Obowiązek delegacji pracownika do WOT obciążeniem dla firmy

Obowiązek delegacji pracownika do WOT obciążeniem dla firmy

O rekompensatę można ubiegać się dopiero po zakończeniu służby czynnej żołnierza-pracownika – informuje serwis prawo.pl

Pracodawcy mają problem z odzyskiwaniem pieniędzy za żołnierzy-pracowników działających w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Muszą im wypłacać pensje nawet w czasie absencji, którym nie mogą się sprzeciwić. Na pieniądze od wojska nie mogą się za to doczekać latami – czytamy w informacji.

Na problem pracodawców z Wojskami Obrony Terytorialnej zwraca uwagę portal prawo.pl. W teorii firmom przysługują rekompensaty za pracownika-żołnierza. W praktyce jednak przepisy są skomplikowane i zmuszają przedsiębiorców do nawet wieloletniego czekania – podaje serwis.

Jak wskazuje portal, o rekompensatę można ubiegać się dopiero po zakończeniu służby czynnej żołnierza-pracownika. Może ona jednak trwać od roku do sześciu lat i może być przedłużana na kolejne okresy.

Ponadto, zgodnie z prawem, w czasie terytorialnej służby wojskowej (TSW) pracodawca nie może zwolnić z pracy pracownika-żołnierza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ma podstawę, by rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Mało tego, jak czytamy w prawo.pl, każdy pracownik powołany do TSW otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – wyjaśnia serwis.

Usprawiedliwione zwolnienie i wynagrodzenie przysługuje żołnierzowi także za czas szkoleń i kursów – czytamy dalej.

Jak zwraca uwagę prawo.pl, pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków z tytułu m.in. zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo terytorialsa lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest u niego zatrudniony. Świadczenie pieniężne dla pracodawcy nie obejmuje jednak wynagrodzenia wypłacanego zastępującemu pracownikowi – wyjaśnia dalej serwis.
 
Jak czytamy w informacji, w WOT służy blisko 17 tys. pracowników. O zmiany w przepisach apelują pracodawcy i eksperci prawa pracy.  (jmk)

Foto: Polska Zbrojna

Źródło: Prawo.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.