Współpraca biznesu z nauką nie jedno ma imię

Współpraca biznesu z nauką nie jedno ma imię

Od lat rośnie popularność klastrów w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej. Zauważalny fenomen klasteringu jest wynikiem aktywnej działalności tego typu organizacji w Polsce oraz ich popularyzacji przez władze rządowe.

Nowa perspektywa finansowa, przyjęta na lata 2021-2027, zakłada nawet 8-krotny wzrost środków przeznaczonych dla firm zrzeszonych w klastrach. Klaster Obróbki Metali - Krajowy Klaster Kluczowy stanowi przykład organizacji aktywnej w działaniach w obszarach promocji i internacjonalizacji na rzecz firm członkowskich. Dziś podmiot ten może pochwalić się kolejnym sukcesem. Jego narzędzie, przeznaczone do badania koniunktury - Barometr KOM (B-KOM) - zostało wyróżnione w programie Najwyższa Jakość QI.

 

            fot. Wojciech Wojtkielewicz

B-KOM to badanie mające na celu ustawiczną diagnozę koniunktury wśród podmiotów skupionych w Klastrze Obróbki Metali (KOM). Stanowi ono pewnego rodzaju kompendium wiedzy o tendencjach rozwojowych w populacji klastrowej i branży metalowej. Wyniki uzyskiwane w ramach funkcjonowania tego rozwiązania służyć mają jako zestaw bazowych informacji wspierających proces decyzyjny w przedsiębiorstwach KOM, Koordynatora i Biura KOM.  B-KOM to efekt partnerskiej współpracy klastra z Instytutem Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Autorzy narzędzia - dr Mariusz Citkowski oraz mgr Monika Garwolińska, pracownicy Instytutu Zarządzania UwB oraz eksperci Klastra Obróbki Metali - przygotowują zestawienia i syntezę danych na temat koniunktury gospodarczej. Warto podkreślić, że Barometr KOM powstał z inicjatywy przedsiębiorców współtworzących klaster, która z kolei trafiła na podatny grunt sfery nauki.

- B-KOM to użyteczność i sprawczość w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw Klastra Obróbki Metali. - mówi dr Mariusz Citkowski adiunkt w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku pomysłodawca i współautor Barometru KOM.

Obecność ekspertów w klastrze jest najważniejszym czynnikiem szybkiego rozwoju organizacji. Wiedza i doświadczenie, które eksperci oferują przedsiębiorstwom członkowskim, jest silnym magnesem skupiającym firmy w klastrze. Współpraca w obszarze biznesu i nauki w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia, ale Klaster Obróbki Metali dokłada wszelkich sił, tworząc przestrzeń do współpracy w tym obszarze. Firmy, współpracując ze sobą w obrębie KOM-u, realizują wspólne projekty w imię zasady „przewaga dzięki współpracy”.

 

            fot. Wojciech Wojtkielewicz

Barometr KOM to nie jedyny przykład silnej współpracy między biznesem a nauką w Klastrze Obróbki Metali. Demonstracyjna pracownia Smart Education for Industry 4.0, otwarta we wrześniu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej to kolejny sukces Klastra Obróbki Metali. Inspirowana ideą systemu hybrydowego kształcenia pracownia skupia się na edukacji uczniów szkół technicznych, branżowych oraz studentów i pracowników firm z wykorzystaniem nowych technologii. W pracowni znajdują się gotowe stoiska do nauki spawania z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości, obsługi maszyn CNC oraz samodzielnego programowania sterowników robota oraz cobota, a także wyznaczenia ich torów ruchu. Projekt spotkał się z szerokim zainteresowaniem, a od września pracownię odwiedziło kilkadziesiąt przedsiębiorstw, szkoły średnie techniczne i branżowe, przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu regionalnym i powiatowym oraz Minister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek przy okazji wizytowania Politechniki Białostockiej. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie już dwukrotnie wydłużano okres funkcjonowania DemoLAB-u SEI 4.0.

 

            fot. Wojciech Wojtkielewicz

Klaster Obróbki Metali wciąż się rozwija. Aktywnie włącza się w działania na rzecz edukacji oraz rozwoju firm nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i na rynkach międzynarodowych. Realizowane przez niego projekty rezonują na cały kraj dzięki skupieniu w nim firm z całego kraju. Już dzisiaj partnerzy z kilkunastu krajów aktywnie w nich współdziałają. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc z pewnością możemy oczekiwać na kolejne projekty Klastra Obróbki Metali.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.