Sejm wybrał nową Rzeczniczkę Praw Dziecka

Sejm wybrał nową Rzeczniczkę Praw Dziecka

Monika Horna-Cieślak, kandydatka KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 na Rzecznika Praw Dziecka, została wybrana na tę funkcję przez Sejm. Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia – podał serwis RMF24.pl

Sejm wybrał bezwzględną większością głosów Monikę Horna-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka.

W głosowaniu wzięło udział 444 posłów. Za jej wyborem zagłosowało 246 parlamentarzystów, a przeciw było 195. Wstrzymało się od głosu 3 posłów.
Monika Horna-Cieślak urodziła się 5 grudnia 1989 r. w Grudziądzu. Jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

Horna-Cieślak jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Kandydatka jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, a także ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą – czytamy w dossier

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu.Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.W poniedziałek sejmowe komisje głosowały w sprawie kandydatury Moniki Horna-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.
Kandydaturę Moniki Horny-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka zarekomendowały komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka - 36 posłów było za, 14 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu – wskazano w podsumowaniu. (jmk)

Foto: TVN24 // PrawieOPrawie.pl, tvn24.pl
Źródło: RMF24.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.