Ruszyły badania w kwestii zrównoważonego rozwoju firm w Polsce

Ruszyły badania w kwestii zrównoważonego rozwoju firm w Polsce

6 lipca minął termin implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy CSRD, która nakłada na największych przedsiębiorców obowiązek składania sprawozdań z zakresu ESG. Docelowo ma on jednak objąć wszystkie firmy, dlatego część z nich już rozpoczęła proces transformacji.

Kluczową rolę w kształtowaniu strategii CSR i budowaniu etycznej kultury organizacji odgrywają działy HR i kadra zarządzająca. Jak z ich perspektywy przedstawia się poziom zaangażowania biznesu w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Ruszyło badanie LeasingTeam Group i TalentPoint we współpracy z Great Digital oraz ARC Rynek i Opinia na ten temat.

Dyrektywa CSRD obliguje przedsiębiorców do raportowania działań z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz przestrzegania praw pracowników i ładu korporacyjnego. Już w 2025 roku sprawozdania niefinansowe za rok ubiegły zgodne z nowymi standardami złożą spółki i grupy kapitałowe zatrudniające ponad 500 pracowników, których roczne przychody przekraczają 40 mln euro lub suma bilansowa wynosi powyżej 20 mln euro. Jednak obowiązek składania sprawozdań z zakresu ESG z roku na rok będzie rozszerzany na kolejne grupy firm. Szacuje się, że już od 2026 roku obejmie ponad 3 000 polskich przedsiębiorstw. Narzucone przez ustawodawcę europejskiego tempo transformacji jest niezwykle szybkie i polscy przedsiębiorcy, prędzej czy później, będą musieli ujednolicić politykę raportowania i dostosować ją do unijnych standardów, jakie wprowadza dyrektywa CSRD.

- Przedsiębiorcy, którzy odpowiednio wcześnie rozpoczną proces transformacji mają szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej w relacjach z klientami i inwestorami. Pamiętajmy, że firmy, które zostały już objęte nowymi regulacjami, będą wymagać od swoich dostawców i kontrahentów przestrzegania standardów ESG, nawet jeżeli unijne regulacje jeszcze ich bezpośrednio nie dotyczą. Wdrożenie zrównoważonych praktyk i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie pracą z pewnością poprawi efektywność operacyjną biznesu i będzie miało ogromny wpływ na candidate i employee experience. Pracownicy przywiązują coraz większą wagę do wartości firmy i jej działań na rzecz ekologii, a aktywne i sprawiedliwe środowisko pracy jest kluczowe dla retencji talentów - mówi Iga Pazio z LeasingTeam Group i pomysłodawczyni badania.

Regulacje ESG znacząco wpłyną na biznesplany przedsiębiorców, tym bardziej, że obszar ten ma stać się integralną częścią modelu biznesowego organizacji, a nie być traktowany wyłącznie jako czynnik pozafinansowy. Coraz większego znaczenia nabiera więc praca tzw. zielonych kołnierzyków, czyli osób posiadających kompetencję w interpretacji nowych przepisów i wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku. Jednak ESG to nie tylko Environmental, ale też Social i Governance, a jednymi z kluczowych wskaźników raportowania są: sposób zarządzania kadrą, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój kapitału ludzkiego, dostęp do benefitów i opieki zdrowotnej czy różnorodność w składzie zarządu i przejrzystość wynagrodzeń kadry kierowniczej. Nowe regulacje dotykają więc obszarów HR w dużo większym stopniu niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.

- Fundamentem do realizowania założeń ESG jest kultura organizacyjna firmy, wynikająca ze skutecznej komunikacji prowadzonej przez liderów HR. To oni wraz z kadrą zarządzającą tworzą politykę i procedury promujące etyczne zachowania, różnorodność, inkluzję oraz rozwój pracowników. Dlatego wraz z TalentPoint chcemy dokładnie przyjrzeć się krajobrazowi działań polskich firm w tym obszarze. Badanie ma na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk oraz wyzwań, jakie napotykają przedsiębiorcy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy całe środowisko biznesowe do podzielenia się swoją perspektywą i współtworzenia raportu, który rzuci światło na to, jak z zieloną transformacją i nieuniknionymi zmianami w zarządzaniu radzą sobie polskie firmy, pomoże lepiej zrozumieć założenia ESG oraz wdrożyć skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - mówi Iga Pazio.


Badanie „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój” na zlecenie LeasingTeam Group oraz TalentPoint prowadzone jest przez niezależny instytut badawczy ARC Rynek i Opinia oraz agencję Great Wyniki badania w postaci kompleksowego udostępnione zostaną bezpłatnie we wrześniu br. Ankieta dostępna jest tutaj>>>.


Źródło: Open Media

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.