Advertisement

BP_2024

Systemowe zarządzanie jakością leczenia

Systemowe zarządzanie  jakością leczenia

Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie jest jedynym w swoim regionie wysokospecjalistycznym ośrodkiem, realizującym kompleksowe wielospecjalistyczne leczenie chorób nowotworowych. Obejmuje w sposób systemowy diagnostykę, szereg wszystkich uznanych terapii i metod, jak chirurgię, chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię, radioterapię, leczenie skojarzone, a także rehabilitację, opiekę psychologiczną i poszpitalną.


Świadczenia zdrowotne udzielane są zarówno w formule stacjonarnej, całodobowej, jednodniowej, jak i ambulatoryjnej. W strukturach szpitala działają Kliniki: Chirurgii Onkologicznej, Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej, Radioterapii, Urologii i Onkologii Urologicznej, jak również Oddziały Kliniczne: Hematologia, Chirurgia Ogólna z Pododdziałem Chorób Piersi oraz Oddziały: Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii, Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii z Pododdziałem Udarowym. W zasobach placówki funkcjonuje również Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy. Świadczenia w ramach pobytów jednodniowych i ambulatoryjnych obejmują nie tylko leczenie onkologiczne. Obok licznych poradni specjalistycznych, są to, m.in. badania diagnostyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, badań molekularnych, cytogenetyki, cytologii, histopatologii, endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii, echokardiografii, ultrasonografii, mammografii, radiologii klasycznej, tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego. Jednocześnie spektrum tych świadczeń rozszerza możliwości diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów onkologicznych, którzy wymagają pomocy specjalistów wielu dziedzin.

– Działamy dwubiegunowo. A więc z jednej strony naszym zadaniem jest zabezpieczenie świadczeń w ramach struktur resortowych jako Szpital Kliniczny MSWiA, a także pacjentów w stanach nagłych w ramach funkcjonującego SOR-u ale też od dawna jesteśmy otwarci dla wszystkich pacjentów jako szpital specjalizujący się w szerokim spektrum leczenia chorób nowotworowych. Obejmuje to zarówno działalność medyczną, badawczą jak i naukową w ramach Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii, które praktycznie jest fundamentem naszego funkcjonowania. Nasze usługi kierujemy nie tylko do pacjentów z Olsztyna czy województwa warmińsko-mazurskiego, ale całej Polski – zaznacza Krystyna Futyma, Dyrektor Szpitala.

W-MCO uczestniczy w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, od początku jego wdrożenia, w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów i profilaktyki zdrowotnej, stąd też szpital prowadzi Wojewódzki Rejestr Nowotworów.

Realizacja świadczeń odbywa się w oparciu o wdrożone i certyfikowane systemy, w tym przyjęty już w 2004 r. System Zarządzania Jakością ISO 9001. Aktualny certyfikat obowiązuje do września 2024 r. Natomiast wdrożony w 2008 r. system akredytacji dla lecznictwa szpitalnego jest ważny do lutego 2025 r. – Jakość definiujemy jako spełnienie określonych wymagań systemowych, procedur udokumentowanych i certyfikowanych. W kontekście usług jakie świadczymy, właściwa norma pomaga nam uregulować szereg aspektów obejmujących całą, złożoną strukturę, jaką jest szpital. A więc mówimy nie tylko o licznych procedurach medycznych, którym podlegamy, ale też o aspekcie prawnym i administracyjnym – mówi Dyrektor Krystyna Futyma, i dodaje: – Jesteśmy jednym z ogniw łańcucha służb odpowiadających za bezpieczeństwo społeczeństwa na naszym terenie. Musimy dbać o właściwą realizację i odpowiednie finansowanie świadczeń medycznych, w tym badań i analiz, politykę kadrową, wdrożone technologie i specjalistyczne urządzenia, systemy IT, gromadzenie, transfer i ochronę danych, w tym wrażliwych, a także tak ważne aspekty opieki jak odpowiednie żywienie pacjentów, minimalizowanie bólu i stresu związanego z leczeniem, zaplecze logistyczne i sanitarne oraz szereg innych procedur i norm, którym podlegamy, a które definiują nas jako organizację o charakterze strategicznym w strukturach województwa, regionu i państwa. Wymaga to zaangażowania wszystkich pracujących tu osób, przede wszystkim personelu medycznego, ale także administracyjnego i technicznego. Efektem tego wszystkiego jest sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, a cel może być tylko jeden: osiąganie coraz lepszych wyników klinicznych, skuteczniejsza profilaktyka i leczenie, tym samym poprawa jakości życia naszego społeczeństwa.

Szpital dobrowolnie wdraża kolejne normy, procedury, systemy i pozyskuje certyfikaty, które wyróżniają go na medycznej mapie kraju. I tak, Polskie Towarzystwo Badania Bólu w 2019 r. przyznało placówce certyfikat „Szpital bez bólu” dla oddziałów zabiegowych i zachowawczych. Na początku bieżącego roku odbyła się recertyfikacja procedur, środków i metod leczenia oraz monitorowania natężenia bólu. W 2021 r. W-MCO otrzymało certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Dotyczy on wdrożonych procedur postępowań medycznych, obejmujących ocenę stanu odżywienia, zapotrzebowania na substancje odżywcze i ich podawanie optymalną drogą karmienia. Z kolei Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym został wyróżniony europejskim certyfikatem ESO Angels Awards. Jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarami mózgu. Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w październiku br. przyznała natomiast certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, potwierdzający posiadanie procedur podawania leków niebezpiecznych, oceny ryzyka ekspozycji zawodowej i jej zapobiegania, prowadzenie szkoleń i rejestru zranień i zakłuć oraz stosowanie bezpiecznego sprzętu medycznego.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii aktywnie współpracuje przy realizacji programów naukowych i dydaktycznych będąc partnerem uczelni wyższych kształcących na kierunkach medycznych oraz innych podmiotów realizujących badania powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Prowadzone prace dotyczą, m.in. kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki zachorowań, szkoleń zawodowych pracowników, w tym wykonujących zawody medyczne.

Również sam szpital realizuje szereg własnych badań ukierunkowanych zarówno na profilaktykę, jak i leczenie chorób nowotworowych koordynowanych przez Biuro Badań Klinicznych. – Przykładowo, wchodząca w skład szpitala jedyna w województwie poradnia genetyki nowotworów realizuje badania molekularne w zakresie uwarunkowań dziedziczenia genetycznego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Udział W-MCO w szeregu projektów badawczych z wykorzystaniem innowacyjnych leków umożliwia pacjentom szpitala dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia. Wiąże się to również z koniecznością nieustannego rozwoju placówki, rozbudowy naszych obiektów, inwestycji w niezwykle kosztowny sprzęt. Dzięki temu powiększa się wachlarz naszych możliwości i świadczeń, ale tym samym niesie konieczność pozyskiwania kolejnych specjalistów, zarówno lekarzy onkologów klinicznych, neurologów, patomorfologów, radioterapeutów, anestezjologów, chirurgów, specjalistów chorób wewnętrznych, jak i przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz personelu pomocniczego. Aktualnie powiększamy naszą kadrę, m.in. związku z powstającym u nas Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Oddziale Klinicznym Hematologii – dodaje dyrektor Krystyna Futyma.

Szerokie spektrum działań, jakie każdego roku podejmuje Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, najlepiej obrazują liczby (dane za 2022 r.):

• ponad 26 tys. pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym i ponad 16 tys. leczonych w trybie dziennym,
• 7270 jednostek przetoczonej krwi,
• ponad 4 tys. zabiegów operacyjnych,
• ponad 100 tys. porad specjalistycznych (to średnio 270 porad dziennie),
• blisko 65 tys. badań diagnostyki obrazowej.

Magdalena Tułecka

 

Za wdrożony System Zarządzania Jakością
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
został nagrodzony Złotym Godłem QI 2023
w Programie Najwyższa Jakość Quality International

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.