Rząd przygotowuje nowy CIT

Rząd przygotowuje nowy CIT

Rząd szykuje kolejne podatkowe zmiany, tym razem CIT. Planuje modyfikację i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym w zakresie ustawy o CIT - tak zakłada projekt uchwały Rady Ministrów, zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się w poniedziałek zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – informuje serwis Businessinsider.com.pl

Jak podano, w zakresie ustawy CIT projekt przewiduje modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Wyjaśniono, że chodzi m.in. o zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W ramach ochrony polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty - dodano.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku. Wskazano, że w szczególności chodzi o podwyższenie, do 2 proc. wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego) – czytamy w informacji.

Projekt przewiduje również, zmianę terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika. Jak wyjaśniono, rozwiązanie to (zawarte w art. 27b ust. 8 ustawy CIT) ma usprawnić cały proces aktualizacji indywidualnych danych podatnika.

Ma to nastąpić poprzez odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia) – wskazano – napisano dalej.

Projekt przewiduje również, zmianę terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika. Jak wyjaśniono, rozwiązanie to (zawarte w art. 27b ust. 8 ustawy CIT) ma usprawnić cały proces aktualizacji indywidualnych danych podatnika – czytamy w tekście.

Ma to nastąpić poprzez odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia) - wskazano.

W projekcie przewidziano ponadto zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów m.in. poprzez objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów -  wyjaśnia serwis .

Jak wyjaśniono, propozycja ta zmierza do wyeliminowania wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców – napisano w podsumowaniu.   (jmk)

Foto: JB Solutions
Źródło: Businessinsider.com.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.