Globalna strategia zrównoważonego rozwoju Grupy CANPACK

Globalna strategia zrównoważonego rozwoju Grupy CANPACK

CANPACK to międzynarodowa firma działająca na 5 kontynentach, o społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiamy z Bartłomiejem Wojdyło, Zastępcą Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju. W jaki sposób dostosowują Państwo rozwiązania dotyczące polityki środowiskowej do potrzeb lokalnych społeczności?

Działamy obecnie w 19 krajach, w których podlegamy lokalnym regulacjom środowiskowym. Mamy jednak tylko jedną planetę, dlatego wszelkie działania redukujące nasz wpływ na środowisko wdrażamy globalnymi standardami, nawet jeśli w danym kraju nie wymagają tego od nas przepisy. Bierzemy pod uwagę jednocześnie takie kwestie, jak regionalny rozwój społeczny i wzrost ekonomiczny oraz upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym. Nasze działania prowadzimy od Kolumbii, aż po Indie i w poszczególnych krajach mierzymy się z zupełnie innymi wyzwaniami. W praktycznym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju wspiera nas zespół Championów, reprezentujących każdy zakład CANPACK. Pomaga nam to lepiej zrozumieć lokalne warunki i podejmować słuszne decyzje. Jednocześnie szukamy możliwości rozpowszechnienia tych projektów, które z powodzeniem zostały zaimplementowane w którymś z naszych zakładów i przynoszą spodziewane efekty środowiskowe i/lub społeczne. Wśród wielu wprowadzonych przez nas rozwiązań na uwagę zasługuje m.in. innowacyjny system odzysku wody uruchomiony w Brazylii, pozwalający na redukcję jej zużycia nawet o 35 proc. Wobec niedoborów wody, z jakimi zmaga się Brazylia, projekt ten jest pośrednio również odpowiedzią na wyzwania lokalnych społeczności. Świadomość naszego potencjału w kontekście wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym stała się bodźcem do opracowania przez nas w Finlandii pilotażowego projektu, w którym ciepło odpadowe z powodzeniem wykorzystywane jest do ogrzewania budynku, zmniejszając zapotrzebowanie na energię o 30 proc. W Rosji wdrożyliśmy zaawansowany system oczyszczania spalin produkcyjnych z wykorzystaniem… bakterii. To tylko wybrane przykłady naszych ostatnich przedsięwzięć. Zespoły chętnie dzielą się najlepszymi praktykami i wzajemnie inspirują, co dodatkowo wzmacnia w nas ducha zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem strategii rozwoju firmy CANPACK jest dążenie do redukcji śladu węglowego. Jak Państwa działania wpływają na zmiany klimatyczne? Czy uwzględniona jest również emisja pośrednia, związana z łańcuchami dostaw?

Ślad węglowy jest jednym z najważniejszych wskaźników Zrównoważonego Rozwoju Grupy CANPACK. Uwzględniamy przy tym zarówno emisje bezpośrednie pochodzące ze zużycia paliw w naszych zakładach (zakres 1), emisje pośrednie towarzyszące wytwarzaniu energii importowanej przez CANPACK (zakres 2), jak i pozostałe emisje pośrednie związane z naszymi łańcuchami dostaw (zakres 3). Wyniki systematycznie raportujemy za pośrednictwem uznanych globalnie platform, m.in. CDP (Carbon Disclosure Project) i wymagamy tego samego od naszych dostawców. Głównym czynnikiem wpływającym na ślad węglowy jest ilość i rodzaj zużywanej energii. Jesteśmy świadomi konsekwencji środowiskowych związanych z nadmierną eksploatacją paliw kopalnych i znamy potencjał jaki tkwi w odnawialnych źródłach energii. Z tego powodu w ubiegłym roku zwiększyliśmy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukując przy tym emisje gazów cieplarnianych oraz wydobycie surowców kopalnych o ograniczonych zasobach. Tym samym we wszystkich fabrykach CANPACK w Polsce, Holandii, na Słowacji, w Anglii i Kolumbii 100 proc. energii elektrycznej pochodzi z OZE, co stanowi ponad 50 proc. całkowitego zużycia energii. Te zmiany przełożyły się na nasz ślad węglowy w zakresie 1 i 2, który zredukowaliśmy o 20 proc. w stosunku do 2019 r. i o 30 proc. w porównaniu do 2018 r., co pokazuje szybki postęp firmy CANPACK na drodze zarządzania oddziaływaniami środowiskowymi.

Jakie realizacje dotyczące Państwa pierwszego filaru CARE związane z edukacją i zdrowiem zostały wdrożone w Polce w czasie pandemii COVID-19?

Największą wartością są ludzie, nasi pracownicy i lokalne społeczności, w których działamy. Nasi pracownicy we współpracy z globalnym zespołem CSR coraz chętniej angażują się we wspieranie lokalnych społeczności. W obliczu pandemii COVID-19 to, co do tej pory było powszechnie dostępne, stało się – kolokwialnie mówiąc – towarem luksusowym. Jako firma, która nie została dotknięta negatywnymi skutkami biznesowymi pandemii nie mogliśmy przejść obojętnie obok ludzkich dramatów i potrzeb lokalnych społeczności. Dlatego z zaangażowaniem wspieraliśmy szpitale, pogotowia i organizacje pomocy społecznej, przekazując darowizny na sprzęt i środki ochrony osobistej. Rozumiemy również problemy natury zdrowia psychicznego, mocno nadwerężonego obecną sytuacją, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Chcemy zadbać o właściwy, harmonijny rozwój naszych pracowników i w tym celu w okresach lockdownu zorganizowaliśmy spotkania z psychologiem, które miały pomóc im zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Nie zapominamy też o ich podopiecznych i wraz ze Stowarzyszeniem Wiosna uruchomiliśmy program „Domowa Akademia Przyszłości”, by wspierać ich w odkrywaniu mocnych stron i wzmacniać poczucie pewności siebie.

Strategia rozpowszechniania wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym w Państwa firmie była w dużej mierze oparta o bezpośredni kontakt z uczestnikami festiwali i innych imprez plenerowych. Rok 2020, kiedy większość wydarzeń tego typu zostało odwołanych musiał dużo w tej kwestii zmienić. Jak zaadoptowali się Państwo do tych zmian i jakie działania zostały podjęte w tym roku?

Nie da się ukryć, że bezpośrednie spotkania z ludźmi to ważny element naszych kampanii edukacyjnych. W ramach inicjatywy Every Can Counts (Każda Puszka Cenna) od wielu lat edukujemy i zachęcamy konsumentów do recyklingu zużytych puszek napojowych na największych wydarzeniach plenerowych w Europie. Kiedy w 2020 roku z powodu COVID-19 na całym świecie odwołano wszystkie festiwale, musieliśmy szybko zmienić swoją dotychczasową strategię komunikacyjną. Skoncentrowaliśmy się na działaniach w mediach społecznościowych i dzięki temu dotarliśmy z naszym recyklingowym przesłaniem do milionów konsumentów. To niewątpliwie duży sukces, jednak brakowało nam rozmów i spotkań twarzą w twarz z uczestnikami festiwali. Dlatego kiedy tylko latem 2021 roku mogliśmy znów ruszyć „w teren” z uśmiechem na twarzy wyszliśmy do ludzi, by uświadamiać ich jak ważny jest recykling puszek. Sezon rozpoczęliśmy od European Recycling Tour – pierwszej w naszej historii kampanii recyklingowej, która odbyła się jednocześnie w 15 krajach. Trafiliśmy do 4 milionów ludzi, przekazując informację o pozytywnym wpływie recyklingu puszek na środowisko. Nie zabrakło nas również na takich wydarzeniach jak British Grand Prix, Tour de France czy – w przypadku Polski – Męskie Granie.

Zrównoważony rozwój to proces, a polityka firmy obejmuje działania rozłożone na wiele lat w przód. Czym zaskoczy nas CANPACK w najbliższym czasie?

Społeczeństwo, zwłaszcza w ostatnim czasie coraz lepiej dostrzega korelację między działalnością człowieka, a stanem środowiska i dobrobytem społecznym. To z kolei staje się impulsem do zmian, skoncentrowanych przede wszystkim na walce z kryzysem klimatycznym. Z punktu widzenia nauki to ostatni moment, by poprawić naszą relację ze środowiskiem i przestać rozwijać się jego kosztem. CANPACK opracowuje obecnie kompleksowy plan przyspieszonych działań na rzecz zapobiegnia zmianom klimatycznym. Naszą ambicją jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, tak w obrębie naszej działalności operacyjnej, jak i w łańcuchu dostaw, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. Nasz cel będzie opierał się na najnowszych badaniach naukowych, a jego realizacja przyjmie formę zorganizowanych działań i… dużych zmian o długofalowych efektach środowiskowych. Już na dniach rozpoczniemy kolejny etap na – pełnej wyzwań – drodze zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy wszystkich do uważnego śledzenia naszych postępów!

Rozmawiała Magdalena Klimek

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.