Profesjonalizm usług szkoleniowych

Profesjonalizm usług szkoleniowych

Kompleksowa oferta szkoleniowa, m.in. z zakresu obsługi BHP, opracowania HACCP i aktywizacji zawodowej firmy SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL nagrodzona została prestiżowym godłem QI 2020 w programie Najwyższa Jakość Quality International.
 
Celem konkursu jest promocja instytucji, producentów i usługodawców – oferowanych przez nich wyrobów i usług, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynku polskim, europejskim i światowym.

Firma SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Początkowo zajmowała się szkoleniami BHP, outsourcingiem oraz organizacją dedykowanych  kursów w projekcie POWER.

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu BHP i opracowywania systemu HACCP do celów sanitarnych, obsługuje m.in. placówki oświatowe, biura, zakłady produkcyjne, jednostki samorządowe, placówki służby zdrowia i  resocjalizacyjne dla nieletnich, gastronomię, a także place budowy (również te za granicą).

Firma w najbliższym czasie planuje poszerzenie swojej działalności o branżę turystyczną. Już niebawem w każdym mieście wojewódzkim powstanie oddział SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL, a firma rozpocznie organizację krajowych i zagranicznych wyjazdów.

Szczegółowa oferta firmy:
- Szkolenia wstępne instruktażu ogólnego i okresowego, wydawanie zaświadczeń.
- Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich.
- Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej i sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Uczestnictwo w organizowaniu stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii.
- Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając ich zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy.
- Doroczne, wspólne z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy, dokonywanie przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
- Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz tworzenie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
- Rzetelne i fachowe prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnym zdarzeniom.
- Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, informowanie, wspólnie z pracodawcą, pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
- Udziału w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju, ogłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju oraz w  przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
- Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Ekspozycja instrukcji BHP oraz kontrola ich stanu jakości.
- Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
- Pogotowie Pokontrolne PIP oraz naprawa usterek.


Mateusz Moskwik

 SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA
BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL
Laureat godła QI 2020 w XIV edycji prestiżowego
Programu Najwyższa Jakość Quality Intermational

  Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok 219, 04-028 Warszawa
www.bhp-szkoleniaonline.pl
kom: +(48) 505923469/ +(48) 787048824 / +(48) 787048824
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.