BP

Czas podwyżek w obwieszczeniach

Czas podwyżek w obwieszczeniach

W 2023 r. czekają nas jeszcze większe wydatki niż w bieżącym. Rosną nie tylko ceny energii czy żywności, ale planowane są rekordowe podwyżki podatków i opłat lokalnych. Więcej zapłacimy więc za mieszkanie i za psa, wzrosną też m.in. opłaty targowe, podatki od gruntu czy od środków transportu.

W 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 11,8 proc. — wynika z obwieszczenia resortu finansów. Nie oznacza to jednak, że w każdej miejscowości w Polsce dojdzie do największych możliwych podwyżek. Wiele zależy tu od możliwości i zasobności danej gminy, rząd określa tylko górne stawki lokalnych opłat. Chociaż w praktyce większość samorządów, zwłaszcza tych w miastach wojewódzkich, stosuje maksymalne stawki, aby "doładować" miejskie budżety. Stawki te, zgodnie z przepisami, podnoszone są co roku o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza roku poprzedniego, więc w przyszłym roku będzie to wzrost aż o 11,8 proc. Dla porównania, rok wcześniej wskaźnik wzrósł jedynie o 3,6 proc. – pisze serwis Businessinsider.com.pl

Za co więc zapłacimy w 2023 r. więcej? Przede wszystkim wzrośnie podatek od nieruchomości. Maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, czyli o 11 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o ponad 3 zł więcej niż obecnie – czytamy w informacji.

Rekordowa będzie również w przyszłym roku podwyżka podatku od psa. Warto zaznaczyć, że jest to opłata, która obowiązuje tylko w niektórych gminach i nie musi dotyczyc wszystkich właścicieli czworonogów. Pieniądze z podatku zasilają budżet gminy, więc to ona decyduje, jak wysoka opłata będzie obowiązywała. Nie może ona jednak być wyższa od tej ustalonej przez Ministerstwo Finansów. A maksymalna stawka wyniesie w 2023 r. 150,93 zł. Wzrośnie więc o niemal 16 zł, ze 135 zł, które posiadacze psów płacą w tym roku – napisano dalej.

Od przyszłego roku rosną też inne opłaty, w tym stawka podatku od gruntu. Dla przykładu — podatek od gruntów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wyniesie w 2023 r. 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni, podczas gdy na ten roku obowiązuje maksymalna stawka 1,03 zł. Z kolei podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – to 1020,16 zł. W 2022 r. wynosi 912,48 zł.

Opłata targowa w 2023 r. nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 r. o ponad 100 zł. Obecnie stawka ta wynosi 852,75 zł dziennie. Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające korzystanie z tych atrakcji, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie (w tym roku 2,50 zł), a w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej będzie to 3,94 zł dziennie (w tym roku 3,52 zł). – wskazał portal.

Serwis Businessinsider.com.pl przedstawił w szczegółach wartości poszczególnych grup podatkowych oraz wzrostu opłat w 2023, i tak:

1) Podatek od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach — 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni;

2) Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

3) Podatek od środków transportowych: Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,
c) powyżej 9 ton – 2042,19 zł,
d) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.
e) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton — 2382,52 zł.
f) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton — (do 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).
g) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.
h) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie — 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).
i) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).

4) Opłaty lokalne:

a) targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie,
d) uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,
e) od posiadania psów – 150,93 zł
f) część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie
g) część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie. (jmk)

Foto: Polacos.pl
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.