Dekarbonizacja – modne hasło, czy wyzwanie?

Dekarbonizacja – modne hasło, czy wyzwanie?
PEC Gliwice_logo

W 2030 r. udział węgla w produkcji ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach ma wynieść 0 proc.
Przedsiębiorstwo zwiększa tempo dekarbonizacji swojej działalności, podejmując wyzwanie, jakie niesie ze sobą troska o nasze środowisko naturalne.

Dzięki inwestycjom w źródła energii odnawialnej oraz wprowadzaniu w życie strategii współdzielenia sieci ciepłowniczej z równoczesnym pozyskiwaniem ciepła odpadowego z miasta Gliwice, PEC będzie mogło stopniowo odchodzić od udziału węgla w produkcji ciepła i produkować energię w sposób bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska. To ważny krok w kierunku ochrony naszej planety przed skutkami globalnego ocieplenia.

Pierwszym krokiem, jaki został zrobiony i jest konsekwentnie realizowany, to wprowadzenie w życie strategii predykcyjnego zarządzania produkcją ciepła, wykorzystanie sztucznej inteligencji i cięcie kosztów dystrybucji ciepła do mieszkańców z równoległą strategią zmniejszania temperatur wylotowych i korektą krzywych grzewczych u odbiorców końcowych.

Drugi krok, to przegląd technologii i postawienie na rozwiązania bezpieczne, nowoczesne i nie obciążone tak zwanym podatkiem za emisje CO2.
Założenia na poziomie strategicznym ale i operacyjnym zakładają zróżnicowanie paliw, „miksu technologii”, upór i konsekwencję we wprowadzaniu innowacyjnych, odważnych i termodynamicznie uzasadnionych inwestycji.

PEC_Gliwice_zeroemisyjnosc_czarne_napisy.jpg
Centralne źródło ciepła, jakie znają gliwiczanie, transformuje się i dywersyfikuje produkcję oraz już niebawem dywersyfikować będzie także produkcję energii elektrycznej.

Kolejnym krokiem jest inwestycja w źródła energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne, panele termiczne, czy wielkoskalowe pompy ciepła. Ważną kwestią w dekarbonizacji energii cieplnej jest wykorzystywanie potencjału zurbanizowanego miasta. Temu ma służyć wspólna inicjatywa PEC Gliwice i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Efektem pracy będzie pozyskiwanie ciepła ze ścieków i za pomocą wielkoskalowej pompy kierowanie strumienia go do odbiorców. Działania te, obok wymiernych korzyści finansowych w postaci taniego oraz zeroemisyjnego ciepła dla gliwiczan, mają olbrzymi wymiar strategiczny, jaki pozwala na większe bezpieczeństwo i samowystarczalność miasta pod względem zapewnienia komfortu cieplnego. Olbrzymi jest też wymiar proekologiczny, dzięki temu będzie możliwa produkcja ciepła w nowym źródle bez wykorzystania węgla, co ograniczy jego spalanie o nawet 20 tys. ton w skali roku. Zadaniem projektu ma być budowa instalacji służącej do odzysku ciepła zawartego w ściekach komunalnych. Trwają prace projektowe, a uzyskanie pozwolenia na budowę datowane jest na koniec tego roku.

 

 

 /PEC_Gliwice_ParkZielonejEnergii_logo.png

 

 

 


Miasto to organizm, w efekcie jego pracy powstaje mnóstwo ciepła odpadowego, które jest nieodzownym potencjałem do osiągnięcia neutralności klimatycznej Gliwic. Kolejny projekt, jaki oczekuje na pozwolenie na budowę to wielkoskalowa farma solarna produkująca ciepło wraz z magazynem ciepła.

 

Realizacja tych projektów przyniesie mieszkańcom szereg wymiernych korzyści. Po pierwsze, mówimy o mniejszym zużyciu węgla kamiennego. Z tym wiąże się redukcja emisji, niższa energochłonność procesu produkcji, większa suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne, kluczowe w dzisiejszych czasach, a także realizacja strategii ESG oraz co najważniejsze, czystsze powietrze. Co więcej, taki system pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. Plany PEC-u są spójne ze strategią Miasta Gliwice 2040. – Na koniec tego procesu Gliwice mają być pod względem zaopatrzenia w ciepło w znakomitej większości samowystarczalne, zeroemisyjne, a sieć współdzielona pomiędzy podmiotami jakie ogrzewa, chłodzi lub pozyskuje od nich ciepło – uważa Krzysztof Szaliński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

1580,921 Mg – o tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, w tym gazów cieplarnianych trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 1 lipca 2021 r.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o.

Pec_gliwice_1.png 

 

 

 

 

 

 

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.