Odpowiedzialność to fundament nowoczesnego biznesu

Odpowiedzialność to fundament nowoczesnego biznesu


Budowanie stabilnych łańcuchów dostaw, funkcjonujących w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności i planety, to niezmienna od lat misja lidera rozwiązań dla branży logistycznej, firmy CHEP (grupa Brambles). Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu, którego sednem jest współdzielenie i ponowne użytkowanie zasobów, CHEP nie tylko redukuje swój wpływ na środowisko naturalne, ale także pomaga w tym klientom i partnerom biznesowym.

Usługa poolingu, którego firma jest prekursorem i niepodważalnym liderem, w podstawowym wymiarze polega na świadczeniu wynajmu palet, skrzyń, kontenerów i pojemników, które są współdzielone i ponownie użytkowane na dystansie całego globalnego łańcucha dostaw. Oddając w użytkowanie klientów przeszło 330 milionów nośników rocznie, firma dociera do większej liczby odbiorców, z większą liczbą towarów i w więcej miejsc niż jakakolwiek inna organizacja na świecie.

70-letnia historia CHEP na świecie i 22-letnia w Polsce dobitnie pokazują, że zastępowanie linearnych modeli konsumpcji i produkcji modelami obiegu zamkniętego nie tylko w sposób znaczący równoważy operacje firm, ale też jest zwyczajnie opłacalne. Firma konsekwentnie walczy z pokutującym przekonaniem, jakoby „bycie eko” automatycznie wiązało się z koniecznością wyrzeczeń, czy wielkich, kompleksowych inwestycji. Zamykanie obiegu – w tym przypadku palet – oznacza przecież w pierwszej kolejności redukcję strat, ograniczenie marnotrawienia i efektywniejsze wykorzystanie zasobów, a to przekłada się na wskaźniki czysto biznesowe.

W zamkniętym obiegu CHEP palety pokonują drogę od producentów i importerów, skąd zatowarowane trafiają do centrów dystrybucyjnych, a następnie do sieci handlowych i miejsc sprzedaży detalicznej. Zwolnione spod towaru następnie wracają  do centrów serwisowych, skąd zaczną swoją podróż od nowa. Dzięki stałemu obiegowi, którego element stanowi regularna dbałość o nośniki, ich naprawa i serwis, ograniczana jest konieczność drogiej i obciążającej środowiskowo produkcji nowych palet.

 Firma CHEP jest członkiem (jako jeden z trzech pierwszych uczestników programu w Polsce) inicjatywy Lean&Green, skupiającej ponad 600 firm z 14 krajów europejskich oraz inicjatorem programu Zero Waste World, który zrzesza wiodące sieci handlowe i producentów w trzech obszarach: eliminacja odpadów fizycznych, eliminacja pustych kilometrów transportowych oraz eliminacja nieefektywności energetycznych. Znajduje to odzwierciedlenie w konkretnych danych. W 2022 roku 100% drewna użytego przy produkcji nośników CHEP pochodziło z lasów objętych certyfikatami FSC bądź PEFC, a za każde ścięte na potrzeby produkcji drzewo, firma organizowała posadzenie dwóch kolejnych. W tym samym roku finansowym klienci CHEP, którzy włączyli w swoje łańcuchy dostaw rozwiązania CHEP, uniknęli wygenerowania ponad 2.5 milionów ton gazów cieplarnianych (głównie CO2) i 1.5 milionów ton odpadów, a także oszczędzili wycinki 3.2 miliona metrów sześciennych lasu. Natomiast tylko klienci z Polski wyemitowali 39 tys. ton CO2 mniej, uniknęli wygenerowania 5 tys. ton odpadów, a także wycinki 40 tys. metrów sześciennych lasu.

Bazując na swojej ekspertyzie logistycznej, a także biznesowym partnerstwie z sieciami detalicznymi, które umożliwia sprawną zbiórkę jedzenia ze zbliżającym się terminem ważności oraz wspólne transporty, w 2022 roku grupa Brambles w ramach współpracy pomogła dostarczyć pełnowartościowe posiłki do przeszło 10 milionów ludzi na całym świecie.

CHEP ma także ambitne plany w zakresie poprawy klimatu. Firma planuje stać się pionierem w dziedzinie tworzenia regeneratywnych łańcuchów dostaw poprzez nieustanne ulepszanie gospodarki obiegu zamkniętego i zwiększanie korzyści środowiskowych w łańcuchach dostaw swoich klientów. Chodzi o to, by transport towarów nie tylko szkodził środowisku mniej, ale także, aby wnosił wartość dodaną.

Już teraz firmie CHEP udało się osiągnąć neutralność węglową własnych operacji w zakresie 1 i 2, mierzoną wg protokołu Greenhouse gas (GHG). Natomiast do 2040 roku CHEP ma stać się firmą całkowicie neutralną węglowo, także w zakresie 3. Ma się to stać o 10 lat wcześniej, niż pierwotnie zakładano według Porozumienia Paryskiego.

Inne istotne działania prośrodowiskowe dotyczą odbudowy lasów, jeszcze skuteczniejszego przetwarzania odpadów oraz wykorzystywania energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł. Efekty widoczne są już dziś, chociażby w postaci palety mobilnej Q+ wykonanej całkowicie z plastiku postkonsumenckiego, czy popularnej ćwierćpalety wystawowej stworzonej w 50% z plastiku z recyklingu, posiadającej certyfikat neutralności węglowej. Z kolei cele dotyczące pozytywnego wpływu na społeczność odnoszą się do współpracy z bankami żywności oraz edukacji na temat gospodarki cyrkulacyjnej i wpływu człowieka na planetę.

– W CHEP nie tylko redukujemy wpływ naszego biznesu na planetę, ale także pomagamy naszym partnerom w tworzeniu i wykorzystywaniu zrównoważonych rozwiązań. Wszędzie, gdzie to możliwie, szukamy synergii, lepszej wydajności, optymalnego wykorzystania zasobów.  Wierzymy bowiem, że równoważenie operacji firm i poprawa wskaźników biznesowych to tak naprawdę dwie strony tej samej monety – mówi Paweł Anton, Marketing Coordinator CHEP Polska i kraje bałtyckie. Jak dodaje, tegoroczna nagroda „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”, w kategorii EKO Firma potwierdza, że przyjęte założenia o budowaniu regeneratywnych łańcuchów dostaw są dobrze ukierunkowane i skutecznie realizowane.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.