25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą

25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą

70% kobiet w Polsce ma pozytywne odczucia względem swojego aktualnego miejsca pracy, a najważniejszymi dla nich czynnikami są tutaj sprawiedliwe wynagrodzenie (94%) oraz bezpieczne warunki pracy (91%). Niemal 4 na 10 kobiet na świecie (35%) zamieniłoby 5% swojej pensji na 4-dniowy tydzień pracy, a 16% na możliwość pracy zdalnej. Globalnie 25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą. To dane płynące z analiz ManpowerGroup, które pokazują oczekiwania kobiet względem organizacji.


Według danych ManpowerGroup, 70% kobiet w Polsce ma pozytywne odczucia względem swojego aktualnego miejsca pracy, a najważniejszymi dla nich czynnikami z tym związanymi są m.in. sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę (94% kobiet vs 93% mężczyzn), bezpieczne jej warunki (91% kobiet vs 87% mężczyzn), współpraca z ludźmi, z którymi dobrze im się pracuje i którym ufają (89% kobiet vs 85% mężczyzn), ubezpieczenie zdrowotne i benefity (88% kobiet vs 79% mężczyzn), a także rozwój kariery zawodowej, np. możliwość awansu i podwyżki (86% kobiet vs 75% mężczyzn). Ta sama analiza prezentuje również oczekiwania Polek względem elastyczności miejsca pracy. Z danych wynika, że 75% kobiet w naszym kraju chce możliwości wyboru godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy (vs 71% mężczyzn), a 66% wskazuje na potrzebę dłuższego urlopu (vs 65% mężczyzn) i pełnej elastyczności, co do miejsca wykonywania obowiązków zawodowych, w zależności od codziennych planów (vs 56% mężczyzn).


Agnieszka Sarecka, ekspertka rynku pracy i manager zatrudnienia stałego w Manpower zauważa, że choć podczas prowadzonych procesów rekrutacyjnych kobiety bardzo dbają o odpowiednie przygotowanie do rozmów o pracę, to niestety bywa, że brakuje im pewności siebie i wiary we własne kompetencje. – Bywa, że są mniej dyspozycyjne od mężczyzn oraz większy nacisk kładą na łączenie życia zawodowego z życiem osobistym. W konsekwencji tego, zapytane o oczekiwania finansowe wskazują niższą kwotę, niż mężczyźni na tym samym stanowisku. Podczas rekrutacji kobiety najczęściej zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia, preferują umowę o pracę od innych form zatrudnienia. Ważna jest dla nich lokalizacja firmy, godziny pracy, możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej, oferta szkoleń i rozwoju w organizacji, a także benefity pozapłacowe. Pandemia miała ogromny wpływ na obecne oczekiwania kobiet względem elastyczności. Możliwość zarządzania godzinami wykonywanych obowiązków, zadaniowy lub czterodniowy system pracy o którym coraz więcej mówi się w ostatnim czasie, jest obecnie pożądany i coraz częściej promowany wśród pracodawców. Potrzeba elastyczności wynika w dużej mierze z koniecznością łączenia macierzyństwa z karierą zawodową – mówi ekspertka.


Z zebranych przez ManpowerGroup globalnych danych wynika natomiast, że poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest dla pracowników bardzo ważne. 2 na 10 ankietowanych (20%) stwierdziło, że ważniejsze od pełnienia roli odzwierciedlającej jej pasję czy wartości jest poczucie większej stabilizacji i pewności, co do przyszłości w firmie. 25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą.


Pracując zdalnie lub w trybie hybrydowym, kobiety na całym świecie są bardziej niż mężczyźni zaniepokojone kwestią rozwoju kariery. Więcej z nich twierdzi, że wykonując obowiązki zawodowe w takim modelu, mają mniejszą szansę na dostęp do współpracy z liderami wyższego szczebla (37% kobiet vs 32% mężczyzn), uczenie się od innych (31% kobiet vs 28% mężczyzn), możliwość awansu (29% kobiet vs 26% mężczyzn), współdziałanie z zespołem i udział w burzach mózgów (27% kobiet vs 23% mężczyzn), a także podnoszenie kwalifikacji (22% kobiet vs 20% mężczyzn).


– W kwestii zapewnienia parytetu w obsadzaniu stanowisk, duże znaczenie ma tutaj branża. Zupełnie inaczej wyglądać będą proporcje chociażby w branży produkcyjnej w zestawieniu z branżą administracyjną, finansową, HR, szkoleniową czy w obsługą klienta, gdzie przewagę stanowią kobiety. Niemniej jednak organizacje są otwarte na zatrudnianie kobiet w wyspecjalizowanych, technicznych działach, często wspierają je w rozwoju po urlopie macierzyńskim. Oprócz gwarantowanych ustawą przywilejów, niektórzy z nich decydują się na zapewnienie swoim pracownicom dodatkowych bonusów jak dodatkowe płatne dni urlopowe czy bezpłatne przedszkole na terenie firmy – dodaje Agnieszka Sarecka.


Dane globalne pochodzą z badania ManpowerGroup zrealizowanego na grupie 4000 kobiet na świecie. Źródłem danych dla Polski jest badanie przeprowadzone na grupie 516 kobiet w ramach raportu Manpower „Czego pragną pracownicy”, opublikowanego w sierpniu 2022 roku.

Monika Majewska
ManpowerGroup Polska

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.