Nowy pomysł rządu na nowelizację podatku Belki

Nowy pomysł rządu na nowelizację podatku Belki

Rząd uważa, że powinno się zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny. Obecnie jest tak, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku co inwestor, który lokuje setki tysięcy np. na giełdzie. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje – mówiła w wywiadzie dla Business Insider Polska Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

W udzielonym wywiadzie rozmówczyni zwróciła uwagę, iż: mamy jeden z najniższych podatków od zysków kapitałowych w Europie. Nasze 19 proc. to dużo mniej niż opodatkowanie w takich krajach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, nie mówiąc już o Danii, gdzie taki podatek wynosi 42 proc.

W związku z tym, iż należymy do grupy państw rozwijających się, dlatego właśnie u nas stawka tego typu podatku jest niższa. W Unii Europejskiej właściwie tylko Belgia nie ma podatku od zysków kapitałowych. Są jeszcze kraje, w których jest on wkomponowany w inne podatki dochodowe. Widać więc, że jest on czymś naturalnym i stąd właśnie bierze się opór przed głosami, które pojawiają się od lat, żeby podatek od zysków kapitałowych zlikwidować czy jeszcze obniżyć – czytamy w informacji serwisu Businessinsider.com.pl

Jak wyjaśniała dalej pani pełnomocnik, w   Ministerstwie Finansów jesteśmy otwarci na sugestie na temat tego, jak ten podatek ma być skonstruowany. Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien w przyszłości być progresywny. Obecnie jest tak, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku co inwestor, który lokuje setki tysięcy np. na giełdzie. Tutaj jest pole do dyskusji o tym, czy podatek nie powinien być zmieniony i różny w zależności od tego, kto go płaci i w co inwestuje - czytamy.

To nie jest tak, że podatek Belki powoduje, że oszczędzający na lokatach bankowych nie widzą żadnych zysków. Po prostu do niedawna lokaty były bardzo nisko oprocentowane i kwestia podatkowa nie miała tutaj żadnego znaczenia. Druga kwestia to pytanie, czy podatek powstrzymuje przed oszczędzaniem, czy 19 proc. stawka kogokolwiek do tego zniechęca. W to akurat wątpię. Trzecia sprawa – ważna z punktu widzenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – to głosy mówiące: zwolnijmy z podatku lokaty, a zostawmy go na rynku kapitałowym. Tyle że aktywność obywateli jako inwestorów klasyfikuje się dziś na jednym z najniższych poziomów. Jeżeli już oszczędzamy, to głównie odkładamy pieniądze na koncie w banku, kupujemy nieruchomości lub wchodzimy w bardzo ryzykowne aktywa typu kryptowaluty. Zwolnienie lokat i uatrakcyjnienie ich w porównaniu z rynkiem kapitałowym spowodowałoby dodatkowe zmniejszenie zachęt do inwestowania i stało w sprzeczności z tym, co próbujemy w MF robić -wyjaśniała dalej Katarzyna Szwarc.

Jedną z kluczowych kwestii jest uatrakcyjnienie oferty instrumentów czy produktów finansowych dostępnych na rynku. Z punktu widzenia naszej strategii jednym z najistotniejszych obszarów są fundusze typu ETF [fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego – wyjaśniła red.], którymi mogą bez problemu obracać na giełdzie. Są to fundusze inwestycyjne, więc mają wbudowany element dywersyfikacji, mają bardzo niską opłatę za zarządzanie, a do tego pozwalają inwestorom na tematyczne lokowanie kapitału np. w branży gamingowej czy biotechnologii. Stąd w ustawie, którą chcemy przedstawić w najbliższych tygodniach do konsultacji publicznych, pojawią się ułatwienia regulacyjne dla funduszy ETF – napisano w treści.

Obecnie na rynku funduszy ETF mamy bardzo niesprzyjające regulacje, które utrudniają oferowanie ich inwestorom. To są bariery, które podnoszą instytucjom finansowym koszty tworzenia tego typu produktów czy wymagają bardzo rozbudowanej biurokracji. Chcemy te bariery znieść i doprowadzić do sytuacji, w której fundusze ETF będą stawały się coraz popularniejszym instrumentem inwestycyjnym na polskim rynku kapitałowym. Rolą MF nie jest zmuszanie spółek do robienia IPO czy oferowania ETF-ów. Naszym celem jest stworzenie takich warunków prawnych i regulacyjnych, aby z tej strony nie istniały bariery dla rozwoju rynku – czytamy w wyjaśnieniu.

Chcemy skoordynować działania administracji publicznej i rynku, aby w ciągu kilku lat Polska była regionalnym centrum zielonych finansów. Żeby istniał u nas rynek zielonych produktów inwestycyjnych, nie tylko obligacji czy listów zastawnych. Wokół tego powinien też powstać cały ekosystem usług. Jeśli mamy np. emitenta na Węgrzech, który chce pozyskać kapitał z emisji zielonych obligacji, to niech nie jedzie po certyfikat potwierdzający, że pozyskane środki zamierza przeznaczyć na projekty przyjazne środowisku, do Amsterdamu czy Londynu, tylko do Warszawy – stwierdziła rozmówczyni  w rozmowie z serwisem.

Nie jesteśmy w stanie konkurować w tym obszarze z Londynem, a pewnie nawet Paryżem, bo Francuzi bardzo ambitnie podchodzą do zielonego finansowania. Wymagają od spółek raportowania niefinansowego, spółki raportują dużo pod kątem ESG. Możemy natomiast tworzyć rynek, który będzie oferował zielone finansowanie i usługi z tym związane, nie tylko dla polskich emitentów, ale także spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – wskazała dalej Szwarc.

Naszym celem jest animowanie rozwoju rynku zielonego, zrównoważonego finansowania. De facto rynek kapitałowy powinien sam taką mapę wypracować. Chcemy, żeby była ona wynikiem prac, które my będziemy jedynie koordynowali. To będzie forum wypracowywania konkretnych rozwiązań, a nie klub dyskusyjny. Kluczowi interesariusze, czyli podmioty rynku kapitałowego, administracja publiczna, KNF, organizacje społeczne, powinni określać obszary, w których chcemy osiągnąć jakąś przewagę konkurencyjną, a grupy robocze stwierdzać co konkretnie trzeba zrobić i wskazać kto jest odpowiedzialny za dany obszar. Nie chcemy pisać dokumentu z jakimiś konsultantami, uroczyście go ogłaszać, a później powiedzieć rynkowi: a teraz to zróbcie. Nie zamierzamy budować strategii, na to jest za późno. Mapa drogowa ma być konkretnym dokumentem, który pokaże, jak dojedziemy do celu, jakim jest bycie regionalnym centrum zielonych finansów – czytamy w podsumowaniu serwisu Businessinsider.com.pl     (jmk)

Foto: Strefa Inwestorów
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.