Istotne zmiany w podatku od nieruchomości

Istotne zmiany w podatku od nieruchomości

Będzie zmiana dla właścicieli posiadających miejsce postojowe dla samochodów w budynku mieszkalnym. Dziś od takiego miejsca może być podatek niski jak za mieszkanie lub nawet 10 razy wyższy. Ministerstwo Finansów zaproponowało korektę przepisów. Zmian w opodatkowaniu nieruchomości będzie dużo więcej – napisano w informacji serwisu Businessinsider.com.pl

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów jeszcze niedawno zapowiadali, że nie będzie rewolucji w podatku od nieruchomości. Z założeń do nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych wynika jednak, że zmian będzie sporo. To efekt m.in. zeszłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko - stwierdzono.

Resort w założeniach zdradził pierwsze konkrety. Jeden dotyczy opodatkowania miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych, a kolejny opodatkowania terminali kolejowych. Część zmian zostało jedynie zasygnalizowanych, a szczegóły poznamy, gdy resort opublikuje projekt nowelizacji – napisano w treści informacji.

Jak wynika z założeń do nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (nr z wykazu UD72), w ustawie będą nowe definicje budowli i budynku. To efekt wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z nich (z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21) TK orzekł o niezgodności definicji budowli z konstytucją. W drugim (z 18 października 2023 r., sygn. SK 23/19) Trybunał zakwestionował zasady opodatkowania garaży/miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych – czytamy dalej.

Zgodnie z założeniami do projektu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zostaną określone nowe definicje budowli i budynku, które nie będą odwoływały się do prawa budowlanego, czyli przepisów poza podatkowych. Budowle mają zostać wymienione w załączniku do ustawy - napisano.

Przy okazji zmiany definicji budynku nowelizacja ma wyeliminować obecne wątpliwości dotyczące takich obiektów jak silosy, zbiorniki, elewatory, stacje paliw i stadiony. W każdym przypadku spory dotyczą tego, czy są to budynki (obiekty spełniają definicję budynku), czy budowle (z powodu funkcji tych obiektów, choć obecna ustawa nie odwołuje się do funkcji) – zaznaczono w treści.

Ministerstwo Finansów chce też ujednolicić opodatkowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych budynków mieszkalnych. Obecnie kluczową sprawą jest to, czy hala garażowa ma odrębną księgę wieczystą, a więc czy jest wyodrębniona od mieszkań. Jeśli jest wyodrębniona, to właściciel mieszkania ma dwa lokale: mieszkanie i udział w hali garażowej, a więc płaci podatek według dwóch stawek:
-    od mieszkania według niskiej stawki (max. 1,15 zł za 1 m kw.)
-    od miejsca postojowego według stawki ponad 10 razy wyższej, dla tzw. budynków lub ich części pozostałych (max. 11,17 zł za 1 m kw.).

Z punktu widzenia prawnego hala garażowa jest bowiem traktowana jak odrębny lokal i nie ma charakteru mieszkalnego.  

Co innego, gdy hala garażowa nie ma odrębnej księgi wieczystej, a miejsca postojowe przynależą do poszczególnych mieszkań. W takim przypadku właściciele płacą podatek według niskiej stawki mieszkalnej (max. 1,15 zł) – zarówno od mieszkania, jak i miejsca postojowego - wyjaśniono.

Ministerstwo Finansów proponuje, aby do wszystkich miejsc postojowych w garażach budynków mieszkalnych, stosować niską stawkę mieszkalną. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z nowej, niższej stawki, będą musieli jednak ponownie złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz IN-1) – podano dalej.
Kolejny konkret w założeniach dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego. Problem z tym zwolnieniem jest taki, że Polska nie uzyskała zgody Komisji Europejskiej na jego wprowadzenie. Mimo to przepisy weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Jak informowano wcześniej, minister finansów wydał objaśnienia podatkowe, w których ostrzegł, aby podatnicy nie stosowali tego zwolnienia – podkreślono w informacji.

Eksperci wskazywali, że objaśnienia nie są właściwym trybem na wprowadzenie zmian w tym zakresie. Teraz MF chce naprawić sytuację. W założeniach do nowelizacji proponuje zmianę przepisów. Mają one być stosowane z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2024 r.

Dodano, że założenia przewidują również zmiany dotyczące:
-    zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
-    zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla instytutów badawczych,
-    uszczelnienia poboru opłaty uzdrowiskowej,
-    opłaty skarbowej.

Jak czytamy w podsumowaniu, projekt jest na etapie legislacyjnym.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (nr UD72) — został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.    (jmk)

Foto: Gmina Borowie //
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.