Gleba w kryzysie? Biologiczna szansa na przywrócenie w niej równowagi

 Gleba w kryzysie? Biologiczna szansa na przywrócenie w niej równowagi

Uprawa pożniwna oraz przedsiewna to idealny moment, by zadbać o „stan zdrowotny gleby”. Uproszczony płodozmian (dominacja zbóż) oraz stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych i pestycydów powoduje, że stan fitosanitarny pól uprawnych, powoli, lecz sukcesywnie pogarsza się. Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzących, zmniejszenie zawartości materii organicznej (gorsza struktura, mniejsza dostępność składników pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności zarodników patogenicznych grzybów.

Niewielu Rolników zdaje sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem decydującym o produktywności gleb jest liczebność patogenicznych zarodników. Infekcja ze strony wielu sprawców chorób ma właśnie charakter odglebowy, więc zmniejszenie liczebności zarodników w glebie skutecznie obniży porażenie roślin podczas dalszej wegetacji.

Preparaty biologiczne oparte na bakteriach kwasu mlekowego np. Fundamental wykazują wielokierunkowe działanie, prowadzące do uzyskania zdrowszych, lepiej odżywionych i wyżej plonujących roślin. Ich pozytywny wpływ można obserwować już na etapie kiełkowania nasion/ziaren, stymulują również intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększają tempo fotosyntezy. Silniejszy system korzeniowy, zdolność mikroorganizmów do rozpuszczania trudno dostępnych składników pokarmowych w glebie oraz szybszy rozkład resztek pożniwnych (i uwolnienie z nich składników pokarmowych) wpływa na zdecydowanie lepsze odżywienie roślin.

Gleba pod presją: biologiczne sposoby na jej regenerację

- Mikroorganizmy wchodzące w skład Fundamental ograniczają liczebność m.in.: mikrosklerocjów Verticillium, sprawców werticiliozy, która jest jedną z najuciążliwszych chorób występujących w uprawie rzepaku ozimego (mikrosklerocja tego patogena mogą przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat). Warto podkreślić, że przeciwko tej chorobie nie ma skutecznych rozwiązań fungicydowych, więc możliwość ograniczenia liczebności mikrosklerocjów w glebie wraz z przedsiewną aplikacją Fundamental jest nadzieją dla plantatorów rzepaku, którzy na przełomie czerwca i lipca (w okresie wysokich temperatur) obserwują zbyt wczesne zasychanie roślin i w efekcie zdrobnienie nasion oraz spadek plonu – mówi dr Mateusz Sokólski, Specjalista ds. Rozwoju Agrotechniki w Agro-Sieć Sp. z o.o.Doglebowa aplikacja preparatu biologicznego wpływa na obniżenie liczebności zarodników Fusarium w glebie, co w efekcie pozwala utrzymać większą zdrowotność podstawy źdźbła, liści oraz kłosa (mniejsze ryzyko porażenia fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła i korzeni, fuzariozą liści oraz kłosa). Mikroorganizmy zawarte w Fundamental ograniczają również szereg patogenów odpowiadających za wszelkiego rodzaju choroby powodujące zgnilizny korzeni. Wpływają także na stymulację grzybów pożytecznych (Trichoderma), ograniczających rozwój m.in. szarej pleśni i zgorzeli siewek.

- W sezonie 2021/2022 wzrost plonu ziarna pszenicy ozimej wskutek zastosowania technologii biologicznej wyniósł 20%. Było to wynikiem przede wszystkim mniejszego porażenia fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła, septoriozą paskowaną liści i mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Z kolei w uprawie rzepaku ozimego wzrost plonu sięgający 35% wynikał z mniejszej presji werticiliozy, zgnilizny twardzikowej i suchej zgnilizny kapustnych, która w obiekcie kontrolnym występowała w bardzo dużym nasileniu – dodaje dr Sokólski.Warto pamiętać, że najlepszy efekt ograniczania liczebności zarodników w glebie uzyskuje się poprzez regularną (coroczną) doglebową aplikację Fundamental.

dr Mateusz Sokólski, Agro-Sieć Sp. zo.o.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.