Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem oświetleniowym. Niech Twoja firma świeci przykładem.

Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem oświetleniowym. Niech Twoja firma świeci przykładem.

W 2020 roku sprzedano w UE około 1,5 miliarda źródeł światła, które po zużyciu będą wymagały odpowiedniego zagospodarowania. Dla wielu przedsiębiorców i zarządzających powierzchniami biurowymi i komercyjnymi kwestia prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oświetleniowym jest wyzwaniem. Tymczasem za nieodpowiednie gospodarowanie zużytym oświetleniem grożą surowe kary finansowe, a nawet zakaz prowadzenia działalności. Jak prawidłowo postępować ze zużytym oświetleniem w firmach i instytucjach?

Organizacja ElektroEko, we współpracy z partnerem - Ledvance, ruszają z kampanią edukacyjną „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”. Tym razem eksperci chcą zwiększyć świadomość kadry zarządzającej firmami oraz instytucjami, dotyczącą właściwego postępowania ze zużytym oświetleniem.

ElektroEko edukuje przedsiębiorców

ElektroEko to największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i jako jedyna, działająca na zasadach non-profit. Jej misją jest wspieranie i edukacja Polaków w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Najnowsza odsłona kampanii „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci” skierowana jest do firm i instytucji będących wytwórcami elektroodpadów w postaci zużytego oświetlenia.

– Naszym celem jest zapoznanie przedsiębiorców i kadry zarządzającej firmami oraz instytucjami z przepisami dotyczącymi prawidłowego postępowania ze zużytym oświetleniem oraz pomoc w ich zagospodarowaniu. Dla firm, które chcą działać w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem oświetleniowym to kwestia kluczowa. Ponadto, wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że zaniedbania w tym zakresie mogą mieć poważne konsekwencje prawne – mówi Romuald Wojtkowiak, Dyrektor Branży Oświetleniowej w ElektroEko.

Warto świecić przykładem

Jak podają eksperci Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, w II kwartale 2023 roku na rynek dostarczono około 692 tys. m kw. nowej powierzchni magazynowo przemysłowej i 48 100 m kw. biurowej. Każda nowa inwestycja to setki, a nawet tysiące sztuk sprzętu oświetleniowego, który będzie za jakiś czas wymagał wymiany. Mimo, że w dobie ESG świadomość przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju rośnie, dla wielu z nich kwestie związane z prawidłowym postępowaniem ze zużytym oświetleniem nadal bywają wyzwaniem.

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawą o odpadach, instytucjonalny wytwórca zużytego sprzętu oświetleniowego ma obowiązek pozbywać się tego odpadu we właściwy sposób. Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami grozi surową karą, a nawet zakazem prowadzenia działalności oraz odpowiedzialnością karną dla kadry zarządzającej. Dodatkowo, część firm i instytucji objęta jest obowiązkiem prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów oraz rejestracji Karty Przekazania Odpadu przy ich przekazywaniu.

Zużyty sprzęt oświetleniowy to nie tylko przepalone świetlówki!

Zużyte oświetlenie, to kategoria elektroodpadów, która obejmuje szeroką gamę źródeł światła i opraw oświetleniowych. Należą do nich świetlówki kompaktowe i liniowe, niskoprężne lampy sodowe, a także wysokoprężne źródła światła, w tym lampy sodowe, rtęciowe i metalohalogenkowe. Co ważne, do tej grupy zaliczają się także żarówki LED i tuby LED. Oprócz wymienionych źródeł światła, do zużytego sprzętu oświetleniowego zaliczamy również oprawy oświetleniowe oraz oddzielne elementy sterowania oświetleniem, na przykład czujniki ruchu, czujniki natężenia oświetlenia i piloty. One również muszą zostać poddane procesowi recyklingu.

– Prawidłowo zagospodarowany zużyty sprzęt oświetleniowy, oferuje duży potencjał - prawie 90% materiałów pochodzących ze zużytego sprzętu oświetleniowego można ponownie wykorzystać. W procesie recyklingu pozyskiwane są cenne surowce: szkło, tworzywa sztuczne, aluminium czy stal, a także elementy elektroniczne które w przyszłości posłużą do wytworzenia innych produktów – podkreśla Romuald Wojtkowiak.

Problem z zagospodarowaniem zużytego oświetlenia? ElektroEko ma rozwiązanie!

Co zrobić, gdy w firmie lub instytucji pojawi się zużyty sprzęt oświetleniowy - sprzęty, które uległy naturalnemu zużyciu, bądź są wymieniane np. z powodu remontu, w celu osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej lub w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa pracy? Elektrośmieci pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych lub, co gorsza, porzucać. Nie należy także demontować zużytych opraw tylko w całości je przekazać do przetworzenia, uprzednio wyjmując z nich konwencjonalne źródła światła.

Chcąc właściwie zagospodarować zużyty sprzęt oświetleniowy, najprostszym sposobem jest zarejestrowanie w ElektroEko zlecenia jego bezpłatnego odbioru. Wystarczy wejść na stronę https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/ i podać wymagane dane. Dostępny formularz umożliwia łatwe zgłoszenie chęci przekazania zużytego sprzętu oświetleniowego i zorganizowanie bezpłatnego odbioru, bezpośrednio z miejsca jego wytworzenia lub magazynowania.

– Dzięki takim rozwiązaniom firmy i instytucje nie muszą martwić się kosztami związanymi z prawidłowym zagospodarowaniem zużytego oświetlenia. Odbiór zużytego sprzętu oświetleniowego jest dla nich całkowicie bezpłatny. ElektroEko to Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu procesu zbiórki i przetworzenia zużytego oświetlenia. Przekazując elektrośmieci do profesjonalnego przetwarzania, firmy przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i redukcji negatywnego wpływu elektrośmieci na planetę – podsumowuje Romuald Wojtkowiak.

Szczegóły kampanii oraz informacje na temat właściwego postępowania ze zużytym oświetleniem przez firmy oraz instytucje dostępne są na stronie: https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/.

Na profilu Facebook Ledvance zamieszczono animację dotyczącą akcji: https://www.facebook.com/LedvancePoland/
Szersze informacje zawarte są na stronie https://zuzyteoswietlenie.pl/, na której wskazano również numer infolinii oraz adres mailowy do kontaktu.

ElektroEko jest największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, działającą na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 r.). Klientami ElektroEko są podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny (do którego jest zaliczany sprzęt oświetleniowy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pochodzący z własnej produkcji, z dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz z importu. Ponadto, ElektroEko podpisuje umowy i wykonuje obowiązki autoryzowanego przedstawiciela. W imieniu swoich klientów ElektroEko organizuje zbiórkę, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych urządzeń. W porozumieniu z gminami, ElektroEko prowadzi nieodpłatnie punkty zbierania elektrośmieci, a także udostępnia usługę odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z gospodarstw domowych. Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już ponad 1,5 miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi blisko 40% wszystkich zebranych odpadów tego typu w Polsce. ElektroEko, jako jedyna polska organizacja jest członkiem organizacji EucoLight oraz WEEE Forum. ElektroEko prowadzi także kampanie edukacyjne, stawiając sobie za cel podnoszenie świadomości Polaków, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym zużytym sprzętem oświetleniowym

 Foto: Fachowy Elektryk // 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.