Wzrasta składka zdrowotna dla ryczałtowców

Wzrasta składka zdrowotna dla ryczałtowców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą płacić wyższą składkę zdrowotną w 2023 r. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. Największa podwyżka dotyczy osób o przychodach powyżej 300 tys. zł. - podał serwis Businessinsider.com.pl

Wskaźnik ogłoszony przez prezesa GUS jest kluczowy dla obliczenia składki zdrowotnej osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w formie ryczałtu w 2020 r. rozliczało się 705 tys. Składka zdrowotna dla nich wynosi 9 proc. podstawy, ale podstawa wymiaru składki zależy od:
— wysokości rocznych przychodów oraz
— przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

Są trzy progi rocznych przychodów:
— do 60 tys. zł,
— od 60 tys. zł do 300 tys. zł,
— powyżej 300 tys. zł.

W każdym z tych trzech limitów podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest inna i wynosi – odpowiednio – 60 proc., 100 proc. i 180 proc. — przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. - wskazano w tekście

Aby obliczyć składkę trzeba więc, dla każdego progu, obliczyć podstawę wymiaru i pomnożyć ją przez wysokość składki, czyli 9 proc. Po ich przeliczeniu wychodzi na to, że składki od ryczałtowców w 2023 r. wzrosły w porównaniu do 2022 r.

Składki dla ryczałtowców wynoszą w 2023 r.:
— 376,16 zł miesięcznie, jeżeli przychody roczne nie przekroczą 60 tys. zł. W porównaniu do 2022 r. składka wzrosła o 40,22 zł
— 626,93 zł miesięcznie, jeżeli przychody roczne przekroczą 60 tys. zł i nie przekroczą 300 tys. zł. W porównaniu do 2022 r. składka wzrosła o 67,04 zł
— 1128,48 zł miesięcznie, jeśli przychody roczne przekroczą 300 tys. zł. W porównaniu do 2022 r. składka wzrosła o 120,67 zł

Największy wzrost, o ponad 120 zł miesięcznie, odnotują więc przedsiębiorcy mający przychody ponad 300 tys. zł miesięcznie, jak zauważył prawnik Oskar Sobolewski.

Do składki zdrowotnej trzeba dodać składki na ubezpieczenia społeczne, które też wzrosły w 2023 r. Przedsiębiorcy, którzy nie są uprawnieni do ulg, płacą co miesiąc 1418,48 zł na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (link do komunikatu ZUS o wysokości składek w 2023 r.). To o 207 zł więcej niż w 2022 r. W sumie więc przedsiębiorcy na ryczałcie o przychodzie ponad 300 tys. zł będą płacić miesięcznie wyższe składki o 327 zł, a ci między 60 tys. zł a 300 tys. zł o 274 zł. - czytamy w wyjaśnieniu

Przypomniano też w informacji, że ryczałtowcy mogą odliczyć od przychodu połowę zapłaconej składki zdrowotnej, zarówno za siebie, jak i za osoby współpracujące. (jmk)

Foto: inFakt
Źródło: Businessinsider.com.pl  / ZUS.pl /

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.