Otwarcie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i Kościerzynie

fot:Otwarcie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i Kościerzynie

Kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie w nowych lokalizacjach, dzięki otwarciu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i Kościerzynie.

Powiślańska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2022/2023 otworzyła oddziały w Kościerzynie i Toruniu, co przekłada się bezpośrednio na umożliwienie kształcenia kadr medycznych na najwyższym poziomie w dwóch nowych lokalizacjach.


Rok 2022 dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej to bardzo produktywny i naznaczony mnóstwem sukcesów okres. Jednymi z większych i bardzo znaczących osiągnięć było utworzenie filii uczelni w dwóch nowych lokalizacjach – Toruniu i Kościerzynie, które równoznaczne jest z rozpoczęciem przez PSW procesu kształcenia kadr medycznych na najwyższym poziomie, w tych właśnie miejscowościach.

Tak też 20 czerwca 2022 roku w  Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. odbyło się uroczyste otwarcie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie. Droga do otwarcia siedziby PSW w Sercu Kaszub rozpoczęła się już w 2020 roku, kiedy to podpisany został list intencyjny dotyczący utworzenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie, na którym to podpisy złożyli: Alicja Żurawska - Starosta Powiatu Kościerskiego, dr Katarzyna Strzała-Osuch - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Marzena Mrozek - Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. oraz Jarosława Łoncka - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. Powiślańska szkoła Wyższa prowadząc swoją działalność w tej lokalizacji prowadzi ścisłą współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o., który jest jednocześnie siedzibą zajęć praktycznych kościerskich studentów PSW.

Kolejny wielki dzień miał miejsce 20 września 2022 roku, kiedy to odbyło się uroczyste otwarcie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu, również w tym mieście działalność dydaktyczna uczelni opiera się o współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który od października pełni funkcję siedziby kształcenia praktycznego, w której starannie zaadaptowane pomieszczenia przystosowane zostały do zajęć praktycznych prowadzonych na najwyższym poziomie w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Obecnie Powiślańska Szkoła Wyższa w nowych lokalizacjach – Toruniu i Kościerzynie kształci na kierunku pielęgniarstwo na studiach I i II stopnia, niemniej jednak priorytetem uczelni jest sukcesywne poszerzanie oferty o kolejne kierunki, w tym m.in. ratownictwo medyczne, czy położnictwo.
Pielęgniarstwo i położnictwo to zawody, które według najnowszych badań znajdują się w tzw. „trwałym deficycie”, a blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje w zawodzie pomimo osiągniętego wieku emerytalnego, tak więc zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych jest obecnie sprawą priorytetową, mająca wpływ na całe społeczeństwo. Powiślańska Szkoła Wyższa stara się reagować na potrzeby społeczne, stąd też decyzja o nieustannym rozwoju tych kierunków kształcenia, poprzez edukację opartą o najnowsze technologie, a także poszerzenie działalności uczelni o możliwość kształcenia w nowych lokalizacjach, umożliwiając obecnie studiowanie w Gdańsku, Kwidzynie, Kościerzynie i Toruniu.Powiślańska Szkoła Wyższa – oferta edukacyjna

Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą główną w Kwidzynie powstała w 1999 roku i od tej pory sukcesywnie rozwija się zarówno w przestrzeni dydaktyczno-badawczej, jak i geograficznej. Obecnie uczelnia posiada dwa wydziały - Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, na których umożliwia naukę zarówno na studiach I i II stopnia na kierunkach, takich jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ekonomia, położnictwo, dietetyka, kosmetologia. Uczelnia oferuje również studia w języku angielskim (English Division), a także szereg studiów podyplomowych, w tym także MBA oraz umożliwia naukę w oparciu o program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Jordanii, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii i Czarnogóry.
Poszerzając swoje horyzonty Powiślańska Szkoła Wyższa sukcesywnie rozszerza swoją działalność także w przestrzeni geograficznej, w ubiegłym roku otworzona została filia PSW w Gdańsku, której mury w tym roku opuścili pierwsi absolwenci studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo. Natomiast obecnie oficjalnie swoją działalność rozpoczęły siedziby Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu i Kościerzynie.

Cechą szczególną Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest to, że jest ona jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia Powiślańska Szkoła Wyższa mocno stawia na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata. Uczelnia bierze udział w wielu międzynarodowych projektach i nieustannie poszerza swój zakres wpływów zapewniając studentom otwarte warunki dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym, światowym poziomie, a także umożliwia doskonałe przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.