Advertisement

BP_2024

W Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022

Europejskie Forum Biznesu 2022

Pod hasłem "Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse, 22 listopada br. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2022. Oprócz szeregu debat, paneli i rozmów z zaproszonymi ekspertami, poznaliśmy również Laureatów Programów Najwyższa Jakość QI 2022, Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma, a także Przyjazna Gmina 2022 i Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2022. 
Wydarzenie było transmitowane online na stronie Facebook.com/ForumBiznesu.

Tu fotorelacja z wydarzenia>>>
Zapraszamy do obejrzenia debat oraz rozmów, które odbyły się podczas EFB 2022>>>


Europejskie Forum Biznesu skierowaliśmy jak co roku, do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak również wszystkich zainteresowanych tematami związanymi z prowadzeniem biznesu w Polsce, zrównoważonym rozwojem, ekologią i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w firmach. Celem wydarzenia jest wymiana informacji i doświadczeń oraz pomoc w nawiązaniu wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami forum.

Hasłem tegorocznego EFB było: "Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse". Podobnie jak w latach poprzednich podczas debat i dyskusji rozmawialiśmy na ważne dla przedsiębiorców tematy. Poruszyliśmy m.in. zagadnienia dotyczące: cyberbezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracowników i konkurencyjności polskiej branży turystycznej.

Jak co roku EFB było również Galą Finałową Programów Najwyższa Jakość QI oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma. Podczas wydarzenia zostały także wręczone specjalne wyróżnienia przyznane gminom (Przyjazna Gmina 2022) oraz turystycznym usługom i produktom (Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2022).

Europejskie Forum Biznesu 2022

Tematyka Europejskiego Forum Biznesu od kilku lat w dużej mierze odnosi się do problemów, z jakimi boryka się gospodarka. Niektóre tematy są aktualne od 3 lat, kiedy mówiliśmy, że na kryzysie można wygrać, a po covidzie, musimy być przygotowani na kolejne kryzysy, bo nastąpią one na pewno. Nie musieliśmy długo czekać.

„Obyś żył w ciekawych czasach” – to chińskie przekleństwo w ostatnich trzech latach sprawdza się, jak dawno nie miało okazji. Choć okresów przełomowych, po których świat zmieniał się w sensie geopolitycznym, społecznym, gospodarczym, ekonomicznym w samym tylko XX wieku było wiele, znów doświadczamy zmian, które wpływają na funkcjonowanie naszego świata. „Nauczyliśmy" się kryzysów, zarządzać nimi, wygrywać z nimi i na nich. Po kryzysach finansowych czy spowodowanych terroryzmem, zmianami klimatycznymi, demograficznymi, przyszła pandemia, po niej wojna na Ukrainie, a teraz i inflacja i kryzys energetyczny. Bez wątpienia wszystkie mają wpływ na codzienne funkcjonowanie państwa, gmin, miast, firm i instytucji, nauki, kultury, sportu i wielu innych dziedzin. Analizujemy co te zjawiska niosą, jakich uczą nas kompetencji, czego od nas wymagają, jakie stawiają wyzwania. Ale zmiana nie oznacza wyłącznie negatywnych zjawisk, wręcz przeciwnie – obok zagrożeń, niesie wyzwania, szanse, potencjał, które umiejętnie wykorzystane i dobrze zarządzane, przynoszą sukces w wielu dziedzinach.
I w tym kontekście odbywały się tegoroczne debaty Europejskiego Forum Biznesu.

W części inauguracyjnej wystąpili Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Grupy Media Press, Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice, ktory odczytał list od prezydenta Katowic Marcina Krupy, Grażyna Żarlicka, AS-Qual, Członek Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International oraz Ewa Zielińska, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Konkurencyjność polskiej branży turystycznej

Za nami już trzeci letni sezon wakacyjny naznaczony efektami kryzysów gospodarczych. Sezony 2020-2021 były obarczone skutkami społecznymi i gospodarczymi covidowej pandemii, a w tym roku wyzwaniami jakie przyniosła fala obywateli Ukrainy w wyniku inwazji Rosji na ten kraj. Ale konsekwencji było więcej, związanych z zachwianiem ruchu, nie tylko w kontekście łańcuchów dostaw, ale i ruchu turystycznego. Paradoksalnie ograniczenia w ruchu międzynarodowym pozytywnie przełożyły się na zwiększenie ruchu lokalnego, wewnątrz państw. Każdy z nas w tym czasie odwiedził po raz pierwszy niezwykle ciekawe miejsca w swoim własnym kraju. Branża turystyczna i jej uczestnicy na nowo zdefiniowali pojęcie „kryzys w turystyce”. Ale przecież "co nas nie zabije, to nas wzmocni". Szybko wszyscy nauczyliśmy się poruszać w nowej rzeczywistości i czerpać radość tam, gdzie było to możliwe, czasem w innej, co nie znaczy gorszej, formule. Pojawiło się sporo problemów, ale traktując je jako wyzwania, stworzyliśmy z nich nowe szanse i atuty. Tegoroczny sezon wakacyjny szybko nadrabiał zaległości. 

Od prawej: Iwona Mohl, Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Karolina Zieleń-Rak, Museum Manager, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Wojciech Dziąbek, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o specyfice branży w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, o konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw i regionów turystycznych oraz o tym, jak wzmocnić ich turystyczny potencjał. Wraz z zaproszonymi ekspertami staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań: na czym polegają obecne problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym, jaka jest turystyka w czasach wyzwań? Jak pomagają w tym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego rola w gospodarce turystycznej? W czym upatrywać szans, a gdzie tkwią bariery związane z branżą?

Laureaci tytułów Przyjazna Gmina 2022 oraz Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2022: Gmina Hażlach, Gmina Miejska Kościan, Gmina Tarczyn, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Polskiej Wódki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Turystyki

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu odbyła się także uroczysta premiera książki" Jeśli nie lean, to, co?" Tomasza Króla. Książka ukazała się pod patronatem ForumBiznesu.pl.

Tomasz Król (z prawej)

Publikacja stanowi podsumowanie ponad 20 lat pracy i doświadczeń autora, zebrane w zupełnie nową koncepcję zarządzania - Good Sense Management. Ma ona na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w rozsądnym zarządzaniu swoimi procesami, bez fiksacji na narzędziach, które przeniesione z amerykańskiego czy japońskiego rynku (lean management), nie spełniają swojej funkcji w krajowych realiach.

“Good Sense Management” (rozsądne zarządzanie) to autorskie podejście Tomasza Króla, nad którym pracował trzy lata, a wcześniej, przez ponad 20 lat, uważnie uczył się, jak skutecznie doskonalić procesy. Jego opracowanie poprzedziły skrupulatne przemyślenia dotyczące wszystkich podejmowanych kroków w tym zakresie. Okazało się, że wystarczą tylko cztery: określenie wartości, analiza wszystkiego, co robi przedsiębiorstwo, ścięcie świętych krów i pielęgnacja słoni. Prezentowana w książce koncepcja pozwala znaleźć́ metodę adekwatną do potrzeb i oczekiwań́ przedsiębiorstwa. To, co różni ją od innych, to możliwość dokładniejszego dopasowania istniejących rozwiązań do organizacji. - Moją książkę kieruję do odbiorców rozczarowanych wdrażaniem lean lub odczuwających, że ktoś próbuje ich “wsadzić” w japońskie wzorce. Często zdarza się, że firmy zatrudniają lean managera z doświadczeniem z korporacji i chcą wprowadzać rozwiązania, które w niej funkcjonują. Okazuje się jednak, że same narzędzia nie działają. One spełniają swoją rolę tylko wtedy, kiedy kultura organizacyjna firmy jest na nie gotowa. Każdy proces, bez względu na branżę i specyfikę, ma w sobie potencjał do doskonalenia. Większość usprawnień, które prowadziłem w firmach kończyło się znaczną poprawą wyników i oszczędnościami, dlatego że dobierałem odpowiednią metodę, zależnie od postawionego celu. Moja najnowsza publikacja zawiera mnóstwo przykładów i wziętych z życia historii, które, mam nadzieję, będą stanowić inspirację dla czytelnika - mówił Tomasz Król.

Obejrzyj całą rozmowę z Tomaszem Królem>>>

Więcej o książce i jej autorze>>>

Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie

Debata Ekonomika przedsiębiorstw i gmin. Polski Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na gospodarkę w biznesie i samorządzie z udziałem Mariusza Pakuzy, managera Biura Relacji Społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dra inż. Józefa Zakrzewskiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Świdnicy, Michała Pierończyka, Prezydenta Rudy Śląskiej, i Zbigniewa Suchyty, Burmistrza Strzegomia

Uczestnicy dyskutowali na temat konsekwencji wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i samorządów w Polsce, konfrontowali nowe przepisy z rzeczywistością, wyartykułowali postulaty i kierunki weryfikacji polityki podatkowej, jak stabilizacja, przewidywalność i poszanowanie prawa oraz ograniczenie fiskalizmu. Była też mowa o kryzysie zaufania do państwa. Opresyjności administracji, finansach publicznych i bezpieczeństwie budżetowym.

Ekonomika ochrony zdrowia

Panel: Ekonomika ochrony zdrowia. Finansowe aspekty w zarządzaniu placówkami systemu ochrony zdrowia z udziałem mec. Jarosława Jaroszewicza-Bortnowskiego, Moniki Jaroszewicz-Bortnowskiej i Katarzyny Piechówki z Kancelarii Odszkodowawczej MERITUM sp. j., Marcina Połowniaka, Dyrektora Przychodni Medycznych, Prezesa Zarządu NEUCA MED Sp. z o.o., Justyny Mieszalskiej, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Online połączyły się Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. i Grażyna Stachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.. Panel moderowała dr Katarzyna Strzała-Osuch, profesor Powiślańskiej Szkoły Wyższej Prorektor Uczelni

Uczestnicy debatowali nad bieżącymi problemami ekonomicznymi placówek ochrony zdrowia w Polsce, próbowali odpowiedzieć na pytanie czym jest skuteczne finansowanie oraz zarządzanie w ochronie zdrowia?Była mowa o roli analiz ekonomicznych, bezpiecznym dla statusu zdrowotnego poziomu wydatków i jakie pozycje w budżetach szpitali i innych placówek ochrony zdrowia dotyczą zabezpieczeń przed błędami medycznymi, roszczeniami, odszkodowaniami w kontekście naruszeń praw pacjenta i zakresu odpowiedzialności placówki medycznej.

Znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego w Infrastrukturze Krytycznej

Rozmowa z Andrzejem Cieślakiem, Prezesem Zarządy Dynacon Sp. z o.o., ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, pn. Znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego w Infrastrukturze Krytycznej

Pojęcia cyberzagrożenia, cyberataki i cyberbezpieczeństwo jak nigdy wcześniej w historii od pewnego czasu nabierają szczególnego znaczenia. Jakie są zagrożenia dla administracji i biznesu? Jakie są filary i strategie bezpieczeństwa cyfrowego? Jak kształtuje się relacja pomiędzy rosnącym poziomem cyfryzacji a kompetencjami użytkowników? Te wszystkie ważne tematy zostały poruszone podczas rozmowy z Andrzejem Cieślakiem, ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, Prezesem Zarządu firmy Dynacon Sp. z o.o.

Debata Bezpieczna firma jako przestrzeń rozwoju organizacji i pracowników z udziałem (od lewej): Julity Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Phillips Poland, Krystiana Fiedziuszko, właściciela marki Jumper Polska i Prezes Fundacji Jumper, Tomasza Króla, założyciela Instytutu Doskonalenia Produkcji, autora książek z zakresu zarządzania organizacją, twórca koncepcji zarządzania pn. Good Sense Management oraz dra inż. Józefa Zakrzewskiego, członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, wykładowcy akademickiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami unijnymi, który prowadził tę debatę.

Uczestnicy debaty Bezpieczna firma jako przestrzeń rozwoju organizacji i pracowników rozmawiali o tym, jakie warunki musi spełnić rozwijająca się firma aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi? W jaki sposób wpływa to na organizację? Jakie działania warto prowadzić w obecnych czasach w zakresie employer brandingu oraz jak pozyskiwać talenty i sprawić, żeby pracownicy chcieli zostać w firmie na lata?


Panel: Zrównoważony rozwój – ekologia, energetyka, rewitalizacja. Eko-firma i eko-gmina – europejskie dążenia a polskie możliwości w dobie aktualnego kryzysu energetycznego. Zrównoważony rozwój – frazes czy konieczność? Udział wzięli 
dr Mariusz Szeib, Prezes Zarządu Texet Poland Sp. z o.o., Piotr Żarczyński, Dyrektor Postępu z ArcelorMittal, Jacek Szczepiński, Dyrektor “POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego,  Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu Intereko Energia, 
- Mariusz Ciesiun, Dyrektor 4ECO Sp. z o.o., P
aweł Ozga, Burmistrz Świebodzic oraz Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.
Z uczestnikami tego panelu połączyła się również Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, oraz Marta Krejpowicz, Kierownik Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny, która mówiła o roli normalizacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy poruszyli m.in. takie tematy, jak: zielona transformacja - wydatek czy inwestycja? rola państwa i UE w realizacji „Fit for 55” i ESG - nakaz czy wsparcie? Kto jest odpowiedzialny za realizację „zielonej transformacji”- przedsiębiorcy czy obywatele?Odpowiedzialna transformacja czy „greenwashing”? 


Europejskie Forum Biznesu zwieńczyła uroczysta ceremonia wręczenia nagród Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 – Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma oraz Najwyższa Jakość Quality International 2022 w kategorii QI Produkt (Produkt Najwyższej Jakości) oraz QI Order (System Zarządzania).

Laureaci Pereł QI, Złotych Pereł QI, Diamentów QI oraz Brylantu QI 2022


Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 - Dobra Firma, Dobry Pracodawca, EKO Firma 

***
Program Najwyższa Jakość QI jest organizowany od 16 lat. Od początku jego celem jest wskazanie i wyróżnianie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Laureaci konkursu wyłaniani są w trzech kategoriach: Produkt, Usługa i System Zarządzania oraz w 4 grupach podmiotów uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie Samorząd. Od wielu lat patronat nad Programem sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 Podczas EFB nagrodzeni w Programie Najwyższa Jakość QI 2022 odebrali grawerowane Medale QI oraz dyplomy potwierdzające otrzymane przez nich tytuły. Wręczyliśmy również nagrody specjalne przyznawane wielokrotnym Laureatom konkursu: Perły QI, Złote Perły QI, Diamenty QI oraz Brylant QI.

Więcej o projekcie: https://najwyzszajakoscqi.pl/index.php/o-programie

 W czasie wydarzenia poznaliśmy także zwycięzców Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022 w kategoriach: Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma. W jego ramach wyróżniliśmy liderów w zakresie realizacji założeń odpowiedzialnego biznesu, działań i inwestycji na rzecz ekologii oraz polityki pracowniczej i employer brandingu. Podmioty te zostały uhonorowane statuetkami Lidera Społecznej Odpowiedzialności. W tym roku wraz z portalem SpolecznieOdpowiedzialni.info zorganizowaliśmy piętnastą edycję projektu.
Więcej o Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: https://spolecznieodpowiedzialni.info/program-lso/o-programie

Regulamin wydarzenia dostępny jest tutaj

 

Europejskie Forum Biznesu 2022

Gospodarka w niepewnych czasach - wyzwania, zagrożenia, szanse 

 

Organizator:


Partner:


Patroni Honorowi:

   

 

Partnerzy Wspierający:

 
 

 

 Patronat Medialny:

   

 

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.