Gmina Hażlach pod znakiem nowych inicjatyw

Gmina Hażlach pod znakiem nowych inicjatyw

Zrównoważony rozwój w gminie Hażlach (woj. śląskie) to od wielu lat podstawa działania jej władz samorządowych. Tę politykę wyróżnia przede wszystkim rozbudowa infrastruktury, jak również duża aktywność w dziedzinie polityki społecznej. Nasz samorząd cechuje dbałość o bieżące i przyszłe potrzeby mieszkańców, dobrą edukację, przedszkola, żłobek, pomoc społeczną, kulturę, rekreację, czyli o wszystko to, co jest ludziom potrzebne do dobrego życia.

W ciągu minionych kilku lat wykonano w tym zakresie milowy krok do przodu. Główne ciągi komunikacyjne przebudowano lub rozpoczęto ich przebudowę. Zrewitalizowane centra poszczególnych miejscowości umożliwiają popołudniowy wypoczynek i międzysąsiedzkie spotkania. W centrum każdego z sześciu sołectw gmina Hażlach zapewniła mieszkańcom bezpłatny dostęp do internetu. Dalsze prace w zakresie rozbudowy kanalizacji, sieci wodociągowej czy promocji gminy w oparciu o jej największe atuty, czyli przyrodę oraz kulturę, przynoszą efekty w postaci zwiększenia rozpoznawalności w kraju, a także wzrostu budownictwa mieszkaniowego na jej terenie. To wszystko świadczy o atrakcyjności gminy Hażlach, o tym, że warto w niej zamieszkać i związać z nią swoją przyszłość.
Ostatnie lata to również czas dużej aktywności władz w dziedzinie polityki społecznej, adresowanej zwłaszcza do ludzi młodych i seniorów. Niedawno ukonstytuowała się Rada Seniorów oraz uruchomiony został Klub Seniora. Władze gminy nie zapomniały też o młodszych mieszkańcach. Oprócz stworzenia warunków do otwarcia żłobka w gminie, od nowego roku szkolnego funkcjonować będzie hażlaski bon żłobkowy, który zapewni wsparcie dla młodych rodzin w powrocie na rynek pracy.

Śmiało można powiedzieć, że hażlaski samorząd jest nastawiony na sport. W każdym sołectwie znajduje się siłownia plenerowa, rozbudowuje się boiska wielofunkcyjne czy wspiera miejscowe kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe celem prowadzenia zajęć popołudniowych dla najmłodszych.
W najnowszym budżecie gminy zaplanowano znaczące wydatki na infrastrukturę drogową, w tym na opracowanie wielu dokumentacji technicznych potrzebnych przy ubieganiu się o środki rządowe czy unijne.

 

Działania te stanowią podwaliny przy opracowywaniu Gminnego Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej, który w niedługim czasie umożliwi:
- intensyfikację na terenie gminy Hażlach modernizacji dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym na rzecz ograniczenia prędkości w ruchu drogowym, dzięki nowemu oznakowaniu, radarom z wyświetlaczami prędkości w miejscach newralgicznych i temu podobnym inwestycjom, jak na przykład budowa i remont chodników dla pieszych,
- rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki takim inwestycjom, pomimo ograniczonych środków, w wielu miejscowościach gminy zostanie poprawiona infrastruktura drogowa. Oczywiście nie wystarczy to na zmodernizowanie wszystkich dróg, które wymagają gruntownego remontu, niemniej nastąpi w tym zakresie ogromny, jak na możliwości wiejskiej gminy, postęp.

Kluczem do sukcesu naszej gminy nie jest to, ile razy przecinano wstęgę otwierając drogi, boiska sportowe czy budynki wielofunkcyjne, lecz to, jaką wartość mają te inwestycje dla mieszkańców. Lokalny lider to ktoś, kto chce i potrafi z ludźmi rozmawiać, rozumie kryteria, od których zależy to, czy żyje im się dobrze. To ktoś, kto ma wizję rozwoju gminy jako miejsca do zamieszkania i zainwestowaniamówi Grzegorz Sikorski, wójt gminy Hażlach.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.