Znowelizowany Kodeks pracy od 26 kwietnia

Znowelizowany Kodeks pracy od 26 kwietnia

W środę 26 kwietnia zacznie obowiązywać kolejna w tym roku nowelizacja Kodeksu pracy. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony, pojawią się dodatkowe przerwy w pracy, pracownikowi będzie przysługiwał też nowy rodzaj urlopu, tak zwany urlop opiekuńczy – podał serwis TVN24.pl.

O najważniejszych zmianach, na antenie TVN24, mówiła Aneta Czernek, ekspertka rynku pracy HRK S.A.

21 lutego bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy regulujące kontrolę trzeźwości pracowników, a 7 kwietnia - przepisy regulujące pracę zdalną.

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy będzie obowiązywać od 26 kwietnia tego roku. Ma ona między innymi zwiększyć przewidywalność zatrudnienia, poprawić warunki pracy i dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom.
Nowelizacja Kodeksu pracy - najważniejsze zmiany

Pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy: trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin i kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą; nie będzie też mógł w umowie o pracę stosować zapisów zabraniających pracownikowi podjęcia innej pracy zarobkowej, chyba że zostaną zawarte odpowiednie i dobrze sformułowane umowy o zakazie konkurencji.

- Jeśli chodzi o dodatkowe zarobki to oczywiście pracownicy mogli podejmować się prac sezonowych i po godzinach pracy podejmować inne zatrudnienie. Ale teraz rzeczywiście będą mogli pracować na rzecz dwóch pracodawców - wyjaśniła Aneta Czernek, ekspertka rynku pracy.

Pracownikowi będzie przysługiwał nowy rodzaj urlopu pracowniczego niezwiązanego z rodzicielstwem, tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Będzie można z niego skorzystać, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny, który tego wymaga z poważnych względów medycznych lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym - czytamy w informacji.

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Ponadto pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia nie będzie można, bez jego zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, zatrudniać w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy i delegować poza stałe miejsce pracy.

- Mamy dwa rodzaje takich dużych zmian, jeśli chodzi o urlopy. Jedna dotyczy urlopów rodzicielskich, a druga - urlopów dla wszystkich pracowników - mówiła Czernek.

- Urlopy rodzicielskie będą wydłużone o dodatkowe 9 tygodni dla ojca, niezbywalne na rzecz matki. Co ciekawe, nasz ustawodawca pracuje nad tym, aby w przypadku samotnych matek ten urlop jednak przeszedł na matkę, kiedy tego ojca nie ma lub ojciec nie jest znany - tłumaczyła.

- Drugą dużą zmianą jest dodatkowe 5 dni urlopu w tak zwanych sytuacjach nagłych. Tutaj trzeba by zapytać ustawodawcy, co autor miał na myśli? Dlatego, że co do zasady większość pracowników może wykorzystać ten urlop w przypadku choroby nagłej lub nagłego zdarzenia, które dotyczy osób zamieszkujących z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Ale pracownicy skarbówki mogą wykorzystać ten urlop na osobę, która z nimi nie zamieszkuje.

Dotyczy to tylko i wyłącznie pracowników skarbówki - podkreśliła Czernek.

Pracownikowi będzie dodatkowo przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do pensji w wysokości połowy wynagrodzenia - podano dalej.

- Pracodawca nie dostał żadnego narzędzia, którym mógłby zweryfikować należność tego urlopu. Także jest rozwiązanie, nie ma narzędzia, które weryfikuje, co to jest siła wyższa - komentowała dalej ekspertka. (jmk)

Foto: PIT.pl
Źródło: TVN24.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.