Serwis i modernizacja mobilnych masztów antenowych na potrzeby zastosowań cywilnych i obronnych

Serwis i modernizacja mobilnych masztów antenowych na potrzeby zastosowań cywilnych i obronnych

Firma ZHS Hydromech S.A. prowadzi unikatową w skali kraju działalność, jaką jest świadczenie usług z zakresu serwisu i modernizacji mobilnych masztów antenowych, czyli masztów zabudowanych na pojazdach przystosowanych do poruszania się po drogach publicznych i w terenie, a następnie rozwijanych automatycznie do znacznych wysokości, bez konieczności kotwienia ich konstrukcji do gruntu. Firma realizuje zlecenia modernizacji własnych tego typu urządzeń oraz serwis i modernizację masztów innej produkcji. Klientami są głównie podmioty z sektora obronnego, Wojsko Polskie oraz firmy wykorzystujące maszty mobilne do zastosowań cywilnych, np. stacje telefonii komórkowej. Świadczone usługi polegają na odtworzeniu zdolności operacyjnej masztów, a także na wprowadzeniu do konstrukcji i sterowania masztów najnowszych rozwiązań technicznych, zgodnych z aktualnymi wymaganiami klientów.ZHS Hydromech S.A ma ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji masztów mobilnych. Jako jedyna firma w kraju zaprojektowała i wdrożyła do służby w Siłach Zbrojnych RP mobilne maszty antenowe typ HMM (MM-36), o wysokości pracy 36 i 38 metrów. Aktualnie firma kontynuuje działalność w tym zakresie przygotowując nowe rozwiązania masztowe na potrzeby Programów Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Przykładowymi zastosowaniami masztu HMM są m.in.: przywracanie łączności zniszczonej w skutek klęsk żywiołowych, monitoring granic i obiektów strategicznych, budowanie mobilnych systemów łączności i radiolokacji, montaż głowic optoelektronicznych do prowadzenia obserwacji celów i obiektów ze znacznej odległości, montaż systemów antydronowych, itp.

HYDRMECH legitymuje się takimi wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia serwisów sprzętu wojskowego, jak Koncesja MSW, system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz SZJ zgodny z publikacją NATO AQAP 2110:2016, dopuszczenie do informacji niejawnych UE i NATO. Wyroby poddawane są specjalistycznym odbiorom jakościowym prowadzonym przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) – jednostkę organizacyjną podporządkowaną Szefowi Agencji Uzbrojenia i Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Firma jest członkiem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Oferowane mobilne konstrukcje masztowe odpowiadają zapotrzebowaniu wojska w ramach programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. jest wiodącą firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji urządzeń i narzędzi hydraulicznych. Świadczy usługi serwisowe z zakresu hydrauliki siłowej i mechaniki. Głównymi odbiorcami usług i produktów są takie branże, jak obronna, morska oraz przemysł wydobywczy. Przedsiębiorstwo realizuje indywidualne projekty konstrukcyjno-wdrożeniowe. Produkuje specjalistyczne narzędzia i silniki hydrauliczne, układy hydrauliczne do napędu i sterowania maszyn w branży energetycznej. Dział obróbki mechanicznej dysponuje bogatym parkiem maszynowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem technologiczno-konstrukcyjnym.

Współpraca przedsiębiorstwa z czołowymi uczelniami technicznymi daje możliwość korzystania z ich dorobku naukowego oraz zapewnia stały dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych. HYDRMECH realizuje wspólne projekty z Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa oraz Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma jest członkiem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.HYDROMECH świadczy również szereg innych rodzajów usług produkcyjnych z zakresu obróbki mechanicznej metali i tworzyw. Usługi wykonywane są w oparciu o dokumentację techniczną klienta lub na podstawie dokumentacji przygotowanej przez inżynierów własnych firmy, która posiadamy biuro konstrukcyjno-technologiczne, wyposażone w najnowsze oprogramowanie inżynierskie do projektowania 3D, program SOLIDWORKS 3D CAD oraz 3DAutoCad.

Przedsiębiorstwo dysponuje ponad 30 maszynami sterowanymi numerycznie CNC i konwencjonalnymi, dzięki którym może oferować takie typy obróbki, jak frezowanie, wytaczanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie, elektrodrążenie, wycinanie, cięcie, obróbkę cieplną.

Produkowane w zakładzie części poddawane są skrupulatnej kontroli pracowników działu kontroli jakości przy zastosowaniu szeregu specjalistycznych narzędzi pomiarowych, w tym nowej generacji ramienia pomiarowego, umożliwiającego szybką i dokładną kontrolę 3D.

Gwarancją usług HYDROMECH są bardzo dobre referencje i wieloletnia współpraca z szeregiem firm polskich i zagranicznych z tak wymagających branż, jak energetyka, obronność i przemysł okrętowy.Mobilny Maszt Antenowy HMM

Maszt HMM (MM-36) to innowacyjna konstrukcja, przeznaczona do zastosowań militarnych i cywilnych. Maszt może być zabudowana na samochodzie ciężarowym lub przyczepie. W pozycji złożonej można go transportować po drogach publicznych jak i w warunkach terenowych. Urządzenie posiada autonomiczny system zasilania elektrycznego i hydraulicznego. Maszt po dostarczeniu w wyznaczone miejsce rozwija się w cyklu automatycznym do wysokości 36 m i wynosi w górę, zawieszone na jego szczycie, anteny łączności, głowice optoelektroniczne lub anteny radaru o znacznej masie. Konstrukcja masztu nie wymaga kotwienia do gruntu, a jej wysoka sztywnością uzyskiwana jest dzięki hydraulicznym podporom stabilizującym. Przykładowe zastosowania masztu HMM: przywracanie łączności zniszczonej w skutek klęsk żywiołowych, monitoring granic i obiektów strategicznych, budowanie mobilnych systemów łączności i radiolokacji, montaż głowic optoelektronicznych do prowadzenia obserwacji celów i obiektów ze znacznej odległości, montaż systemów antydronowych, itp.

Maszt przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach terenowych i środowiskowych. Jakość zastosowanych w konstrukcji masztu rozwiązań technicznych została potwierdzona w warunkach bojowych na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.