Nowy program rządowy od 15 grudnia

Nowy program rządowy od 15 grudnia

Mój Prąd 5.0 to już kolejna edycja rządowego programu dotacji do paneli fotowoltaicznych. Obejmuje on nie tylko mikroinstalacje (PV), ale także systemy magazynowania energii i ciepła. Z dofinansowania mogą skorzystać miliony Polaków, jednak wcześniej muszą spełnić określone warunki i złożyć specjalny wniosek.

Kto może skorzystać z dofinansowania i jaką kwotę można otrzymać w ramach nowej edycji programu Mój Prąd? – wyjaśnił serwis Interia

Mój Prąd to program, który ma na celu propagowanie idei odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych – czytamy w informacji.

Osoby, które pragną zwiększyć swoją niezależność energetyczną w dobie wysokich cen prądu w 2022 roku, mogą starać się o dofinansowanie do zakupu samych paneli fotowoltaicznych lub instalacji fotowoltaicznych wraz z dodatkowymi urządzeniami, w tym magazynami energii lub magazynami ciepła podano dalej.

O dotacje do mikroinstalacji (PV) i urządzeń gromadzenia energii starać mogą się wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, o ile rozliczają się one w ramach net-billingu. Dotyczy to nowych prokonsumentów, a także dotychczasowych użytkowników, którzy na rzecz systemu wprowadzonego 1 kwietnia 2022 zrezygnowali z rozliczania w systemie opustów – wyjaśnił serwis.

Kolejna edycja programu Mój Prąd ruszy już 15 grudnia - poinformowała minister klimatu i środowiska. Podstawową zmianą, jaką przyniesie Mój Prąd 5.0 będą wyższe dotacje na część przedsięwzięć finansowanych w ramach programu – napisano w informacji.

W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV - kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:
• do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 7 tys. zł;
• do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 16 tys. zł.

Beneficjenci, którzy już otrzymali wypłatę dotacji z Mój Prąd 2022 otrzymają wyrównanie - o ile po przeliczeniu będzie im przysługiwać zwiększone dofinansowanie. Aby otrzymać dodatkowe środki nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków – tłumaczył serwis.

Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku – napisano dalej.

Aby złożyć online wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd, należy wykorzystać profil zaufany lub e-dowód. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl.

Jak podał serwis Interia.pl, do złożenia wniosku potrzebne są dane:
• kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd",
• dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
• zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
• oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji). (jmk)

Foto: Farmer
Źródło: Interia.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.