Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Rynek w Tarczynie (fot. Marek Zdrzyłowski)

Każda z gmin podejmuje wysiłki, aby być przestrzenią aktywnie zarządzaną i przyjazną dla życia lokalnej społeczności. Jest to dość duże wyzwanie, ponieważ na barkach samorządów spoczywa cały konglomerat zadań jej przypisanych.

Włodarze gmin muszą być dziś bardzo przedsiębiorczy, aby wdrażane zmiany były korzystne i dynamiczne. Przykładem samorządu zarządzanego w sposób wzorcowy jest Gmina Tarczyn, której burmistrz Barbara Galicz jest nie tylko wykwalifikowanym managerem, ale także doskonałym znawcą samorządowej rzeczywistości. – Aby zarządzać gminą w sposób skuteczny i nowoczesny potrzeba bardzo wiele wysiłku. Jednak, kiedy widać efekty wykonywanej pracy, które jednocześnie służą mieszkańcom gminy, warto ten trud podejmować – mówi burmistrz Barbara Galicz.

O tym, jak zaprojektować miejsce idealne do życia, ludzkość myśli od dawna. Zaletą niewielkich miejscowości jest dostępność różnorodnych usług niezbędnych dla codziennego życia, takich jak mieszkanie, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, edukacja, kultura i rozrywka.

W tarczyńskich szkołach podstawowych i liceum uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, dobrze wyposażonych placówkach, jednocześnie rozwijając kluczowe kompetencje niezbędne w dzisiejszym świecie. Nie do przecenienia jest także wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności za Polskę.

Gminny Ośrodek Kultury oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ciekawe seanse kinowe i ambitne przedstawienia teatralne. Dobrze wyposażona baza rekreacyjno-sportowa gminy gwarantuje właściwy rozwój fizyczny, nie tylko dzieci uczęszczających do tarczyńskich szkół, ale także dorosłych amatorów sportu. A zachwycający, szczególnie w okresie wiosenno-letnim park miejski gwarantuje relaks i odpoczynek na świeżym powietrzu.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Tarczyn nieprzerwanie modernizuje bazę lokalową i sprzętową Ochotniczych Straży Pożarnych. Całości dopełniają prowadzone w sposób ciągły inwestycje w dziedzinie infrastruktury i ochrony środowiska.

Gmina Tarczyn nieustannie się doskonali. Szybki i dynamiczny proces jej rozwoju jest działaniem niezwykle istotnym, związanym z wyzwaniami współczesności.


K.K.


Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.