GenAI poprawi efektywność pracy

GenAI poprawi efektywność pracy

58% polskich prezesów wskazuje, że wdrożenie GenAI spowoduje poprawę efektywności pracy – poinformował serwis CEO.com.pl

Z 27. globalnego badania szefów firm wynika, że prezesi dokonują znaczących zmian w modelach biznesowych, ale jeszcze bardziej martwią się o ich długoterminową rentowność. Chociaż 4702 dyrektorów generalnych, którzy wzięli udział w tegorocznej ankiecie, jest bardziej optymistycznie nastawionych do globalnego wzrostu gospodarczego niż w roku ubiegłym, 45% z nich w dalszym ciągu nie ma pewności czy ich firmy przetrwają na obecnej ścieżce w ciągu najbliższych 10 lat (a w Polsce ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi aż 55%). Żeby wyjaśnić charakter wyzwań i nowych możliwości dotyczących rozwoju firm w erze ciągłej transformacji, tegoroczny raport uporządkowaliśmy wokół trzech tematów – czynników wpływających na biznes, planowanych działań i nadchodzącej zmiany.

“Na świecie dominuje pogląd, że technologia staje się kluczowym elementem wpływającym na wartość firmy. W Polsce jednak wciąż z większym dystansem niż na dojrzałych rynkach podchodzimy do koniecznych inwestycji z tym związanych. Technologia w opiniach prezesów staje się czynnikiem numer 1, który przynosi i wspiera budowanie długoterminowej wartości. Aż 56% prezesów na świecie uważa, że technologiczny skok będzie miał najistotniejszy wpływ na ich firmy w ciągu najbliższych trzech lat, w porównaniu z “tylko” 39% w naszym kraju. Szefowie firm w Polsce mają świadomość, że transformacja cyfrowa i innowacje są teraz niezbędne, żeby utrzymać konkurencyjność i reagować na zmieniające się potrzeby rynku, ale wciąż mocniej oddziałuje – przynajmniej percepcyjnie – wpływ z jakim łączą się regulacje rządowe i nowe preferencje klientów” – mówił Michał Mastalerz, prezes PwC Polska.

Polscy prezesi są bardziej ostrożni i aż 55% z nich obawia się o przyszłość swojej firmy. Bez gruntownej transformacji swojej firmy – uważają, że nie uda się utrzymać jej dotychczasowej rentowności okresie krótszym niż nawet 10 lat – wskazano w treści..

“Zmiany technologiczne, wyzwania klimatyczne i inne globalne megatrendy zmuszają prezesów do transformacji firm, którymi zarządzają. Najlepsi skupiają się nie tylko na swoim modelu biznesowym, ale także na wprowadzaniu zmian wspieranych technologią. Większość ankietowanych w CEO Survey szefów przedsiębiorstw rozpoczęło już proces przemiany. Polscy prezesi w deklaracjach są odważniejsi niż ich odpowiednicy na świecie, ale w praktyce wiemy, że wciąż dominuje u nich większa awersja do ryzyka. Transformacji nie uda się zrobić bez efektywnie zaprojektowanych inwestycji, w tym w technologię i zgranego zespołu ludzi, dla których jasne są cele strategiczne organizacji” – dodał Mariusz Dziurdzia, partner PwC Polska, członek zarządu ds. klientów i rynku.

Rośnie rola szefów firm w zapewnieniu odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji przez ich organizacje. Biorąc pod uwagę tempo innowacji i nieuniknione opóźnienia w tworzeniu nowych norm i przepisów, znaczna część odpowiedzialności za zarządzanie GenAI spada na razie na same przedsiębiorstwa a nie na organy regulacyjne. Szefowie przedsiębiorstw ankietowanych w naszym badaniu w przeważającej mierze postrzegają generatywną sztuczną inteligencję jako katalizator zmian, który wpłynie na efektywność, innowacje i zmiany transformacyjne. Prawie trzy czwarte (70%) uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat znacząco zmieni to sposób, w jaki ich firma tworzy, dostarcza i zdobywa wartość. Prezesi są również optymistami, jeśli chodzi o efekty krótkoterminowe – czytamy dalej.

“GenAI trwale wpłynie na transformację modeli biznesowych, ponowne określenie procesów pracy i gruntowną przemianę branż. To dominujący przekaz entuzjastów technologii. Jak zatem w tym wszystkim, w tym entuzjazmie wokół AI mają odnaleźć się prezesi? Jak pogodzić zagrożenia wobec chęci szybkiego działania i podążania za zmianą? Na pewno trzeba myśleć szeroko, nie tylko o samym GenAI, ale również o całym obszarze AI i transformacji jaką ze sobą niesie. Należy włączyć w proces kluczowych pracowników, szukać praktycznych zastosowań i dużo eksperymentować. To pomoże wprowadzić ciągłe innowacje, bo nowe narzędzia i technologie będą pojawiać się stale. Nasi szefowie firm ewidentnie potrzebują konkretów – ale warto zacząć od poszukiwania use-case na własnym podwórku i nie czekać na falę zastosowań z bardziej dojrzałych rynków. Trzeba odważnie podchodzić do zmiany” – mówił Kuba Borowiec, partner PwC Polska, lider usług doradztwa w obszarze zaawansowanej analityki, sztucznej inteligencji oraz budowy i rozwoju oprogramowania.

Choć dyrektorzy generalni coraz częściej dostrzegają transformacyjne korzyści wynikające z generatywnej sztucznej inteligencji, zdecydowana większość twierdzi, że będzie ona wymagać podnoszenia kwalifikacji pracowników (69%). Wyrazili także zaniepokojenie związanym z tym wzrostem ryzyka cyberbezpieczeństwa (64%), dezinformacją (52%), odpowiedzialnością prawną i ryzykiem dla reputacji (46%) oraz uprzedzeniami wobec określonych grup klientów lub pracowników (34%) w swoich firmach - podano.

“W początkowej fazie wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji większość firm wciąż nie może określić, co chcą osiągnąć. Pomimo entuzjazmu, generatywna sztuczna inteligencja jest tylko jednym z rodzajów AI i nie osiągnęła jeszcze swojego potencjału. Wiodące firmy dostosowują swoją strategię generatywnej sztucznej inteligencji do istniejących strategii cyfrowych, podnosząc kwalifikacje pracowników i zachęcając do eksperymentowania w swoich organizacjach, koncentrując się na identyfikowaniu przypadków użycia, które można skalować. Dodatkowo zachowanie zasad cyberbezpieczeństwa wraz z podejściem do tej technologii w sposób odpowiedzialny – to nasze dodatkowe rekomendacje dla szefów firm nad Wisłą” – mówił Michał Targiel, partner PwC Polska, lider usług doradztwa w obszarze automatyzacji procesów biznesowych i wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji.

O badaniu

PwC przebadało 4 702 dyrektorów generalnych na świecie w tym 31 w Polsce i 111 w Europie Środkowo-Wschodniej w październiku i listopadzie 2023 roku. Globalne i regionalne dane w niniejszym raporcie są ważone proporcjonalnie do nominalnego PKB państwa lub regionu, żeby zapewnić reprezentatywność opinii prezesów.

- 45% (55% w Polsce) wątpi, że obecna ścieżka rozwoju ich firmy zapewni jej rentowność przez następną dekadę — to sygnalizuje konieczne transformacje.
- Prezesi częściej niż rok temu spodziewają się wzrostu gospodarczego na świecie. W Polsce jest znacznie więcej optymistów niż średnia na świecie – 61% badanych oczekuje wzrostu globalnego PKB wobec 38% ogółem.
- Polscy prezesi różnią się od globalnych tym, że wciąż bardziej obawiają się inflacji (32% wobec 24%), niepewności makroekonomicznej (35% vs 24%) i konfliktów geopolitycznych (26% vs 18%). Są za to bardziej optymistyczni w obszarze cyber ryzyk 12% i 21%) i ryzyk związanych ze zdrowiem (0% wobec 11%).
- Aż 60% prezesów firm na świecie widzi ogromne szanse w akwizycjach i taki odsetek planuje takie decyzje w najbliższych trzech latach (w Polsce mówi o takich planach 43% szefów).
- Mniej więcej dwie trzecie prezesów w Polsce i na świecie podejmuje decyzje na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jednak zbyt wielu z nich zgłasza, że nie ma planów dotyczących szeregu innych działań klimatycznych – w tym tych o ważnych implikacjach społecznych.
- Szefowie firm na świecie spodziewają się wielu pozytywnych krótkoterminowych skutków biznesowych GenAI, w tym zwiększonych przychodów i wydajności.
- Duże pozytywne oczekiwania na świecie dotyczące GenAI wciąż nie docierają w takiej skali do polskich prezesów. Widać to na przykładzie szacunków, jak narzędzia AI w opinii szefów firm ze świata wpłyną na ich firmy za trzy lata. Ok. 70% z nich uważa, że GenAI zwiększy intensywność walki konkurencyjnej w ich branżach i zmieni sposób, w jaki przedsiębiorstwa budują i dostarczają wartość. (jmk)

Foto: CRN //
Źródło: CEO.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.