Sejm zamroził ceny prądu i przedłużył kadencję samorządów

Sejm zamroził ceny prądu i przedłużył kadencję samorządów

Ustawa zamrażająca ceny prądu została uchwalona przez Sejm. Projekt trafi teraz do Senatu. Sejm przyjął ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku, a tym samym o przesunięciu wyborów samorządowych.

Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii został przyjęty przez rząd na posiedzeniu w poniedziałek 26 września. Trzy dni później zakończył się proces legislacyjny w Sejmie — za głosowało 414 posłów, jeden był przeciw, a 26 się wstrzymało. Teraz nad przepisami pochylą się senatorowie – podał serwis Businessinsider.com.pl

Dokument zakłada, że stawki w 2023 r. nie będą mogły przekroczyć tegorocznych. W ustawie zawarto jednak pewne ograniczenie — ceny pozostaną zamrożone do konkretnego poziomu zużycia. Limity wynoszą:
-  do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;
-  do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
-  do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r. Przewiduje też, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 — 31 grudnia 2022, w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023 – napisano w informacji.

Jak oszacował rząd, koszt samego zamrożenia cen prądu dla budżetu wyniesie 13 mld zł. – podano dalej.
W ustawie pojawił się także nowy dodatek energetyczny dla tych gospodarstw domowych, które wykorzystują prąd do ogrzewania. Jego wysokość wynosi 1 tys. zł, jeśli zużycie w 2022 r. wyniesie do 5 MWh lub 15 tys. zł, jeśli zużycie będzie wyższe. Wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. – poinformował portal

Ponadto dokument zawiera nowy obowiązek dla urzędów obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej. Chodzi o ograniczenie zużycia prądu o 10 proc. w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w porównaniu do średniej z lat 2018-2019. Taki sam obowiązek pojawi się w całym przyszłym roku, a punktem odniesienia będzie rok 2022 r. Kara za niedostosowanie się wyniesie 20 tys. zł. – czytamy dalej.

Sejm przyjął też między innymi projekt ustawy znoszącej tzw. obligo giełdowe dla producentów energii. Teraz projekt zostanie skierowany do Senatu.

Za zniesieniem obliga głosowało 264 posłów, 34 było przeciw, wstrzymało się 134.

Projekt zakładający zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, pojawił się 28 września. Dzień później został już uchwalony przez Sejm. Co ciekawe, to Pis w 2019 r. wprowadziło przepisy, które zmusiły producentów energii do sprzedaży 100 proc. prądu na TGE. Wcześniej obligo wynosiło 30 proc. (do 2017 r. było to 15 proc.).

Skierowany do Sejmu projekt, który rząd przyjął w trybie obiegowym 28 września, dotyczy przede wszystkim wytwórców energii elektrycznej z węgla i gazu. W efekcie dostawcy prądu nie będą musieli kupować energii na giełdzie, możliwe będą bezpośrednie umowy – wyjaśnił serwis. .

W uzasadnieniu projektu noweli wskazano, że po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą mogły być w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej - podano.

W odniesieniu do ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej po likwidacji obliga giełdowego wskazano, że giełdowa cena energii elektrycznej jest co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych – tłumaczył portal.

"Oznacza to, że wśród ofert sprzedaży energii elektrycznej są oferty z ceną niższą. Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, na przykład w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu presji konkurencyjnej na racjonalizowanie wielkości marży rynkowej, której wzrost powodowałby wzrost cen energii elektrycznej" – wskazał rząd w uzasadnieniu projektu.

Projekt zaostrza też kary za stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne praktyk niedozwolonych polegających m.in. na manipulacji rynkowej – napisano w dalej.
Sejm przyjął ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku, a tym samym o przesunięciu wyborów samorządowych – podał serwis tvn24.pl

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 231 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymała się jedna osoba. Pierwsze czytanie projektu ustawy autorstwa posłów Pis odbyło się w środę. Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu - o co wnioskowali politycy PO, PSL i Lewicy. Jeszcze tego samego dnia wieczorem odbyło się drugie czytanie projektu. W czwartek odbyło się głosowanie – podał portal tvn24.pl.

Jak napisano w informacji, przegłosowana ustawa ma wymiar typowo polityczny i nie ma nic wspólnego z kolizją terminów wyborczych. - Ustawa przewiduje, że kadencja: rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – czytamy dalej. (jmk)

Foto: Sejm
Źródła: / Businessinsidert.com.pl / tvn24.pl /

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.