Elektromobilność – Polska ma ambicje, by stać się europejskim liderem

Elektromobilność – Polska ma ambicje,  by stać się europejskim liderem


W całej Unii Europejskiej trwa intensywna kampania na rzecz rozwoju elektromobilności. Polska również przyśpieszyła w działaniach, które mają zachęcić nas do przesiadki w auta elektryczne. Przełomowy był rok 2017, kiedy to przyjęto Plan Rozwoju Elektromobilności, ale również przedstawiono projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w lutym 2018 r. Toczyliśmy szeroką debatę publiczną, dzięki której Polacy coraz wyraźniej zaczęli dostrzegać korzyści, jakie niesie elektromobilność: czystsze powietrze, oszczędności finansowe, rozwój idei smart city.

Rozmowa z prof. Maciejem Chorowskim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera rozwój e-mobility?

W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zintensyfikowało swoje działania w kwestii e-mobility. Przykładem jest nasz program „Bezemisyjny transport publiczny”, w którym opracowany zostanie innowacyjny e-bus. NCBR nie tylko zapewnia finansowanie prac B+R, ale również gwarantuje rynek zbytu. Uruchomione przez NCBR postępowanie jest największym w Europie przetargiem na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów transportu publicznego – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 9 wykonawców, natomiast po stronie odbiorców znajduje się 26 jednostek samorządu terytorialnego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zrzeszająca 41 gmin. Dążymy do tego, aby do końca 2023 r. po naszych drogach jeździło ponad 1000 polskich e-busów. Dziś w Polsce widzimy, że elektromobilność to przyszłość i należy ją rozwijać.

Niestety, pod względem liczby pojazdów i infrastruktury ich ładowania, Polska pozostaje daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej czy Północnej. Czy nasze firmy mają więc szanse w wyścigu na globalnych rynkach, skoro w kraju nie mogą „testować” swoich rozwiązań?

W NCBR widzimy ten problem. Równolegle do programu na opracowanie pojazdów bezemisyjnych przygotowujemy program dotyczący infrastruktury ładowania. Niezależnie od tego w ramach konkursów INNOMOTO oraz Szybka Ścieżka wsparliśmy dziesiątki innowacyjnych projektów motoryzacyjnych, w tym prace B+R nad Triggo – elektrycznym pojazdem miejskim przeznaczonym do car-sharingu. Dziś autorzy tego rozwiązania mają już patenty w m.in. Chinach, Japonii czy Korei – tam, gdzie kompaktowość jest w cenie. Dobrym przykładem może być również projekt innego z naszych beneficjentów: firmy EKOENERGETYKA-Polska – producenta ładowarek do e-samochodów i e-busów. Mało kto wie, że polskie ładowarki są wykorzystywane w Hiszpanii czy Szwecji. To są realne sukcesy – przykłady na to, że Polacy wielotorowo podchodzą do kwestii innowacyjnego transportu. Mamy coraz większe ambicje, aby stać się europejskim liderem w tej dziedzinie.

Mówiąc o innowacjach w transporcie nie możemy zapomnieć również o paliwach. Jak napędzane będzie auto przyszłości?

Wyprodukowanie energii, jej przesłanie, a następnie zmagazynowanie w pojeździe stanowi duże wyzwanie technologiczne. Wciąż najczęściej korzystamy z tradycyjnych paliw, ale producenci na całym świecie testują inne rozwiązania. Energię można np. gromadzić w bateriach, które jednak z czasem tracą swoją pojemność, innym rozwiązaniem jest wykorzystanie zasobnika wodoru. Na początku tego roku NCBR uruchomiło nowy projekt dotyczący mobilnego magazynu wodoru, który mógłby być wykorzystywany m.in. w samochodach. W ramach programu „Bezemisyjny transport publiczny” zachęcamy wykonawców do tego, aby zaproponowali takie rozwiązanie do zasilania pojazdów.

Rozmawiała Zuzanna Pawełczyk

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.