Na co zwracają uwagę rekruterzy w 2024 roku?

Na co zwracają uwagę rekruterzy w 2024 roku?

Otwartość na różne sposoby myślenia, pracy i interakcji z innymi to umiejętność, której coraz częściej szukają pracodawcy – zauważają eksperci z platformy edukacyjnej Preply. Dotyczy to zwłaszcza środowisk wielokulturowych, w tym międzynarodowych korporacji. Na co jeszcze zwracają uwagę rekruterzy w 2024 roku?

Umiejętności miękkie coraz ważniejsze dla pracodawców
Kompetencje twarde już nie wystarczą, aby odnieść sukces zawodowy – przekonują specjaliści z Preply. Jak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs 2023”, wraz z rozwojem nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji), pracodawcy na całym świecie kładą na umiejętności miękkie większy nacisk niż jeszcze kilka lat temu. Obecność takich kompetencji u pracowników pozwala firmom szybciej reagować na zmiany rynkowe.Umiejętności miękkie to cechy, które pozwalają pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole, dopasowując swoje osobowości i style pracy, by osiągać możliwie najlepsze wyniki. W przeciwieństwie do kompetencji twardych, które odnoszą się do wiedzy technicznej, umiejętności miękkich nie da się jednoznacznie zmierzyć. Rekruterzy mają jednak swoje sposoby na sprawdzenie czy kandydaci nimi dysponują” – wyjaśnia Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.


Specjaliści z Preply przygotowali listę umiejętności miękkich, które aktualnie liczą się najbardziej w procesie rekrutacyjnym w firmach na całym świecie. Okazuje się, że rośnie znaczenie kompetencji kulturowych, umiejętności komunikacji, zdolności adaptacji oraz otwartości na różne sposoby myślenia. Co więcej, podobny trend można zauważyć w Polsce.  

Język obcy powinien iść w parze ze świadomością kulturową
„Dzisiaj idealny pracownik nie tylko zna wybrany język obcy, ale jest też wyposażony w cały wachlarz kompetencji kulturowych. Wie, jak się właściwie komunikować w danym środowisku, na co zwrócić uwagę podczas spotkania biznesowego z przedstawicielami innych narodowości i co może zostać odebrane jako faux pas, a także prawidłowo odczytuje komunikaty niewerbalne” – zauważa Sylvia Johnson z Preply.

Świadomość kulturowa nie dotyczy jednak wyłącznie środowisk międzynarodowych. Jak zauważa Preply, jej głównym elementem jest otwartość na słuchanie innych, chęć zdobywania wiedzy i dyskutowania oraz szacunek do osób pracujących na różnych stanowiskach czy w różnych działach przedsiębiorstwa. To z kolei przydaje się w niemal każdym zawodzie.

Dobre relacje to podstawa budowania zdrowego i zaangażowanego środowiska pracy. Tymczasem, jak wynika z tegorocznego badania „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, niemal co piąty Polak rozglądający się za nową pracą, robi to z powodu złej atmosfery panującej w firmie, w której jest obecnie zatrudniony.

Pozytywne nastawienie a sukces zawodowy
Preply zwraca też uwagę na rolę takich kompetencji jak: zdolność adaptacji do zmian (w tym umiejętność łagodzenia stresu w sobie i innych), umiejętność pracy zespołowej, szeroko pojęty profesjonalizm, a także kompetencje przywódcze i odpowiedzialność.

Równie ważne jest pozytywne nastawienie – zarówno do wyzwań w pracy, jak i samego zespołu, klientów czy partnerów biznesowych. Jak wynika z badań opublikowanych w Human Resource Management International Digest w 2011 roku, pozytywne nastawienie obniża stres i może się przyczynić do sukcesu zawodowego.  

Na liście Preply nie zabrakło też umiejętności, która według raportu „Future of Jobs 2023” w najbliższych latach powinna być drugą co do ważności kompetencją do zdobycia w trakcie podnoszenia kwalifikacji (zaraz po myśleniu analitycznym). Chodzi o krytyczne myślenie, czyli rozpoznawanie, przewidywanie i rozwiązywanie problemów.Krytyczne myślenie jest dowodem na to, że pracownicy sami wychodzą z inicjatywą rozwiązywania problemów, zamiast czekać, aż koledzy to zrobią. Skuteczne rozwiązywanie problemów zwiększa efektywność w pracy, dlatego osoby odpowiedzialne za rekrutację często sprawdzają tę zdolność u kandydatów” – podkreśla Sylvia Johnson.Jakich pytań spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej w 2024 roku?
Preply zaprezentowało kilka przykładowych pytań związanych z umiejętnościami miękkimi, które można usłyszeć na rozmowach kwalifikacyjnych w różnych branżach:

1.    Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której udało się Panu/i rozwiązać nieporozumienie w pracy. (umiejętność komunikacji)

2.    Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której zawodowo znalazł/a się Pan/i poza swoją strefą komfortu. (zdolność do adaptacji)

3.    Jak ustala Pan/i priorytety w swojej pracy, kiedy ma Pan/i do czynienia z licznymi terminami? (zdolności przywódcze i odpowiedzialność)

4.    Jaka byłaby Pańska reakcja na kolegę z zespołu, który nie wywiązuje się ze swojej części obowiązków? (praca zespołowa)

5.    Proszę opisać sytuację, w której pomimo trudności zachował/a Pan/i pozytywną postawę. (pozytywne nastawienie do ludzi)

6.    Proszę opowiedzieć mi o sytuacji, w której musiał/a Pan/i podjąć ważną decyzję, działając pod presją. (krytyczne myślenie)

7.    Proszę opisać największe wyzwanie podczas współpracy z innymi. W jaki sposób zapewnia Pan/i sukces tej współpracy? (profesjonalizm)

8.    Jak Pan/i reaguje na krytykę? (umiejętności interpersonalne)

9.    Co wyróżnia Pana/i styl pracy? (kreatywność)

10.    Jak reaguje Pan/i na różne opinie i punkty widzenia w miejscu pracy? (świadomość kulturowa)


Źródło: Preply
Preply to internetowa platforma nauki języków, łącząca korepetytorów z setkami tysięcy uczniów w 180 krajach na całym świecie. Ponad 35 000 korepetytorów uczy ponad 50 języków, korzystając z algorytmu uczenia maszynowego, który rekomenduje najlepszych korepetytorów dla każdego ucznia. Powstała w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku za sprawą trzech ukraińskich założycieli Kirilla Bigaia, Serge'a Lukyanova i Dmytro Voloshyna, Preply rozrosła się z 3-osobowego zespołu do firmy zatrudniającej prawie 500 pracowników 60 różnych narodowości. Z biurami w Barcelonie, Nowym Jorku i Kijowie, pracownicy pracują w 30 krajach w Europie, USA, Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.