Polecamy szkolenia Centrum Edukacji PKF w kwietniu.

Polecamy szkolenia Centrum Edukacji PKF w kwietniu.

Pod patronatem ForumBiznesu.pl

馃搶 Zmiany w podatkach dochodowych i VAT-kompendium wiedzy
online 07.04.2022

Cel szkolenia:
Om贸wienie najwa偶niejszych zmian podatkowych, kt贸re wesz艂y w 偶ycie w 2022 r. Szkolenie pozwoli s艂uchaczom przygotowa膰 si臋 do zmian oraz wdro偶y膰 nowe zasady聽 w firmie. Ponadto uczestnicy szkolenia聽 dowiedz膮 si臋 z kt贸rej strony mog膮 spodziewa膰 si臋 dodatkowego opodatkowania i jak ewentualnie tego unikn膮膰.
Adresaci szkolenia:

鈥⒙犅 聽Przedsi臋biorcy,, kt贸rzy potrzebuj膮 om贸wienia najistotniejszych zmian zwi膮zanych z przepisami podatkowymi przekazanych w zwi臋z艂ej i przyst臋pnej formie,
鈥⒙犅 聽Pracownicy dzia艂贸w ksi臋gowo - finansowych,
鈥⒙犅 聽Pracownicy biur rachunkowych
Program:
1 Zmiany PIT:
鈥⒙犅 聽Zmiana kwoty wolnej od podatku;
鈥⒙犅 聽Zmiany prog贸w podatkowych;
鈥⒙犅 聽Zmiany dotycz膮ce sk艂adki zdrowotnej;
鈥⒙犅 聽Zmiany dotycz膮ce wsp贸lnego opodatkowania ma艂偶onk贸w;
鈥⒙犅 聽Zmiany dotycz膮ce u偶ywania samochodu s艂u偶bowego do cel贸w prywatnych;
鈥⒙犅 聽Najem prywatny;
鈥⒙犅 聽Rycza艂t od przychod贸w zagranicznych os贸b przenosz膮cych miejsce zamieszkania do Polski;
鈥⒙犅 聽Zmiany przy wykupie samochod贸w z leasingu.
2. Zmiany w rycza艂cie od przychod贸w ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej
鈥⒙犅 聽Zmiany stawek rycza艂tu dla niekt贸rych podatnik贸w;
鈥⒙犅 聽Zmiany w obliczaniu sk艂adki zdrowotnej dla podatnik贸w opodatkowanych rycza艂tem;
鈥⒙犅 聽Zmiany w definicji wolnych zawod贸w;
鈥⒙犅 聽Likwidacja karty podatkowej;
3. Zmiany w opodatkowaniu przedsi臋biorc贸w (CIT):
鈥⒙犅 聽Zmiany dotycz膮ce finansowania d艂u偶nego;
鈥⒙犅 聽Nowy - minimalny podatek dochodowy;
鈥⒙犅 聽Ukryta dywidenda;
鈥⒙犅 聽Uchylenie art. 15e ustawy o CIT;
鈥⒙犅 聽Nowe przepisy zapobiegaj膮ce 鈥瀙rzerzucaniu dochod贸w";
鈥⒙犅 聽Zmniejszenie limitu transakcji got贸wkowych z 15 000 do 8 000 PLN.
4. Nowe ulgi dla przedsi臋biorc贸w (CIT i PIT):
鈥⒙犅 聽Zmiany w uldze B+R;
鈥⒙犅 聽Zwi臋kszenie kwoty przys艂uguj膮cego odliczenia w dzia艂alno艣ci B+R;
鈥⒙犅 聽Ulga B+R i IP BOX tak偶e 艂膮cznie;
鈥⒙犅 聽Ulga na robotyzacj臋;
鈥⒙犅 聽Ulga na prototyp;
鈥⒙犅 聽Ulga na innowacyjnych pracownik贸w;
鈥⒙犅 聽Ulga dla podatnik贸w wspieraj膮cych dzia艂alno艣膰 sportow膮, kulturaln膮 oraz szkolnictwo wy偶sze i nauk臋;
鈥⒙犅 聽Zmiany w zwolnieniach w SSE.
5. Zmiany w zakresie podatku u 藕r贸d艂a:
鈥⒙犅 聽Zmiana w definicji beneficjenta rzeczywistego (beneficial owner);
鈥⒙犅 聽Zmiany procedury poboru podatku u 藕r贸d艂a;
鈥⒙犅 聽Nowa definicja miejsca posiadania zarz膮du.
6.Pozosta艂e istotne zmiany:
鈥⒙犅 聽Zmiany w rozliczaniu esto艅skiego CIT;
鈥⒙犅 聽Niekorzystne zmiany w amortyzacji nieruchomo艣ci.
7. Zmiany w podatku VAT
鈥⒙犅 聽Grupa VAT (zasady utworzenia nowego typu podatnika)
鈥⒙犅 聽E-faktury;
鈥⒙犅 聽Sankcja VAT dotycz膮ca kas rejestruj膮cych;
鈥⒙犅 聽Korekta cz臋艣ci ewidencyjnej JPK_V7, a konieczno艣膰 z艂o偶enia czynnego 偶alu.
Zarejestruj si臋 ju偶 dzi艣: link

馃搶 Zarz膮dzanie ryzykiem walutowym w dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw

Online 08.04.2022

Cel szkolenia:
Celem szkolenia z zarz膮dzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiej臋tno艣ci rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczeg贸lnych instrument贸w finansowych, kt贸re oferowane s膮 eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotycz膮ce efektywnego zarz膮dzania ryzykiem walutowym, jak r贸wnie偶 z wyceny instrument贸w pochodnych, notowanych na rynku mi臋dzybankowym.
Adresaci szkolenia:
鈥⒙犅 聽W艂a艣ciciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizacj臋 transakcji skarbowych w ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstwach
鈥⒙犅 聽Dyrektorzy finansowi
鈥⒙犅 聽Kontrolerzy finansowi
鈥⒙犅 聽G艂贸wni ksi臋gowi
鈥⒙犅 聽Kierownicy dzia艂u skarbu
鈥⒙犅 聽Specjali艣ci w dzia艂ach finansowych przedsi臋biorstw

Program:
1.聽聽 聽Funkcjonowanie rynku mi臋dzybankowego:
o聽聽 聽rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
o聽聽 聽rynek pieni臋偶ny (lokaty mi臋dzybankowe, walutowe depozyty dla przedsi臋biorstw, kr贸tkoterminowe instrumenty d艂u偶ne)
o聽聽 聽gie艂dowy oraz pozagie艂dowy rynek instrument贸w pochodnych
o聽聽 聽czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wp艂ywaj膮ce na wycen臋 instrument贸w finansowych
o聽聽 聽przegl膮d prognoz sporz膮dzanych przez ekonomist贸w 艣wiatowych oraz krajowe instytucje finansowe
2.聽聽 聽Wprowadzenie do wyceny instrument贸w notowanych na rynku mi臋dzybankowym:
o聽聽 聽kontrakty terminowe FX Forward
o聽聽 聽opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
o聽聽 聽transakcje FX Swap
3.聽聽 聽Specyfika walutowych instrument贸w pochodnych oferowanych klientom banku:
o聽聽 聽krzywa punkt贸w swapowych i zwi膮zane z ni膮 konsekwencje wyceny transakcji terminowych
o聽聽 聽transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
o聽聽 聽zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
4.聽聽 聽Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
o聽聽 聽umowy ramowe, umowy zabezpieczaj膮ce, test adekwatno艣ci MiFID
o聽聽 聽limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
5.聽聽 聽Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarz膮dzania p艂ynno艣ci膮 got贸wkow膮
6.聽聽 聽Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapita艂u (wykorzystanie opcji binarnych)
7.聽聽 聽Zarz膮dzanie ryzykiem walutowym w praktyce 鈥 jak stworzy膰 polityk臋 zabezpiecze艅 i nadzorowa膰 efektywno艣膰 realizacji transakcji zabezpieczaj膮cych?
8.聽聽 聽膯wiczenia praktyczne:
o聽聽 聽przyk艂ady wycen pakiet贸w transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczo艣膰)
o聽聽 聽przyk艂ady ekspozycji klient贸w:
o聽聽 聽transakcje FX Forward
o聽聽 聽transakcje FX Swap
o聽聽 聽opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporter贸w oraz importer贸w)
o聽聽 聽transakcje IRS
9.聽聽 聽Ryzyko ksi臋gowe a ryzyko kasowe - r贸偶ne podej艣cia do zarz膮dzania ryzykiem walutowym
10.聽聽 聽Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj si臋 ju偶 dzi艣: link

馃搶 Przeciwdzia艂anie praniu pieni臋dzy i finansowaniu terroryzmu dla bieg艂ych rewident贸w i ksi臋gowych

Online 08.04.2022

Cel szkolenia:
W ramach szkolenia adresaci zostan膮 zapoznani z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawid艂owego realizowania na艂o偶onych na nich obowi膮zk贸w ustawowych oraz w celu unikni臋cia realizowania przez nich transakcji podejrzanych. Szczeg贸lnie uwzgl臋dnione zostan膮 zmiany, jakie zosta艂y wprowadzone ustaw膮 z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niekt贸rych innych ustaw, kt贸ra ma na celu implementacj臋 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Adresaci szkolenia:
鈥⒙犅 聽Biegli Rewidenci
鈥⒙犅 聽G艂贸wne Ksi臋gowe, Samodzielne Ksi臋gowe
鈥⒙犅 聽Przedsi臋biorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi臋biorc贸w (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), kt贸rych podstawow膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 jest 艣wiadczenie us艂ug polegaj膮cych na sporz膮dzaniu deklaracji, prowadzeniu ksi膮g podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyja艣nie艅 z zakresu przepis贸w prawa podatkowego lub celnego, nieb臋d膮cy innymi instytucjami obowi膮zanymi
鈥⒙犅 聽Osoby odpowiedzialne za realizacje obowi膮zk贸w w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu
鈥⒙犅 聽Osoby, kt贸re chc膮 naby膰 lub uporz膮dkowa膰 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu
Program:
1.聽聽 聽Zakres obowi膮zk贸w przedsi臋biorc贸w w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 鈥 Prawo przedsi臋biorc贸w (Dz. U. z 2021. Poz. 162), kt贸rych podstawow膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 jest 艣wiadczenie us艂ug polegaj膮cych na sporz膮dzaniu deklaracji, prowadzeniu ksi膮g podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyja艣nie艅 z zakresu przepis贸w prawa podatkowego lub celnego, nieb臋d膮cy innymi instytucjami obowi膮zanymi, wynikaj膮cy z przepis贸w ustawy o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2.聽聽 聽Katalog os贸b odpowiedzialnych za realizacj臋 obowi膮zk贸w w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3.聽聽 聽Poj臋cia wymienione w ustawie, maj膮ce praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
o聽聽 聽Stosunki gospodarcze
o聽聽 聽Transakcja
o聽聽 聽Transakcja okazjonalna
o聽聽 聽Przeprowadzanie transakcji
4.聽聽 聽艢rodki bezpiecze艅stwa finansowego:
o聽聽 聽Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego to偶samo艣ci
o聽聽 聽Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego to偶samo艣ci oraz ustalenie struktury w艂asno艣ci i kontroli
o聽聽 聽Ocena stosunk贸w gospodarczych
o聽聽 聽Bie偶膮ce monitorowanie stosunk贸w gospodarczych
5.聽聽 聽Osoby zajmuj膮ce eksponowane stanowiska polityczne
o聽聽 聽Katalog os贸b zajmuj膮cych eksponowane stanowiska polityczne
o聽聽 聽Wdro偶enie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osob膮 zajmuj膮c膮 eksponowane stanowisko polityczne
6.聽聽 聽Centralny Rejestr Beneficjent贸w Rzeczywistych
7.聽聽 聽Ocena ryzyka instytucji obowi膮zanej 鈥 sporz膮dzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzoruj膮cych
8.聽聽 聽Opracowanie 鈥瀢ewn臋trznej procedury instytucji obowi膮zanej鈥
9.聽聽 聽Opracowanie i wdro偶enie wewn臋trznej procedury anonimowego zg艂aszania rzeczywistych lub potencjalnych narusze艅
10.聽聽 聽Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udost臋pnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
11.聽聽 聽Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
o聽聽 聽Art. 74
o聽聽 聽Art. 86
o聽聽 聽Art. 89
o聽聽 聽Art. 90
12.聽聽 聽Kary administracyjne nak艂adane przez podmioty kontroluj膮ce instytucje obowi膮zane.
Zarejestruj si臋 ju偶 dzi艣: link

馃搶 Niemiecki system podatkowy- podatek dochodowy od os贸b fizycznych- opodatkowanie pracownik贸w

Online 22.04.2022

Cel szkolenia:
G艂贸wnym celem szkolenia jest聽 zapoznanie uczestnik贸w z zasadami i przepisami dotycz膮cymi rozliczania podatk贸w dochodowych w prawodawstwie niemieckim. W trakcie zaj臋膰 om贸wione zostan膮 mi.in. rodzaje przychod贸w, doch贸d oraz koszty uzyskania przychodu, umowa o unikaniu podw贸jnego opodatkowania. Uczestnicy szkolenia zostan膮 zapoznani z procedurami potrzebnymi do sprawnego poruszania si臋 w niemieckich regulacjach podatkowych.

Adresaci szkolenia:
鈥⒙犅 聽przedsi臋biorcy
鈥⒙犅 聽dyrektorzy finansowi
鈥⒙犅 聽ksi臋gowi
鈥⒙犅 聽osoby potrzebuj膮ce uporz膮dkowa膰 swoj膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 prowadzenia dzia艂alno艣ci w Niemczech, a tak偶e pozna膰 ryzyka i szanse wynikaj膮ce z niemieckich przepis贸w
鈥⒙犅 聽pracownicy centrum rozliczeniowego obs艂uguj膮cy zagranicznych klient贸w
Program:
1.聽聽 聽Obowi膮zek podatkowy os贸b fizycznych w Niemczech
o聽聽 聽Nieograniczony obowi膮zek podatkowy
飩犅 聽Miejsce zamieszkania
飩犅 聽Pobyt sta艂y
o聽聽 聽Ograniczony obowi膮zek podatkowy
o聽聽 聽Obowi膮zek podatkowy w Polsce
o聽聽 聽Rezydencja podatkowa vs. obowi膮zek podatkowy
飩犅 聽Rezydencja podatkowa w 艣wietle polskiej ustawy PIT
飩犅 聽Rezydencja podatkowa w 艣wietle UPO
2.聽聽 聽Rodzaje przychod贸w
o聽聽 聽Przychody z prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
o聽聽 聽Przychody z umowy o prace
o聽聽 聽Przychody kapita艂owe
o聽聽 聽Przychody z nieruchomo艣ci
3.聽聽 聽Doch贸d, koszty uzyskania przychodu
o聽聽 聽Przych贸d podatkowy
o聽聽 聽Koszt uzyskania przychodu w przypadku uzyskiwania przychod贸w
飩犅 聽z pracy najemnej
飩犅 聽z nieruchomo艣ci
飩犅 聽kapita艂owych
o聽聽 聽Niepodatkowe koszty uzyskania przychodu
o聽聽 聽Przypisanie dochodu do w艂a艣ciwego okresu
4.聽聽 聽Sonder Ausgaben, Au脽ergew枚hnliche Belastungeen
o聽聽 聽Uwzgl臋dnienie ubezpiecze艅 zdrowotnych, chorobowych
o聽聽 聽Ubezpieczenie rentowe
o聽聽 聽pozosta艂e
5.聽聽 聽Dzieci - ulgi i uwzgl臋dnienie w deklaracji
o聽聽 聽Kindergeld
o聽聽 聽Ulga podatkowa na dzieci
o聽聽 聽Koszty wykszta艂cenia
6.聽聽 聽Umowa o unikaniu podw贸jnego opodatkowania.
o聽聽 聽Jak funkcjonuje umowa o unikaniu podw贸jnego opodatkowania
o聽聽 聽Gdzie nale偶y opodatkowa膰 dochody
7.聽聽 聽Opodatkowanie podatkiem od wynagrodze艅
o聽聽 聽P艂atnik podatku od wynagrodze艅
o聽聽 聽Klasy podatkowe i inne cechy wp艂ywaj膮ce na podatek od wynagrodze艅
8.聽聽 聽Obowi膮zek deklaracyjny

Zarejestruj si臋 ju偶 dzi艣: link

馃搶 Finanse dla niefinansist贸w - finansowy niezb臋dnik dla ka偶dego

online 26.04.2022

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnik贸w z podstawowymi poj臋ciami, koncepcjami, metodami聽 i narz臋dziami wykorzystywanymi w procesie zarz膮dzania przedsi臋biorstwem w zakresie analizy finansowej. Uczestnicy na szkoleniu naucz膮 si臋 prawid艂owo ocenia膰 i interpretowa膰 kluczowe dane finansowe, a tak偶e b臋d膮 lepiej rozumie膰 kluczowe procesy w organizacji.
Po szkoleniu uczestnicy b臋d膮 swobodnie poruszali si臋 w 艣wiecie terminologii finans贸w przedsi臋biorstwa, co znacznie u艂atwi komunikacj臋 z dzia艂em ksi臋gowym i bankami. Badania pokazuj膮, 偶e efektywna komunikacja mi臋dzy menagerami, a sektorem finansowym jest jednym z g艂贸wnych warunk贸w rozwoju biznesu.
Adresaci szkolenia:
鈥⒙犅 聽Osoby nie posiadaj膮ce wykszta艂cenia kierunkowego w zakresie finans贸w przedsi臋biorstw
鈥⒙犅 聽Kadra kierownicza pion贸w niefinansowych
鈥⒙犅 聽Pracownicy bank贸w
鈥⒙犅 聽Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji nios膮cych skutki finansowe

Program:
1. Czym jest inteligencja finansowa?
鈥⒙犅 聽Co 艂膮czy warto艣膰, pieni膮dz i ryzyko?
鈥⒙犅 聽Finansowy matrix聽 - czyli o tym w jakich 艣wiatach r贸wnoleg艂ych 偶yj膮 finansi艣ci
鈥⒙犅 聽Niestrawny j臋zyk finans贸w 鈥 jak go odkodowa膰?
鈥⒙犅 聽Trzy ods艂ony rachunkowo艣ci 鈥 dla zarz膮dzania, sprawozdawania i podatk贸w
2. Sprawozdanie finansowe
鈥⒙犅 聽Komu bije dzwon, czyli demaskujemy聽 odbiorc贸w聽 sprawozdania finansowego
鈥⒙犅 聽Znajdujemy dowody na tez臋, 偶e 鈥濭ot贸wka jest najwa偶niejsza鈥
鈥⒙犅 聽Odkrywamy, co si臋 sk艂ada na sprawozdanie finansowe i badamy powi膮zania sk艂adnik贸w:
o聽聽 聽Bilans
o聽聽 聽Rachunek zysk贸w i strat
o聽聽 聽Sprawozdanie z przep艂yw贸w finansowych
鈥⒙犅 聽Co rz膮dzi sprawozdaniem finansowym, czyli zag艂臋biamy si臋 w kluczowe zasady i polityki ksi臋gowe
鈥⒙犅 聽Zastanawiamy si臋, dlaczego funkcjonuj膮 tak polskie, jak聽 i mi臋dzynarodowe standardy sprawozdawczo艣ci finansowej
3. Sprawdzamy, co si臋 r贸wnowa偶y w聽 bilansie
鈥⒙犅 聽Aktywa trwa艂e (kategorie aktyw贸w, ulepszenia 艣rodk贸w trwa艂ych, trwa艂a utrata warto艣ci aktyw贸w, amortyzacja 艣rodk贸w trwa艂ych, sprzeda偶 艣rodka trwa艂ego, wycena aktyw贸w)
鈥⒙犅 聽Aktywa obrotowe (zapasy, nale偶no艣ci, rozliczenia mi臋dzyokresowe czynne, 艣rodki pieni臋偶ne)
鈥⒙犅 聽Kapita艂 w艂asny
鈥⒙犅 聽Zobowi膮zania d艂ugoterminowe
鈥⒙犅 聽Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe (zobowi膮zania z tytu艂u dostaw i us艂ug, rozliczenia mi臋dzyokresowe bierne, rezerwy)
4. 艢ledzimy, jak powstaje wynik finansowy
鈥⒙犅 聽Przychody
鈥⒙犅 聽Koszt w艂asny sprzeda偶y
鈥⒙犅 聽Mar偶a na sprzeda偶y i mar偶a operacyjna
鈥⒙犅 聽Pozosta艂e koszty operacyjne
鈥⒙犅 聽Koszty finansowe
鈥⒙犅 聽Podatek dochodowy
5. VAT
鈥⒙犅 聽Wy艂膮cznie praktyczne聽 informacje聽 o wp艂ywie聽 podatku VAT na 偶ycie codzienne podatnik贸w i pa艅stwa
6. Rachunkowo艣膰 zarz膮dcza, czyli kto ma informacj臋, ten mo偶e zarz膮dza膰
鈥⒙犅 聽Dlaczego warto rozumie膰, jak zachowuj膮 si臋 koszty w czasie i w zale偶no艣ci od wolumenu
鈥⒙犅 聽Bud偶etowanie, czyli jak okie艂zna膰 i przewidywa膰 koszty
鈥⒙犅 聽Co oznacza praktycznie, 偶e 鈥瀔oszty s膮 pod kontrol膮鈥
鈥⒙犅 聽Jak przejawia si臋 w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami
7. Biznes i finanse firmy jako system naczy艅 po艂膮czonych
鈥⒙犅 聽Jak prze艂o偶y膰 procesy biznesowe na finanse i na odwr贸t?
鈥⒙犅 聽Wska藕niki finansowe 鈥 co maj膮 nam do przekazania i jak je wykorzysta膰?
鈥⒙犅 聽Zamkni臋cie miesi膮ca/roku finansowego 鈥 podgl膮damy, co si臋 wtedy dzieje w dziale finans贸w

Zarejestruj si臋 ju偶 dzi艣: link

馃搶 Lean Financial
online 26.04.2022

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami tworzenia i dzia艂ania efektywnych system贸w zarz膮dzania finansami przedsi臋biorstwa, przedstawienie podstawowych metod i technik Lean Finance.
Adresaci szkolenia:
鈥⒙犅 聽Mened偶erowie i specjali艣ci pragn膮cy poszerzy膰 wiedz臋 i kompetencje w zakresie efektywnego zarz膮dzania finansami firmy,聽 prokosztowego my艣lenia o procesach zachodz膮cych w przedsi臋biorstwie
鈥⒙犅 聽W艂a艣ciciele firm poszukuj膮cy odpowiedzi na pytanie jak przynie艣膰 wymierne oszcz臋dno艣ci swojej firmie

Program:
1. Wprowadzenie do koncepcji szczup艂ego zarz膮dzania organizacj膮
2. Podstawowe zasady efektywnych finans贸w聽 (Lean Financial)
3. Poj臋cie i cel Lean Financial
4. Podstawowe zasady nowoczesnego zarz膮dzania finansami
5. Podstawowe narz臋dzia szczup艂ej rachunkowo艣ci zarz膮dczej w aspekcie controllingu
鈥⒙犅 聽Lean Management
鈥⒙犅 聽Lean聽 Financial
6. Rachunek koszt贸w celu (Target costing)
7. Rachunek permanentnej redukcji koszt贸w (Kaizen costing)
8. Rachunek koszt贸w i wynik贸w strumienia warto艣ci
9. Zasady i struktura rachunku wynik贸w strumienia warto艣ci
10. Rachunek koszt贸w cech i charakterystyk produktu
11. Metody szczup艂ych finans贸w wspomagaj膮cych聽 zarz膮dzanie relacjami klient-odbiorca
12. Wykorzystanie w zarz膮dzaniu finansami zasad 5 S
13. Rozwi膮zywanie problem贸w w organizacji (5 WHY)
14. Case study

Zarejestruj si臋 ju偶 dzi艣: link

Zobacz wszystkie szkolenia Centrum Edukacji PKF:
Harmonogram - Centrum Edukacji PKF (pkfszkolenia.pl)

Kontakt w sprawie szkole艅:
Katarzyna Szymczyk
Centrum Edukacji PKF
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
Tel. 570-094-969

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.