Zdrowe podejście do pracy. Rozmowa z Joanną Skoczeń, współzałożycielką i prezes zarządu VanityStyle

Zdrowe podejście do pracy. Rozmowa z Joanną Skoczeń, współzałożycielką i prezes zarządu VanityStyle

Dla VanityStyle CSR to jedna z najważniejszych praktyk, jaką dziś powinna prowadzić świadoma firma. Każda firma czy instytucja bez względu na swoją wielkość czy branżę, w której działa, wywiera wpływ na otoczenie. Ważne jest, aby tym wpływem zarządzać w świadomy i odpowiedzialny sposób. Ta idea wywierania pozytywnego wpływu społecznego przyświecała nam – całemu VanityStyle – już od samego początku, zarówno przy budowaniu oferty produktowej, ustalaniu zasad współpracy z naszymi partnerami, układaniu programów wellbeingowych dla pracowników oraz przy tworzeniu autorskiego, firmowego programu wolontariackiego, dzięki któremu pracownicy wspólnie z firmą mogą pomagać potrzebującym i realizować się w obszarze CSR. Zgodnie z naszą misją, chcemy robić coś dobrego dla społeczeństwa. Inspirujemy ludzi do budowania zdrowych nawyków, wspierając ich kondycję psychofizyczną. Mamy świadomość, że nasze działania mają wpływ na naszych klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników i czujemy się za nich odpowiedzialni. Rozwijając ofertę produktową, m.in. karty sportowe FitProfit/FitSport, platformę online Strefa VanityStyle czy vouchery kulturalne QlturaProfit, odpowiadamy na potrzeby związane z różnymi obszarami dobrostanu. Tym samym wspieramy klientów w dbaniu o pracowników oraz w promocji aktywności fizycznej i zdrowia mentalnego. Dodatkowo nie zapominamy o działalności pozabiznesowej. Nie tylko regularnie oferujemy wsparcie pieniężne oraz rzeczowe organizacjom społecznym czy wdrażamy odgórnie rozwiązania ekologiczne w firmie, ale też działamy na rzecz edukacji w zakresie kompetencji miękkich, realizując projekty na rzecz klientów i partnerów, takie jak np. Holistyczną Akademię Biznesu.

Pomoc pracodawcom w angażowaniu swoich pracowników do aktywności fizycznej jest dla nas bardzo istotna, gdyż statystyki dotyczące polskiego rynku pracy są niepokojące. Aż 31% pracowników umysłowych czuje wypalenie zawodowe, zaś sama Polska zajmuje niesławne 1 miejsce w Europie pod względem stresu w pracy. Tymczasem badania pokazują, że już około pół godziny dziennie aktywności sportowej poprawia nastrój o 30% w porównaniu z osobami niećwiczącymi i działa niczym antydepresant, obniżając poziom stresu i niepokoju. Aktywność sportowa niesie za sobą wiele dobroczynnego wpływu, zarówno na kondycję psychiczną, jak i fizyczne samopoczucie, m.in. obniża poziom absencji, wspiera pewność siebie, co przekłada się na lepszą pracę w zespole i większą kreatywność czy wreszcie obniża ryzyko wypalenia zawodowego. Gdy regularnie ćwiczymy, nie tylko rzadziej chorujemy, ale także jesteśmy w niższej grupie ryzyka, jeśli chodzi o poważne schorzenia w przyszłości.

Stres i brak ruchu to czynniki, które przyczyniają się do rotacji i wysokich absencji pracowników. W 2021 roku z powodu chorób związanych ze zdrowiem mentalnym wystawiono zwolnienia lekarskie na ponad 25 mln dni absencji. Tymczasem specjaliści podkreślają, że dobra kondycja pracowników i dbanie o nią przez pracodawców przekłada się na wymierne korzyści, tj. na utrzymanie zdrowia pracowników, ich produktywność, zaangażowanie, obecność w pracy. 79% pracowników potwierdziło, że sport poprawia ich samopoczucie i efektywność w pracy. Inwestycja w świadczenia prozdrowotne zwraca się pracodawcom aż 2,5 razy – wpływa na silną kulturę organizacyjną, satysfakcję klientów, a także większe zyski! Dlatego właśnie naszą ofertę produktową opieramy na holistycznym podejściu do człowieka – aby zagospodarować obszary życia takie, jak aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dobre emocje czy rozwój osobisty.


Joanna Skoczeń


Współzałożycielka i prezes zarządu firmy VanityStyle - jednego z liderów rynku świadczeń pozapłacowych w Polsce. Od 15 lat efektywnie kieruje zespołem spółki, budując strategię rozwoju opartą na zaangażowaniu poprzez zaufanie, otwartą komunikację i społeczną odpowiedzialność. Zarządzana przez nią firma pomaga polskim pracodawcom holistycznie dbać o zdrowie ich pracowników propagując aktywność i apetyt na życie poprzez oferowanie programów motywacyjnych z zakresu sportu, rekreacji i kultury, pamiętając, że człowiek, jego potrzeby i pasje jest najważniejszy.


Doświadczony strateg i praktyk biznesowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami i księgowością w firmach z branży IT, FMCG, doradztwa i konsultingu oraz ochrony środowiska. Absolwentka Wydziału Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania z zakresu rachunkowości zarządczej. Ukończyła program Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.