Advertisement

BP_2024

Dom Max jeszcze bardziej max!

Dom Max jeszcze bardziej max!

Życie potrafi zaskoczyć. Kanapa pogryziona przez psa, rolety wyrwane przez kota, lustro stłuczone w trakcie przemeblowania… Przykłady tego rodzaju szkód można mnożyć. Jak dobrze wybrać ubezpieczenie mieszkania, aby polisa zapewniała maksymalną ochronę w przypadku wielu niespodziewanych zdarzeń losowych? Wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniem domu czy mieszkania na pewno ucieszą informacje o nowych możliwościach polisy Dom Max m.in. w zakresie ochrony mienia na posesji od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży zwykłej.

Oprócz mebli ogrodowych, urządzeń do pielęgnacji działki (np. kosiarek samojezdnych), wózków dziecięcych i wyposażenia placów zabaw można teraz ubezpieczyć wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy (rowery, hulajnogi, deskorolki itp.). Również budynki mieszkalne, niemieszkalne, budowle, pomieszczenia gospodarcze, balkony oraz tarasy. Dodatkowo, InterRisk podniósł część limitów – w tym odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta nie należące do ubezpieczonego (np. gryzonie, kuny, bobry, dziki czy dzięcioły). Ponadto ubezpieczyć można sprzęt fotograficzny i elektronikę przenośną zakupioną na firmę i wykorzystywaną w działalności gospodarczej poza miejscem ubezpieczenia.

Nowością jest zapis o odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek użytkowania lokalu lub budynku mieszkalnego należącego do firmy. W ubezpieczeniu assistance wzrosły niemal wszystkie limity na poszczególne świadczenia po szkodzie, a do zakresu, oprócz usług hydraulika, szklarza, elektryka czy ślusarza, doszły także usługi murarza czy dekarza. Natomiast w zakresie awarii sprzętu uwzględniono urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne oraz usługi dezynsekcji, deratyzacji czy usuwania gniazd os i szerszeni.

Na wypadek katastrofy

W życiu bywają tak dramatyczne sytuacje, jak katastrofy budowlane. InterRisk dodał to ryzyko – nie tylko w związku z bezpośrednim uszkodzeniem ubezpieczonego domu czy mieszkania, lecz także w sytuacji, gdy wskutek np. wybuchu w jakiejkolwiek innej części nieruchomości, dojdzie do uszkodzeń i naruszenia konstrukcji budynku, który na podstawie decyzji administracyjnej zostanie przeznaczony do rozbiórki. InterRisk wypłaci odszkodowanie, podobnie, jak w przypadku szkody całkowitej.

Kolejna zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia roweru. Jest to ochrona przed wszelkimi możliwymi, niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą spowodować uszkodzenie, zniszczenie lub utratę roweru lub rowerów osoby ubezpieczonej. Obejmuje wycieczki na rowerze na terenie całego kraju. Ponadto, odszkodowanie uzyskamy jeśli nastąpi uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież roweru wskutek włamania do zamykanych pomieszczeń, w tym wynajmowanych w czasie urlopu, włamania do samochodu albo zamykanego na klucz zewnętrznego bagażnika samochodowego lub kufra.

Zakres ubezpieczenia obejmuje także wypadek czyli uszkodzenie roweru w wyniku kolizji z innym rowerzystą, pojazdem, zwierzęciem lub jakimkolwiek obiektem. Doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia roweru w InterRisk może być opcja pomocy assistance obejmująca na przykład transport roweru z miejsca wypadku do mieszkania lub najbliższego serwisu rowerowego czy organizację roweru zastępczego albo wsparcie fachowca na miejscu zdarzenia. Ubezpieczony u nas rowerzysta może obecnie liczyć na transport do placówki medycznej. Zapewnimy go także bliskim pod jego opieką w trakcie wycieczki, gdyby w wyniku wypadku nie był w stanie się nimi zająć. Również innym osobom poszkodowanym w zdarzeniu udzielimy ochrony w zakresie OC życia prywatnego do wysokości sumy gwarancyjnej, którą ubezpieczony ustalił na swojej polisie. Co ważne, poszkodowany będzie mógł liczyć na odszkodowanie, a nasz klient nie będzie musiał pokrywać strat z własnej kieszeni.

Nowością w ubezpieczeniu InterRisk jest również szerszy zakres terytorialny Assistance rowerowego obejmujący strefę przygraniczną na obszarze Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy – do 50 km od polskiej granicy.

Michał Miedziński

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.