Energetyki tylko dla pełnoletnich

Energetyki tylko dla pełnoletnich

Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się w środę za projektem przewidującym zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia. W ostatniej chwili zrezygnowano natomiast z zakazu reklamy i promocji. Przepisy te zostały wykreślone – podał serwis Businessinsider.com.pl

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekazał, że stanowisko rządu do projektu ustawy jest pozytywne i rekomenduje kontynuację prac legislacyjnych - podano.

Przedstawicielem wnioskodawców był poseł klubu PiS, minister sportu Kamil Bortniczuk (parta Republikańska). Pod projektem podpisali się posłowie PiS i niezrzeszeni - wskazano.

Bortniczuk zgłosił poprawkę, by w ustawie znalazły się przepisy dotyczące programu Sportowe Talenty. To ogólnopolski program identyfikacji talentów sportowych oraz rozpoznawania predyspozycji motorycznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów w polskich szkołach - napisano.

Minister wyjaśniał, że konieczne są regulacje dotyczące gromadzenia danych statystycznych. Poprawkę przyjęto – podano dalej.

Poseł Bortniczuk zgłosił również poprawkę wykreślającą przepisy o zakazie promocji i reklamy napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny – wynika z treści.

- Jest to uzasadnione komunikacją, którą prowadziliśmy z Komisją Europejską. (…) Gdyby te przepisy byłyby zawarte w tej ustawie, bez wątpienia notyfikacja musiałaby być przeprowadzona – powiedział.

- Nie wykluczam, że w przyszłej kadencji podejmiemy inicjatywę rozszerzającą zakres regulacji, już z uzyskaniem notyfikacji Komisji Europejskiej. Wiemy, że wszystkie kraje, które o taką notyfikację występują, otrzymują ją, jednak po procesie trwającym minimum pół roku – dodał. Poprawka zyskała akceptację większości posłów komisji.

W pierwotnej wersji zapisano, że reklama i promocja napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny nie może być prowadzona m.in.: w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 20, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania wydarzenia – wyjaśnił serwis.

Reklama takich napojów – jak planowano - nie byłaby też możliwa: w prasie młodzieżowej i dziecięcej; na okładkach dzienników i czasopism; na słupach, tablicach reklamowych i innych stałych oraz ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych czytamy w treści.

Minister zgłosił ponadto poprawkę, że producent lub importer napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny jest obowiązany do znaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści: napój energetyzujący lub napój energetyczny. Informacja musi być otoczona ramką i mieć określone wymiary. Również ta poprawka zyskała poparcie posłów komisji - wskazano.

Zgodnie z projektem, zakazana ma być sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny: osobom poniżej 18. roku życia; na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty; w automatach. Poseł Bortniczuk zgłosił poprawkę doprecyzowująca, że zakaz sprzedaży tzw. energetyków nie będzie obowiązywał m.in. w placówkach doskonalenia nauczycieli. Posłowie ją poparli – podano w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Rozrywka - Lelum.pl // Pixabay
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.