Inwestycje bytomskiego PECu

Inwestycje bytomskiego PECu

Od prawie pięciu dekad Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu dostarcza ciepło dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa.

W ostatnich kilkunastu latach, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach POIiŚ z  Funduszu Spójności, firma stała się nowoczesnym przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Od 2011 roku zbudowano ponad 500 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano lub zbudowano ok. 67 km sieci ciepłowniczych. Korzyści płynące z realizacji pięciu projektów to: uniknięte emisje CO2 ok. 12 754 Mg/rok – jest to 6 300 ton niespalonego węgla, zmniejszenie emisji pyłów ok. 48 Mg/rok – jest to równoważność likwidacji ponad 950 pieców węglowych oraz zmniejszenie zużycia energii o ok. 118 tys. GJ/rok – co umożliwiłoby użytkowanie 11 tys. samochodów elektrycznych w okresie 10 lat. W przyszłym roku (2023) zaplanowane jest zakończenie realizacji trzech projektów  dotyczących likwidacji niskiej emisji i  modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Dzięki przeprowadzeniu wieloletnich inwestycji, nie tylko zwiększyła się niezawodność dostaw ciepła, ale również wyraźnie poprawiła się, odczuwalna przez mieszkańców, jakość powietrza w Bytomiu i w Radzionkowie.

 


W roku 2021 prezydent miasta Bytomia, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA podpisali porozumienie, na mocy którego został utworzony Klaster Innowacji Energetycznych w Bytomiu. Powstały Klaster, to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii. Efektem współpracy będzie utworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego.

Spółka realizując swoje zobowiązania w ramach Klastra, prowadzi działania proekologiczne wpisujące się w politykę oszczędności energetycznej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach tych działań w bieżącym roku, PEC  zabudował panele fotowoltaiczne, pozwalające na pokrycie większości zapotrzebowania na energię elektryczną w siedzibie Spółki. Całość instalacji zajmuje powierzchnię ok. 238 m2. Moc generatora wynosi 49,82 kWp. W ramach inwestycji zamontowanych zostało 106 modułów fotowoltaicznych oraz 5 falowników, które pozwalają na zmianę prądu stałego z generatora PV na prąd przemienny o parametrach prądu z sieci elektro-energetycznej.

 PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu w roku 2021 wprowadziło do stosowania normę ISO 26000, w ramach której realizuje politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zgodnie z nią Spółka podejmuje działania dotyczące przede wszystkim trzech obszarów CSR:  ładu organizacyjnego, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Spółka prowadzi stały dialog z interesariuszami – m.in. z mieszkańcami Bytomia i Radzionkowa.

 

Stawiając na nowoczesne rozwiązania, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu nie tylko dostosowuje się do wymagań rynku, ale również dzięki podejmowanym działaniom oszczędnościowym, stale optymalizuje swoje koszty.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.