Przede wszystkim TY. Zadowolony pracownik najlepszym ambasadorem firmy.

Przede wszystkim TY.  Zadowolony pracownik najlepszym ambasadorem firmy.


Volkswagen Poznań to cztery nowoczesne zakłady produkcyjne, gdzie powstają samochody i komponenty, ale przede wszystkim to miejsce pracy dla blisko 9500 pracowników. Ten największy pracodawca w regionie oferuje zarówno bogaty pakiet socjalny, medyczny, jak i szereg szkoleń i benefitów. Potwierdzeniem skutecznej polityki personalnej spółki jest uzyskany tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności - Dobry Pracodawca 2022.

Nagroda, a zarazem tytuł Dobrego Pracodawcy 2022, jest potwierdzeniem tego, że działania na rzecz pracowników są doceniane zarówno przez nich samych, jak i przez kapitułę projektu. To również dowód na to, że dobrze umiejscowiona w strategii biznesowej polityka personalna przedsiębiorstwa przynosi efekty, a rola społeczna spółki nie sprowadza się tylko do bycia fabryką, ale również do kształtowania odpowiednich postaw i zachowań.

Przede wszystkim TY
Dążenie do bycia najlepszym pracodawcą to integralna część odpowiedzialności biznesu. To nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, premie i bonusy, ale także dbałość o motywację pracowników i wsparcie ich dobrostanu aby mogli czerpać satysfakcję z aktualnego miejsca pracy. Co wyróżnia politykę Volkswagen Poznań w podejściu do pracowników? Przeprowadzenie sprawnego dialogu w firmie zatrudniającej blisko 9500 osób w czterech lokalizacjach jest nie lada wyzwaniem, dlatego też pierwszym krokiem w dialogu jest odpowiednie poinformowanie. W tym celu stworzono szereg narzędzi komunikacji wewnętrznej, które dostarczają bieżących informacji wszystkim pracownikom. Różnorodne formy oraz odpowiednia infrastruktura zapewniają, że każdy z nich ma łatwy dostęp zarówno do bieżących informacji,  jak i do treści strategicznych oraz dostarczanych przez koncern. Ponadto w ramach funkcjonującej od 2018 roku Strategii Employer Branding z hasłem przewodnim: Przede wszystkim TY, firma odpowiada na potrzeby pracowników realizując szereg projektów i działań, do których należą m.in. szkolenia, ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego, wolontariat pracowniczy, a także szereg działań na rzecz nie tylko zatrudnionego, ale również jego rodziny. Do tego typu inicjatyw należą konkursy dla pracowników oraz ich rodzin, takich jak quiz wiedzy o produktach fabryki lub na przykład zabawa związana z typowaniem zwycięzców mistrzostw Europy w piłce nożnej, w której uczestniczyło 1,8 tys. osób. Niezwykle ważne jest również docenienie długoletnich pracowników, obdarowując jubilatów 25 lecia pracy w Volkswagen Poznań upominkami i dodatkowymi 2 dniami urlopu.


Strategia Zdrowotna Volkswagen Poznań
W strukturach organizacyjnych spółki znajduje się dział Ochrony Zdrowia. W każdym z czterech zakładów znajdują się przychodnie medyczne, gdzie przeprowadzane są kodeksowe badania profilaktyczne. Od 2012 do 2019 roku Volkswagen Poznań umożliwiał pracownikom przystąpienie do programu dodatkowych, dobrowolnych, rozszerzonych badań medycznych tzw. Przeglądu zdrowotnego „Checkup”. Realizowany był dla każdego pracownika raz na 3 lata i obejmował zarówno badania laboratoryjne (m.in. morfologia, profil lipidowy, glukoza, markery nowotworowe), jak i inne diagnostyczne (m.in. EKG, spirometria, audiometria). W chwili obecnej spółka jest w trakcie ponownego uruchomienia tego programu, ponieważ w czasie pandemii  został wstrzymany.

Volkswagen Poznań skupia się nie tylko na profilaktyce chorób cywilizacyjnych, ale także na przeciwdziałaniu chorobom zawodowym. Wszelkie działania ponadobligatoryjne są kierowanie zarówno do pracowników, jak i członków ich rodzin, a także  obejmują  uczniów szkół patronackich.  Na przykład w czasie Tygodnia Zdrowia i Ergonomii (organizowanych raz na kwartał) popularyzuje się wspólne ćwiczenia rodziców z dziećmi oraz udostępnia materiały dotyczące odpowiedniego sposobu odżywiania dzieci przedszkolnych i szkolnych, a także udostępnia filmy na temat ergonomicznej przestrzeni do nauki dla dzieci.

Dlaczego warto postawić na rozwój?
Szkolenia stanowią jedną z metod rozwoju pracownika. Dzięki nim zdobywa on nowe kompetencje, które następnie stanowią znaczący kapitał dla firmy. Nie bez powodu coraz więcej pracodawców na całym świecie dostrzega potencjał z inwestowania w posiadane zasoby ludzkie. Nie inaczej jest w przypadku Volkswagen Poznań. W latach 2019-2022 przedsiębiorstwo przeznaczyło ponad 30 mln zł na szkolenia, zarówno technicznych takich jak obsługa oraz programowanie robotów, sterowania napędami, automatyki, hydrauliki, pneumatyka poprzez specjalistyczne  z zakresu IT aż do szerokiej gamy szkoleń kompetencji miękkich. W ramach rozwoju oferowane jest m.in. 100 tematów zajęć na wewnętrznej platformie e-learningowej VWP (dostępne 24h dla wszystkich pracowników VWP). W ramach rozwoju kompetencji językowych w Volkswagen Poznań realizowane są kursy z języka angielskiego oraz niemieckiego w formie tradycyjnej, e-learningowej oraz blended-learningowej.  Firma oferuje również program rozwoju kierowników i kultury przywództwa, program rozwoju mistrzów „Master Academy” oraz  program "Talent"   przeznaczony dla pracowników w organizacji z najwyższym potencjałem, rozwijających się na ścieżce projektowo-menedżerskiej i projektowo fachowej. Firma oferuje również "Program wsparcia Odporności Psychicznej", będący odpowiedzią na potrzebę radzenia sobie z wyzwaniami dzisiejszego świata. W ofercie programu znajduje się m.in E-learningi, podcasty, szkolenie Resilienz, Inteligencja emocjonalna, Trening kontroli emocji, kalendarz uważności czy 20-minutowe sesje relaksacyjne.

Rzemiosło w kształceniu zawodowym
Volkswagen Poznań sp. z o.o. od 2005 r. prowadzi kształcenie zawodowe pracowników młodocianych obejmując patronatem klasy w Szkołach Partnerskich na poziomie szkoły branżowej I stopnia. W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu są to klasy w zawodach: automatyk, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechatronik (z elementami odlewnictwa), a w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni w zawodzie mechanik precyzyjny. Każdy z uczniów klas patronackich VWP jest jednocześnie pracownikiem młodocianym w firmie. Uczniowie odbywają praktyki w szkole, na terenie VWP w obszarach produkcyjnych, a także w serwisach samochodowych marek koncernu VW. Wszyscy uczniowie przystępują do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Uczniowie klas patronackich VW Poznań uczestniczą w projektach międzynarodowych w ramach współpracy koncernowej, w których wspólnie z rówieśnikami z klas patronackich w innych fabrykach budują pojazdy z napędem elektrycznym, piszą aplikacje do sterowania pojazdami i spędzają razem czas rozwijając umiejętności językowe. Przez 17 lat klasy patronackie Volkswagen Poznań ukończyło niemal 700 uczniów, a ok. 90  proc. podjęło pracę w zakładach VWP po zakończeniu edukacji.Współpraca z uczelniami
W odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające ze zmian demograficznych oraz kompetencyjnych w zakładzie, Volkswagen Poznań od ponad 17 lat angażuje się we współpracę ze szkołami wyższymi. Od 2011 roku uczestniczy w programie studiów dualnych, biorąc udział w kształceniu studentów Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej. Czy można połączyć studia ze zdobywaniem praktycznej wiedzy u lidera branży motoryzacyjnej? Jak najbardziej! Studenci realizują część programu studiów w specjalnie dla nich przygotowanych salach w zakładach VWP, mają także możliwość korzystania z licznych szkoleń fachowych (m.in. pneumatyka, hydraulika, programowanie sterowników i robotów), a także ponadfachowych (np. kurs języka niemieckiego, wystąpienia publiczne, komunikacja i współpraca). Ponadto od 2006 roku firma prowadzi programy Engineer oraz Business Development Program – skierowane odpowiednio do studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Co roku pod skrzydłami Volkswagen Poznań praktyczne doświadczenie zdobywa średnio 80 studentów. Firma aktywnie zaangażowana jest także w realizację projektów naukowych, przeznaczając rocznie ponad 1,5 mln zł na wszystkie aktywności tego typu.  

Wolontariat pracowniczy
Spółka dużą wagę przywiązuje do działań charytatywnych, wpierających tym samym pasję swoich pracowników. W ramach programu wolontariatu pracowniczego w ostatnich dwóch latach pracownicy VWP realizowali projekty, podczas których wspólnie zbierali karmę, remontowali, budowali i wykonywali prace porządkowe w trosce o naszych czworonożnych, bezdomnych przyjaciół, a także wzbogacali krajobraz sadząc drzewa. Wolontariusze zaangażowali się w prace PCK, podczas zbiórki żywności oraz innych darów dla naszych sąsiadów z Ukrainy. W ramach "Programu 1+1=3", w trzynastu jego edycjach pracownicy spółki przekazali na rzecz różnych organizacji i fundacji ponad 800 tys. zł. z regionu Wielkopolski.  Wśród najciekawszych projektów  można wymienić m.in. wsparcie programu „W szpitalu chcę być z mamą”, możliwość dokończenia remontu w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, budowę centrum rehabilitacyjnego dla podopiecznych „Stowarzyszenia Równy Start” w Poznaniu, czy program umożliwiający wejście w dorosłe życie byłym wychowankom Ośrodka Wsparcia Dzieci i Rodziny w Kołaczkowie z pomocą Fundacji Chcemisię – wynajem i częściowe utrzymanie mieszkań treningowych.


                                                                                                                                                          Oprac. J.J.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.