele inicjatyw dotyczących poprawy bezpiecznych warunków pracy, angażujących pracowników i kadrę kierowniczą.

Budujemy zespoły oparte na zaufaniu, gdzie pracownicy mogą rozwijać się, w środowisku, w którym bezpieczeństwo jest priorytetem. Zapewniamy naszym pracownikom dostęp do nowoczesnej technologii stosowanej w przemyśle metalurgicznym, szerokie możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez realizację różnych projektów rozwojowych, system wewnętrznych awansów, uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach - mówi Jerzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland.

Firma angażuje się w realizację kształcenia dualnego w szkołach technicznych. Od czterech lat aktywnie prowadzi lokalną kampanię „Zawód na propsie, Technikum daje więcej”, zachęcając młodych ludzi do wyboru kształcenia technicznego. Obecnie współpracuje z trzema lokalnymi technikami, a w klasach patronackich w roku szkolnym 22/23 kształci się łącznie ok. 270 uczniów, z czego ok. 190 odbywa zajęcia praktyczne na terenie huty.

Absolwenci kierunków patronackich: technik mechanik, technik przemysłu metalurgicznego, technik mechatronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik transportu kolejowego oraz technik eksploatacji portów i terminali, po ukończeniu technikum mogą podjąć pracę w CMC lub kontynuować edukację na studiach. Łącznie już 49 absolwentów klas patronackich z lat 2019 -2022 z sukcesem pracuje w CMC Poland. W roku szkolnym 22/23 utworzony został nowy kierunek kształcenia dualnego: technik elektryk, który cieszy się dużą popularnością.

Od 2017 realizowana jest również współpraca z Politechniką Śląską, w ramach której odbywają się staże przemysłowe dla studentów kształcących się na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w trybie dualnym. Razem z Politechniką Częstochowską CMC podnosi kompetencje pracowników, kierując ich na studia zaoczne o kierunku Metalurgia. W 2022 roku 13 pracowników uzyskało tytuł inżyniera, a kolejnych 14 rozpoczęło swoją ścieżkę edukacyjną na kierunku Metalurgia.

 

Oferujemy pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie, znacznie powyżej średniego wynagrodzenia w gospodarce. Minimalne wynagrodzenie podstawowe w CMC Poland od września 2022 r. wynosi 5.500 PLN brutto. Średnie wynagrodzenie całkowite za poprzedni rok obrotowy wynosiło 8.900 zł brutto. Pracownicy otrzymują dodatki za pracę w systemie zmianowym i IV brygadowym. Wypłacamy premie kwartalne w wysokości do 24 proc. kwartalnego wynagrodzenia, nagrody i inne benefity. Od 2016 r. pracownicy i ich rodziny, mogą korzystać z szerokiego pakietu prywatnej opieki medycznej w Medicover, również w przyzakładowej placówce medycznej Medicover otwartej w Zawierciu w 2020r. – mówi Barbara Kaleta, członek zarządu CMC Poland, dyrektor personalny.

Firma sponsoruje stypendia dla uczniów i studentów kształcących się w systemie dualnym na terenie firmy. W przypadku uczniów klas patronackich w technikach, po spełnieniu określonych kryteriów uczniowie mają możliwość otrzymać miesięczne stypendium w kwocie od 200 zł w klasie pierwszej do 600 zł w klasie piątej. Uczniom i studentom zapewniane jest zaangażowanie i wsparcie specjalistycznej kadry technicznej, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu. Stwarzana jest możliwość poznania procesu produkcji stali i walcowania, co pomaga młodym ludziom w zdobyciu dobrego zawodu. Pokazuje to, że praca w przemyśle może być atrakcyjna, może dać szansę na podjęcie dobrze płatnej pracy po zakończeniu nauki i stwarzać możliwości rozwoju zawodowego.

CMC Poland angażuje się w liczne akcje i inicjatywy ważne dla mieszkańców Zawiercia i okolic oraz uwzględniające pasje pracowników. Firma wspiera lokalne drużyny sportowe, jest sponsorem tytularnym klubu siatkówki męskiej: Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) oraz klubu piłki ręcznej: KS Viret CMC Zawiercie (I liga). Wspiera lokalne instytucje i organizacje m.in.: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Państwową Straż Pożarną, Orkiestrę Dętą CMC, Stowarzyszenie „Amazonki", Fundację „Pomoc Rodzinie”, lokalne szkoły, WOŚP. W ostatnim czasie w związku z wybuchem wojny w Ukrainie spółka wsparła Polską Akcję Humanitarną (PAH) oraz przeznaczyła 6 pokojów dla uchodźców w firmowym hostelu pracowniczym, zapewniając im wyżywienie, odzież, artykuły szkolne, pomoc medyczną.

Corocznie od kilkunastu lat w sobotę przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia CMC Poland organizuje na terenie Zawiercia akcję „Mikołaje CMC”, podczas której pracownicy CMC Poland w strojach Mikołajów rozdają zawierciańskim dzieciom maskotki i słodycze.

"Zbudowaliśmy przeszłość, aby teraz dbać o przyszłość. Przyszłość zaczyna się dzisiaj."

CMC Poland Sp. z o.o. od 2003 r. jest częścią Commercial Metals Company (CMC) notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku. Firma łącznie na świecie zatrudnia ok. 12 000 pracowników. Huta w Zawierciu, będąca częścią CMC Poland działa od 1897 r. Produkuje wyroby gorącowalcowane długie w oparciu o wsad pochodzący z własnej stalowni elektrycznej, w której do produkcji wykorzystywany jest złom stalowy. To
jeden z największych producentów wyrobów stalowych w Polsce, sprzedający swoje wyroby na rynek krajowy i zagraniczny. Lider we wprowadzaniu innowacyjnych produktów. Wydatki CMC Poland na inwestycje od 2003 r. wyniosły ponad 2 mld PLN. Ostatnia inwestycja, nowa walcownia za ponad 200 mln PLN została oddana do użytku w maju 2021r.
Zakłady w Polsce rozmieszczone są w miejscowościach:
• Zawiercie - główna siedziba firmy, huta stali i Strzępiarka,
• Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Raczki, Bydgoszcz, Konin, Świdnica, Herby, Katowice, Chrzanów, Zębiec, Lublin – zakłady złomowe,
• Zawiercie, Żyrardów, Rzeszów - zakłady przetwórstwa stali,
• Dąbrowa Górnicza, Zawiercie - zakłady produkujące siatki zbrojeniowe,
• Katowice – Finansowe Centrum Usług Wspólnych oraz Biuro Projektów Konstrukcji Żelbetowych.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.