Zero Impact Factory czyli jak Volkswagen Poznań działa na rzecz środowiska naturalnego

Zero Impact Factory czyli jak Volkswagen Poznań działa na rzecz środowiska naturalnego

O tym, że mamy obecnie do czynienia z niezwykle szybko postępującymi zmianami klimatycznymi, nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli chcemy zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość życia na naszej planecie, musimy odpowiedzialnie i konsekwentnie podchodzić do zagadnień zrównoważonego rozwoju.  

Zero Impact Factory
Mając świadomość, że zrównoważony rozwój wymaga jednoczesnych działań w obszarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, Volkswagen Poznań  dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie. Jednym z priorytetowych działań w tym zakresie jest program "Zero Impact Factory", strategia środowiskowa Koncernu Volkswagen, która za najważniejsze wyzwanie, z jakim się zmaga dzisiejszy świat uznaje zmiany klimatu. Do 2050 roku Volkswagen Poznań chce być zakładem neutralnym z punktu widzenia bilansu CO2, pracując w tym kierunku  równolegle ze wszystkimi fabrykami Volkswagena na całym świecie. Data nie jest przypadkowa: to odpowiedź na ogłoszone podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych wyzwanie dla osiągnięcia światowego kompromisu ograniczenia zmian klimatu i globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza.
Fabryka już dzisiaj podejmuje działania, które pozwolą osiągnąć jak najdalej idącą neutralność klimatyczną. Niektóre z nich są oczywiste, jak np. korzystanie z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie jego poboru. Tylko dzięki zakupowi 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Volkswagen Poznań zmniejsza emisję CO2 do powietrza o ponad 80 proc. Ta decyzja to ważny i odpowiedzialny krok w kierunku przedsiębiorstwa neutralnego z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Do 2025 roku  fabryka planuje redukcję  o połowę zużycia energii i wody oraz emisji  lotnych związków organicznych na każdy wyprodukowany pojazd. Firma stawia na nowoczesne technologie i optymalizuje istniejące procesy produkcyjne, dzięki czemu zmniejszany jest ślad węglowy. Kolejnym wyzwaniem jest zredukowanie ilości produkowanych odpadów. Ważną częścią projektu “Zero Impact Factory” jest również ochrona lokalnych ekosystemów.Carbon Forest
Volkswagen Poznań myśli o ekologii szerzej niż tylko w kontekście swojej fabryki. Dlatego od 2011 roku pracownicy firmy posadzili w pobliżu zakładów w Poznaniu i we Wrześni blisko 100 tys. drzew, przy współpracy  z Nadleśnictwem Babki (Lasy Państwowe, okręg poznański) oraz Nadleśnictwem Czerniejewo (Lasy Państwowe, okręg wrzesiński).
Las Przyszłości (Carbon Forest) – to wspólny projekt Volkswagen Poznań, Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa polegający na obsadzeniu terenów leśnych gatunkami o zwiększonej pochłanialności CO2 oraz o walorach biocenotycznych.
Dzięki wspólnym staraniom Volkswagen Poznań,  Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Babki oraz z Instytutu Badawczego Leśnictwa w bliskim sąsiedztwie zakładu w Antoninku powstał w ubiegłym roku pierwszy w Poznaniu ekosystem leśny o zwiększonej chłonności dwutlenku węgla. W długiej perspektywie będzie poprawiał jakość powietrza w mieście. To pierwszy tego typu projekt leśno – badawczy na terenie Poznania.Las węglowy to las gospodarczy, w którym prowadzi się dodatkowe działania w celu zwiększenia pochłaniania CO2 z atmosfery oraz jego magazynowania.
Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Na przestrzeni 10 lat zakłady produkcyjne zredukowały emisje dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 83%.  „Powstanie lasu węglowego – carbon forest, to kolejny krok milowy na drodze do neutralności klimatycznej naszej spółki” – mówi Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań. „Ochrona klimatu to priorytet naszej spółki, ujęty w ramach strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Podejmujemy szereg działań wpływających na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, a najlepszym tego przykładem jest fakt, że od 2018 roku zakłady produkcyjne VWP w Poznaniu i Swarzędzu, a od 2019 roku również we Wrześni, są zasilane energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.”
Zgodnie ze strategią koncernu Volkswagen zakłady produkcyjne uwrażliwiają swoich pracowników i prowadzą działalność przy uwzględnieniu ochrony bioróżnorodności. Firma udostępnia środki i możliwość aby przeprowadzać działania w ramach projektu.Projekty proekologiczne
W ubiegłym roku szkolnym 2021-2022 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny  zainaugurowały program mający na celu uświadamianie i angażowanie społeczeństwa w proces badawczy zorientowany na zachodzące wokół nas zmiany klimatyczne. Projekt „Dla błękitnego nieba” obejmował zbieranie, analizę oraz interpretację wybranych parametrów fizykochemicznych związanych z jakością powietrza atmosferycznego. W tym celu, każda z 21 wielkopolskich szkół, zaangażowana w projekt, otrzymała zestaw badawczy, który umożliwił terenowy pomiar wybranych wskaźników jakości powietrza oraz warunków atmosferycznych. Głównym założeniem inicjatywy było aktywne zaangażowanie społeczności w proces badawczy i popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Specjalnie na jego potrzeby opracowano autorski program oparty o koncepcję nauki obywatelskiej (ang. Citizen science), która zakłada, że badania naukowe są prowadzone w całości lub w części wspólnie przez naukowców i obywateli. Wyniki wraz z komentarzami były publikowane co miesiąc przez szkoły wraz z badaczami na stronie projektu.
Kolejną inicjatywą edukacyjną VW jest Fabryka na Wynos oraz Eko Fabryka na Wynos. To szkolenia/pogadanki dot. funkcjonowania fabryk VW, z uwzględnieniem prowadzonych zmian i inwestycji mających na celu ograniczenie ich wpływu na środowisko. Szkolenia tego typu prowadzi pracownik Volkswagen Poznań.                                                                                                                                                                                                                                                          Oprac. J.J.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.