Specjalna edycja Programu „Przyjazna Gmina 2015” z okazji 25-lecia polskiej samorządności

 Specjalna edycja Programu „Przyjazna Gmina 2015” z okazji 25-lecia polskiej samorządności

Uroczyste podsumowanie programu wraz z wręczeniem nagród „Przyjazna Gmina 2015 – Samorząd 25-lecia” oraz „Samorządowiec 25-lecia” odbyło się 21 października 2015 r. w Świdnicy podczas Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej (21-22.10.2015).

 

Redakcje Forum Biznesu i ForumBiznes.pl są partnerem medialnym Kongresu Turystyki Polskiej, który skierowany jest zarówno do prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin oraz osób zajmujących się w urzędach turystyką, promocją i kulturą, jak i do przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, fundacji, firm oferujących usługi lub produkty sektora turystycznego. W programie przewidziano sesje plenarne, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, wycieczki pokazujące dobre praktyki w promocji turystyki oraz prezentacje ofert handlowych firm i samorządów. – „Turystyka postrzegana jest przez samorządy lokalne jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Jej podstawę stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które przy odpowiednim zarządzaniu sprzyjają jej rozwojowi. Turystyka to wciąż niedoceniana branża w gospodarce narodowej. Promowanie wiedzy, dobrych praktyk, wymiana doświadczeń mają być głównym celem Kongresu. Liczę także na to, że z wiedzy tej skorzystają samorządowcy, gdyż to właśnie gminy i miasta prowadzą dobrą politykę turystyczną, przyczyniającą się do rozwoju nie tylko branży, ale i swoich miejscowości" – mówi Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy.

Partnerami Kongresu Turystyki Polskiej są m.in.: Związek Miast Polskich, Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląska Izba Turystyki.

 
 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.