Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok

Rząd w budżecie na rok 2023 założył deficyt na poziomie nie większym niż 68 mld zł – wynika z komunikatu resortu finansów

Szacowany dochód państwa ma przekroczyć 604,7 mld zł. "Wzrost dochodów spowodowany jest m. in. skutecznym uszczelnianiem systemu podatkowego" – przekonuje Ministerstwo Finansów.
Wydatki państwa mają wynieść w przyszłym roku 672,7 mld zł. – podano w informacji.

Jak podkreślił resort finansów, wzrost dochodu budżetu państwa w stosunku do 2015 r. wyniesie w 2023 r. niemal 110 proc.
Na koniec sierpnia bieżącego roku budżet miał nadwyżkę w wysokości ponad 27,5 mld zł – podało również Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo dodało, że deficyt sektora finansów publicznych założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB – czytamy w informacji.

Projekt przewiduje, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie w 2023 r. o 1,7 proc. Średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8 proc. "przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym" – napisano dalej.

"To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych" – mówiła cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Jak podkreśliło ministerstwo, "rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą oraz zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny" – czytamy w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Bankier.pl
Źródło: Businessinsider.com.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.