50 lat bytomskiego PEC-u

50 lat bytomskiego PEC-u

W maju 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu obchodzi pięćdziesiąt lat swojej działalności. Wśród firm ciepłowniczych PEC zalicza się do grona liderów w wykorzystaniu środków unijnych, dzięki którym stał się jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw dostarczających ciepło systemowe. Obecnie w Spółce, we współpracy z władzami miast Bytomia i Radzionkowa, prowadzone są prace nad strategią działań opartych o wytyczne dyrektyw wchodzących w pakiet Fit for 55 oraz w oparciu o aktualizowaną politykę energetyczną Polski.

Dzięki wieloletnim inwestycjom infrastruktura ciepłownicza Spółki została w większości zmodernizowana. Ok. 85% sieci ciepłowniczej wykonanej jest w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Setki palenisk węglowych, dziesiątki kotłowni lokalnych oraz grupowych węzłów cieplnych zostało zastąpionych w pełni zautomatyzowanymi indywidualnymi węzłami cieplnymi. W widoczny sposób Spółka przyczyniła się do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza na terenie Bytomia i Radzionkowa. W ubiegłym roku zakończyła się rzeczowa realizacja projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Równocześnie prowadzone są prace przetargowe i projektowe dla nowych zadań, zaplanowanych do dofinansowania w nowej perspektywie.

 


Ostatnia dekada to ogromny skok inwestycyjny. Zakrojone na szeroką skalę projekty dotyczyły poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Stare, wyeksploatowane sieci kanałowe zostały zastąpione nowymi, wykonanymi w technologii rur preizolowanych. Zlikwidowano grupowe węzły cieplne, a w ich miejsce wybudowano nowe i w pełni zautomatyzowane; otrzymane w latach 2017 - 2022 wsparcie finansowe umożliwiło budowę ponad 340 węzłów oraz modernizację / budowę ok. 30 km sieci ciepłowniczych. Dzięki przeprowadzeniu wieloletnich inwestycji zwiększyła się niezawodność dostaw ciepła, a także wyraźnie poprawiła się, odczuwalna przez mieszkańców, jakość powietrza w Bytomiu. Korzyści płynące z realizacji tych projektów to: uniknięte emisje CO2 ok. 6 425 Mg/rok – jest to ok. 3 200 ton niespalonego węgla, zmniejszenie emisji pyłów ok. 48 Mg/rok – jest to równoważność likwidacji ponad 950 pieców węglowych oraz zmniejszenie zużycia energii o ok. 118 tys. GJ/rok.

PEC, prowadząc działania proekologiczne wpisujące się w politykę oszczędności energetycznej, w ubiegłym roku zabudował panele fotowoltaiczne pozwalające na pokrycie większości zapotrzebowania na energię elektryczną w siedzibie Spółki.Obecnie trwają prace projektowe nad budową kolejnych instalacji pv na terenie obiektów PEC w trzech dzielnicach Bytomia oraz w Radzionkowie na terenie Ciepłowni Radzionków. Łączna moc modułów wyniesie ponad 184 kWp.

 


Kolejną planowaną do realizacji w 2023 roku inwestycją jest likwidacja lokalnej kotłowni węglowej o mocy 100 kW poprzez zabudowę instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Bytomiu - Bobrku. Jest to nowatorskie rozwiązanie w skali przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju i wpisuje się w podjęte przez PEC działania ograniczające smog na terenie miasta Bytomia. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie mieszkańców – nowych odbiorców Spółki.


W roku 2020 PEC zakupił majątek ciepłowniczy RSC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Dla przedsiębiorstwa oznacza to przede wszystkim powiększenie rynku zbytu oraz możliwość rozwoju zasobów ciepłowniczych. Dla nowych odbiorców to zmniejszenie opłaty przesyłowej, unowocześnienie infrastruktury i bezpieczne dostawy ciepła, a dla wszystkich mieszkańców możliwość nowych podłączeń, dzięki którym skutecznie ograniczany jest poziom niskiej emisji. Od momentu zakupu, Spółka prowadzi intensywne działania modernizacyjne. W najbliższych latach przewidziane do realizacji są kolejne inwestycje.


PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu  jest wiodącym przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Stawiając na najnowocześniejsze  rozwiązania, nie tylko dostosowuje się do wymagań rynku, ale również stale podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów.  W trakcie półwiecza swojego istnienia PEC przeszedł długą drogę zmian we wszystkich aspektach  działania, tj. w zakresie: prawnym, właścicielskim, organizacyjnym, obszaru rynku, stosowanej technologii itd. Z nierentownego przedsiębiorstwa państwowego stał się nowoczesną spółką prawa handlowego, której właścicielami są Gmina Bytom i Gmina Radzionków. Z sukcesem udaje się połączyć doświadczenie z wizją rozwoju opartą o najnowsze rozwiązania technologiczne, przy równoczesnym stałym wsparciu zewnętrznych środków finansowych. Podejmowane działania zmierzają do realizacji nadrzędnego celu  Spółki, którym jest dostarczenie Klientom niezawodnego i ekologicznego ciepła.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.