Naturalne włókna dla innowacyjnych produktów przyszłości

Naturalne włókna dla innowacyjnych produktów przyszłości

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy (IWNiRZ-PIB) to unikatowa przestrzeń badawcza o wyjątkowej pozycji na arenie polskiej i międzynarodowej. Jest interdyscyplinarną jednostką, zajmującą się kompleksowymi badaniami pozyskiwania i przerobu naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

W IWNiRZ-PIB realizowane są m.in. badania biotechnologiczne, fitochemiczne i hodowlane w kierunku nowych odmian roślin włóknistych i zielarskich oraz w zakresie doskonalenia agrotechniki roślin użytkowych, a także technologii pozyskiwania i przetwarzania włókien naturalnych oraz ich modyfikacji. Opracowywane i testowane są technologie otrzymywania biopaliw; wykorzystania odtwarzalnych i biodegradowalnych surowców. Nowe tematy badawcze obejmują robotyzację procesu produkcji materiału siewnego jednopiennych konopi włóknistych, a także opracowywanie biodegradowalnej maseczki typu drugiego składającej się z włókien naturalnych.

Osiągnięcia Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB,
warunkujące bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy

W 2021 r. zrealizowano w Instytucie trzy międzynarodowe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej (HORYZONT 2020, ERA-NET), trzy programy konsorcyjne finansowane z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz kilkanaście zadań dotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2020 r. Instytut otrzymał prestiżowe wyróżnienie w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości za rozwiązanie Henola – unikatowa w skali światowej odmiana konopi przemysłowych komercjalizowana w ramach Programu Konopnego. W 2021 r. Instytut został laureatem nagrody „Orły Wprost - Złota 100 Polskiego Rolnictwa” w kategorii Instytucja Wspierająca Polskie Rolnictwo. W tym samym roku Instytut otrzymał także Złoty Medal za rozwiązanie pt. „Sposób barwienia tkanin i materiałów polimerowych” podczas szóstej edycji Targów INEX pod patronatem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA (VNR Indie).

Produkt przyszłości

W IWNiRZ-PIB opracowano i opatentowano technologię produkcji biodegradowalnych ekologicznych mat sanitarnych z włókien naturalnych. Nasączone środkami dezynfekcyjnymi maty wykonane są w 100 proc. z naturalnych włókien: konopi, lnu i juty. Maty stosuje się jako bariery dla bakterii i wirusów do szybkiego oczyszczania środków transportu, mających bezpośredni kontakt ze źródłami występującej epidemii, mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i innych zanieczyszczeń. Przeznaczenie i zastosowanie: 1) rolnictwo (profilaktyka chorób zakaźnych w budynkach inwentarskich, przeciwgrzybicze, odkażające w zakładach przetwórstwa spożywczego); 2) zastosowanie przemysłowe (środek dezynfekujący w zakładach przetwórstwa spożywczego); 3) transport publiczny (przejścia graniczne, lotniska); 4) toalety publiczne (antybakteryjny środek dezynfekujący). [Patent europejski: WO/2009/110812].

Sukces Instytutu jest uwarunkowany nie tylko wyjątkowymi pomysłami i pracowitością, ale także pielęgnowaną wiele lat współpracą międzynarodową z renomowanymi ośrodkami naukowymi oraz firmami branżowymi na całym świecie.Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.