Wyższe składki ZUS od 1 lipca

Wyższe składki ZUS od 1 lipca

W lipcu nastąpi kolejna podwyżka składek ZUS przedsiębiorców. Nie obejmie ona jednak wszystkich firm. Kto zapłaci wyższy ZUS od lipca?

Już 1 lipca spodziewać możemy się kolejnej podwyżki składek ZUS. Z czego wynika podwyżka i kogo obejmie? – wyjaśnił serwis PIT.pl

Podwyżka składek ZUS od 1 lipca 2023 roku w przypadku części przedsiębiorców, będzie wynikała bezpośrednio ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że w 2023 roku płaca minimalna będzie rosła dwukrotnie. Pierwszą podwyżkę zanotowaliśmy już z początkiem roku (3.490,00 zł), kolejna nastąpi 1 lipca (3.600,00 zł) – czytamy dalej.

PIT.pl odpowiada dalej na pytanie - dlaczego wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wzrost składek ZUS u części przedsiębiorców?

— Ponieważ składki ZUS tzw. młodych przedsiębiorców prowadzących działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych regulowane są kwotą minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ich przypadku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że każdorazowo wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost składek ZUS. Nie dotyczy to zwykłych przedsiębiorców. W ich przypadku ZUS ustalany jest na podstawie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca rośnie podstawa składek ZUS młodych firm. Od 1 lipca podstawa ta wzrośnie z kwoty z 1.047 zł do 1.080 zł (30% z kwoty 3.600 zł).

W związku z tym składki ZUS od 1 lipca 2023 roku wyniosą:
• emerytalna - 210,82 zł,
• rentowa - 86,40 zł,
• chorobowa - 26,46 zł,
• wypadkowa - 18,04 zł.

Oznacza to, że suma składek na ubezpieczenie społeczne, łącznie z dobrowolną składką chorobową, wyniesie 341,71 zł za miesiąc od lipca do grudnia 2023 r.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wpłynie na podwyżkę minimalnej składki zdrowotnej. W myśl bowiem obowiązujących przepisów podatnicy, rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa, liniowo) składkę zdrowotną ustalają w ciągu roku składkowego tj. od 01 lutego danego roku, do końca stycznia roku następnego. Zmiana kwoty płacy minimalnej w ciągu roku nie wpłynie na podwyższenie minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśnił serwis. (jmk)

Foto: Money.pl / shutterstock
Źródło: pit.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.