2015: Biznes, nauka, samorząd a społeczna odpowiedzialność

2015: Biznes, nauka, samorząd a społeczna odpowiedzialność

W Teatrze Kamienica w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja "Biznes, samorząd, nauka a społeczna odpowiedzialność".

Podczas kilku sesji panelowych rozmawialiśmy o tym jak wygląda społeczna twarz biznesu, samorządu i innych instytucji w Polsce, na czym polega synergia gospodarki, biznesu, wiedzy, nauki i kultury, oraz o tym czy placówki naukowe, kulturalne, instytucje społeczne, fundacje są równorzędnym partnerem dla biznesu.


Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem:

Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z udziałem Emiliana Kamińskiego, aktora, reżysera i właściciela Teatru Kamienica

Organizatorem konferencji były nasze redakcje: Forum Biznesu i ForumBiznesu.pl, Biznes Trendy i serwis SpolecznieOdpowiedzialni.info.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był synergii środowisk kultury, nauki, instytucji państwowych i samorządowych, a także podmiotów gospodarczych. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie od czego należy rozpocząć współpracę pomiędzy nauką a biznesem, a także dlaczego w Polsce jest tak niska chęć wspierania projektów szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży, pomimo obecności sponsorskiej w projektach „seniorskich”. Rozmawialiśmy także na temat tego jak budować dobre relacje pomiędzy sztuką a biznesem i dlaczego droga w poszukiwaniu tej synergii jest tak trudna.

Udział w nim wzięli m.in. Emilian Kamiński - właściciel i dyrektor Teatru Kamienica, Bogumił Trojan (Związek Piłki Ręcznej w Polsce), Anna Grygierek - Burmistrz  Strumienia, dr Dariusz Koperczak - Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. dr hab. Piotr Ostaszewski - Profesor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W drugim panelu dyskusyjnym zastanawialiśmy się nad celem ustanawiania fundacji i specyfiką ich działania. Rozmawialiśmy także o fundacjach korporacyjnych, dokonaliśmy samooceny ich działalności i omówiliśmy relacje oraz formy współpracy tych organizacji z organami administracji publicznej i pozarządowej. Przedstawiliśmy także fundacje działające w Polsce na tle fundacji europejskich i światowych oraz omówiliśmy relację państwo-fundacje.

Uczestnikami dyskusji byli: Adam Masiulanis, Dyrektor ds. PR Grupy Atlas, Marta Zagrodzka i Malwina Głowacka z DHL Express (Poland), Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia, Paweł Wojciechowski z Fundacji Grupy PKP oraz Aleksandra Grynczewska z Fundacji Zwierzęca Polana.

W trzecim panelu tematem dyskusji był człowiek w centrum zagadnień ekologicznych. Rozmawialiśmy o tym jakie korzyści przynoszą inwestycje w ochronę środowiska, czy ekologia może ograniczać rozwój, a także jakie są zadania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Poruszaliśmy także temat inicjatyw proekologicznych dla biznesu i samorządu w Polsce oraz kwestię odnawialnych źródeł energii. O tych problemach rozmawiali: Adam Masiulanis, Dyrektor ds. PR z Grupy Atlas, Zbigniew Krzysztyniak z UM Krakowa oraz Stanisław Tamm z UM Poznania.

Ostatni panel konferencji udział wzięli: dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu L&J Techtrading, Stanisław Tamm z UM Poznania, Ewelina Romańska, Dyrektor ds. HR Franke Polska Sp. z o.o. oraz dr hab. prof. Grażyna Aniszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jacek Kozioł, redaktor Forum Biznesu. Dyskusja poświęcona była rozważaniom na temat tego, co to znaczy przyjazne środowisko pracy. Rozmawialiśmy o tym jak ważne jest zaangażowanie pracowników, a także równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, rozwój pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo oraz uznanie zasług pracownika. Omówiliśmy także kwestie komunikowania się w tym zakresie, aby skutecznie docierać do świadomości interesariuszy (w tym pracowników) i wyróżnić się na rynku.

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.