Advertisement

BP_2024

Technik druku 3D – zawód przyszłości czy hobby inżynierów? Jak technologia zmienia kompetencje i angażuje uczniów?

Technik druku 3D – zawód przyszłości czy hobby   inżynierów?  Jak technologia zmienia kompetencje i angażuje   uczniów?

Nowoczesne technologie wpływają na nasze życie. Współczesny świat pełen jest narzędzi oraz usług, które jeszcze kilkanaście lat temu można było znaleźć jedynie na kartach powieści fantastyczno-naukowych. Komputery osobiste, tablety, czytniki e-booków, smartfony, drony, drukarki i skanery 3D, szerokopasmowy internet − to narzędzia oraz usługi, które z powodzeniem wykorzystuje się w szkolnictwie na wszystkich etapach nauczania.

Nowoczesne nauczanie stało się w Polsce faktem, obok którego nie można przejść obojętnie. Placówki oświatowe odważnie wkraczają w świat przyszłości, wykorzystując w edukacji zaawansowany technologicznie sprzęt oraz innowacyjne metody nauczania. Dla wielu nauczycieli i pedagogów przewodnikiem po tym niełatwym, ale fascynującym uniwersum nowych technologii jest już od trzynastu lat wydawnictwo edukacyjne Ei System Sp. z o.o. Za swoje działania w tym zakresie firma została nominowana do tytułu i godła Najwyższa Jakość Quality International 2022.

Umiejętności przyszłości należy kształcić już dziś

– Rewolucja technologiczna 4.0 spowodowała, że edukacja stanęła przed wyzwaniem kształcenia przyszłych kadr, tak by uczniowie mądrze i skutecznie wykorzystali ten przeogromny potencjał. Już dziś wiemy, że młodzi ludzie będą w nieodległej przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie mają swojej nazwy. Dlatego nie wystarcza już klasyczna edukacja. Należy kształtować nowe kompetencje, zarówno u nauczycieli, jak i uczniów. Wymaga to nieustannego doskonalenia nowoczesnych metod pedagogiki. I tu pojawiamy się my – mówi Monika Nowicka, prezes zarządu Ei System, po czym dodaje: – Wszystkie rozwiązania opracowujemy w praktycznym działaniu, na bazie metod stosowanych w trakcie zajęć z uczniami, dzięki czemu już na etapie wdrażania nowej technologii możemy eliminować pojawiające się ewentualne błędy. Wspieramy równolegle zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a tym samym cały system edukacji w Polsce. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, a równocześnie szkolimy i doradzamy w ich wykorzystywaniu. Angażujemy w tym zakresie całą szkołę, dzięki czemu inicjujemy skok technologiczny oraz podnosimy wartość edukacji i atrakcyjność dydaktyczną placówki.

 


Jako że Ei System stanowi doświadczony zespół entuzjastów nowych technologii, firma w sposób odważny stawia na pionierskie rozwiązania, wytyczając zupełnie nowe trendy w zakresie narzędzi wspierających proces edukacji. W wyniku tej pasji, z myślą o polskich szkołach, pojawiła się marka Banach 3D dla druku 3D, której nazwa nawiązuje do jednego z najwybitniejszych polskich matematyków – Stefana Banacha. Drukowanie przestrzenne stało się główną osią działań i rozwoju tej marki oraz ma ogromne znaczenie edukacyjne.

– Wspomniana przez panią prezes rewolucja technologiczna, której doświadczamy od przełomu XX i XXI wieku, przyniosła wyzwania nie tylko dla gospodarki i biznesu, ale przede wszystkim dla edukacji, już dziś rozwijającej naturalne kompetencje u dzieci, których dziadkowie i rodzice nie posiadali. Kształci się uczniów, którzy niebawem stanowić będą kadry w zupełnie nowych profesjach, które dopiero powstaną. Stoimy zatem przed wyzwaniem, by uczyć dziś dzieci i młodzież tak, aby skutecznie wykorzystali i rozwinęli zarówno swoje umiejętności i kompetencje, jak i niepohamowanie rosnący potencjał technologiczny. Dzisiejsza szkoła, w kontekście metod i programów nauczania, musi być szkołą przyszłości – zaznacza Anna Kosińska, kierownik marketingu Ei System.

 

 

Nowoczesna edukacja

Ei System wyznaje  zasadę, że w edukacyjnym podejściu do uczenia ważna jest nie tylko technologia, lecz również odpowiednie nakierowanie uczniów w poszukiwaniu rozwiązań i krytycznym myśleniu. Z tego względu coraz częściej wskazuje się na zalety nauczania według STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) − metody, która łączy elementy nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Wpisują się w nią również zajęcia z wykorzystaniem druku 3D. Dzięki temu kształcimy uczniów zdolnych do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętnych do uczenia się przez doświadczenie, wytrwałych w rozwiązywaniu problemów, skłonnych do współpracy i działających poprzez proces twórczy.

Ei System promuje wprowadzanie do szkół kompleksowych rozwiązań technologicznych. Dostarcza zatem nie tylko sprzęt, lecz przede wszystkim koncentruje się na wsparciu placówek w zakresie obsługi technicznej i dydaktycznej bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. – Technologię druku 3D w naszej ofercie traktujemy nie tylko w kategoriach sprzętowych, z czym najczęściej mamy do czynienia na rynku, ale zwłaszcza w kontekście użytkowym, z bardzo różnorodnym przeznaczeniem, np. w obszarze związanym z edukacją oraz terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zauważyliśmy, że to właśnie technologia 3D aktywizuje dzieci i umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych - dodaje Anna Kosińska.

 Szkoły zatem otrzymają nie tylko sprzęt o lekkiej i bezpiecznej konstrukcji, lecz przede wszystkim konkretną pomoc w realizacji zajęć z drukiem 3D. Dlatego wydawnictwo opracowało bogaty pakiet edukacyjny „EkoSystem Banach 3D”. Jeden z jego ważnych elementów stanowi biblioteka kilkuset edukacyjnych modeli 3D, które są gotowe do wydrukowania na sprzęcie marki Banach 3D. Projekty wraz z ich instrukcjami drukowania znaleźć można na stronie banach3d.pl. Baza modeli powiększana jest również o autorskie pomysły nauczycieli i uczniów, którzy pracują z drukarką tej marki. Ograniczeniem bywa tu wyłącznie wyobraźnia. W „EkoSystemie Banach” użytkownicy – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie − znajdą jednak znacznie więcej praktycznych treści, jak np. ciekawe scenariusze zajęć z drukiem 3D i pomysły na ich realizację w kilkunastu obszarach edukacyjnych. Otrzymają też dostęp do wyjątkowych webinariów, praktycznych filmów instruktażowych czy kursów online z modelowania przestrzennego. Do współpracy przy tworzeniu tego kompleksowego i innowacyjnego systemu edukacyjnego zaproszono najlepszych w Polsce entuzjastów druku 3D. Ambasadorami marki są nauczyciele-praktycy, m.in.: Łukasz Gierek, Jacek Kawałek, Anna Skrzypczak-Gniot, Edyta Borowicz-Czuchryta czy Artur Tutka. Druk przestrzenny, znany już od lat 80. ub. wieku, początkowo był bardzo drogą technologią. Dopiero w ostatnich dwóch dekadach zyskał na popularności i zaczął być wykorzystywany coraz powszechniej. Aktualnie proces tworzenia fizycznych, trójwymiarowych obiektów jest prosty w realizacji i dużo tańszy.

Wzorem wszystkich innych technologii cyfrowych, które w swoich początkowych fazach były w zasięgu tylko dużych korporacji i ośrodków naukowych, uzupełnienie wyposażenia szkół podstawowych w drukarki 3D okazało się kwestią czasu. Stało się to możliwe dzięki finansowaniu w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” - podkreśla Anna Kosińska.

Wydrukuj sobie szkielet stegozaura

– Rozwiązania edukacyjne zaproponowane przez Ei System pozwalają na naukę na poziomie empirycznym, podczas której uczeń ma możliwość fizycznego kontaktu z poszczególnymi, trójwymiarowymi obrazami ilustrującymi treść, a także natychmiastowymi efektami własnej pracy, co jest o wiele bardziej rozwijające od nauki wyłącznie na podstawie treści podręcznikowej. Druk 3D doskonale rozwija umiejętność myślenia przestrzennego, co przekłada się na większe zaangażowanie w zajęcia i łatwiejsze przyswajanie wiedzy. Pomysł wykorzystania druku 3D w nauczaniu tak bardzo zyskuje na popularności, że jest jednym z elementów rządowego programu dla edukacji „Laboratoria Przyszłości” – podkreśla Anna Kosińska.

Swego rodzaju wstępem do przygody z drukiem przestrzennym może być ciekawa innowacja, którą z powodzeniem oferuje placówkom edukacyjnym Ei System. Mowa o długopisach 3D, które zmieniają płaskie obiekty w trójwymiarowe modele. Długopisy są łatwe w obsłudze, przeznaczone do samodzielnego użycia przez uczniów na każdej lekcji i na zajęciach dodatkowych, a obiekty powstają już po kilku minutach. – W naszych długopisach Banach 3D uczniowie się wręcz zakochali, a nauczyciele są pod wielkim wrażeniem tej technologii, która przenosi edukację i terapię o kilka poziomów wyżej. Zupełnie jak w znanej kreskówce „Zaczarowany ołówek” nasz długopis w szybki i prosty sposób zmienia ręczne rysunki w przestrzenne obiekty. Jest łatwy w obsłudze, nie stanowi żadnej bariery technologicznej, a dzieci nie mają najmniejszych obaw przed jego używaniem. Posługiwanie się nim jest bardzo intuicyjne, więc długopis świetnie nadaje się do samodzielnego stosowania przez uczniów podczas dowolnych zajęć dydaktycznych. Ćwiczy sprawność manualną i wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia. Dzięki natychmiastowym efektom pracy dziecko doświadcza poczucia sprawstwa, kształci precyzję oraz dokładność, rozwija wyobraźnię przestrzenną i artystyczną, a także kreatywność, uczy się planowania oraz organizacji działań, zyskuje motywację do realizacji własnych pomysłów, a to wszystko wpływa pozytywnie na zaangażowanie całej klasy – wymienia zalety długopisu 3D Monika Nowicka.

 

 

W każdej wdrażanej technologii Ei System kładzie szczególny nacisk na funkcjonalność swoich urządzeń, rozumianą bardzo szeroko, stąd np. w długopisach 3D stosuje się do druku ten sam materiał co w drukach klasycznych. Dzięki użyciu silikonowych nakładek, „rysować” mogą nawet przedszkolaki. Innowacyjnym rozwiązaniem, wprowadzonym przez wydawnictwo, jest możliwość ładowania długopisu 3D przez power bank. W związku z tym urządzenie nie musi być podłączone do gniazdka, przez co jest bardziej funkcjonalne, a korzystanie z niego przez uczniów całej klasy staje się łatwiejsze. Power bank to jeden z elementów szkolnego zestawu długopisów Banach 3D.

– Szkoła teraźniejszości jest równocześnie szkołą przyszłości. Nie ucieknie się od nowoczesnych technologii zarówno w niej, jak i w życiu codziennym. Możemy tylko sprawić, aby stały się one dla każdego dostępne, proste i pomocne. Wszystkie podejmowane przez Ei System działania wpisują się w szeroki kontekst naszej misji, którą jest posiadanie realnego wpływu na rozwój polskiej szkoły, placówek terapeutycznych, a tym samym nabywanie nowych umiejętności i rozwój talentów u dzieci z kolejnych pokoleń, tak byśmy jako społeczeństwo byli coraz lepiej przygotowani na pojawiające się wyzwania, które stawia przed nami świat, i na nowe technologie. Z tego też wynika m.in. nasz projekt skierowany do Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie organizacji nowego kierunku kształcenia w zawodzie, jakim jest technik druku 3D – podsumowuje prezes Monika Nowicka.

W tym roku szkolnym uruchomiliśmy pierwszy ogólnopolski konkurs dla szkół ponadpodstawowych wykorzystujący druk 3D. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (LO, technikum, szkoły branżowe) niezależnie od posiadania drukarki 3D w placówce. Na czas trwania konkursu szkoła, której uczniowie zgłoszą swój udział, zostanie wyposażona w drukarkę 3D oraz niezbędny materiał do druku (filament). Zespoły konkursowe będą realizowały projekty w jednym z wybranych obszarów: świat przyszłości, zawody przyszłości, relacje społeczne w przyszłości. Nabór trwa do 31 października br. Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie https://doprzyszlosci.com/. Jedynym i najważniejszym wymogiem podczas prac projektowych jest wykorzystanie druku 3D jako elementu projektu.

Zuzanna Pawełczyk, Jacek Majewski

 

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.