Jak skuteczny system zarządzania wpływa na jakość produkowanych ciężarówek?

man fabryka kraków

Spółka MAN Trucks w Niepołomicach działa w branży motoryzacyjnej w sektorze samochodów ciężarowych. W zakładzie, oprócz produkcji ciężarówek działa osobna hala do montażu i wyposażania kabin. Obecnie z linii montażowej może zjeżdżać 300 pojazdów i kabin w trzyzmianowym trybie pracy każdego dnia. Samochody z fabryki w Krakowie można spotkać na drogach całego świata (nawet na Bliskim Wschodzie, w Azji czy w Afryce).

O planach i wyzwaniach na 2024 r. rozmawiamy z Tomaszem Kusem, Quality Managerem w MAN Trucks.


Branża automotive nabiera rozpędu. Producenci prześcigają się we wdrażaniu nowych koncepcji – powstają ciężarówki z napędem elektrycznym czy wodorowym. Jakie nowe projekty i plany w tym zakresie mają Państwo przed sobą na rok 2024 ?

Rzeczywiście cały koncern MAN wdraża sukcesywnie wiele różnych projektów. W 2024 roku MAN będzie produkował ciężkie e-trucki (eTGX/eTGS). Oprócz tego akumulatorowo-elektryczny MAN eTGM jeździ już po ulicach miast w jedenastu europejskich krajach. Alternatywnie, do akumulatorowo-elektrycznych pojazdów ciężarowych, firma MAN Truck & Bus prowadzi również badania nad pojazdami ciężarowymi zasilanymi wodorem.

smart man
Na początku 2024 w naszym zakładzie uruchomiliśmy produkcję nowego roku modelowego. Zmiany podyktowane były w głównej mierze dostosowaniem naszych pojazdów do wchodzących w połowie roku wymogów prawnych UE. W ciężarówkach montujemy wyposażenie niezbędne do zakwalifikowania się pojazdu do rejestracji w krajach UE m.in. system rozpoznawania znaków drogowych, monitorowania ciśnienia w oponach z wyświetlaczem temperatury, przygotowanie do blokady alkoholowej, system ruchu cofania, detekcja z przodu, ostrzeżenie o zmęczeniu.
Kolejnym projektem, jaki będzie realizowany w niepołomickiej fabryce jest uruchomienia seryjnej produkcji pojazdów elektrycznych typoszeregu lekkiego i średniego (TGL/M).
Przygotowujemy się też do produkcji ciężarówek na wspólnej platformie ze Scanią (w ramach grupy TRATON). Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięte zostaną istotne synergie w ramach koncernu, co w efekcie przełoży się na wzrost zadowolenia naszych klientów.

W jaki sposób podnoszą Państwo jakość produktów, co jest obecnie największym wyzwaniem?

Branża transportu ciężkiego często musi dostosowywać się do surowych norm emisji, bezpieczeństwa i innych regulacji. W obliczu rosnącego zainteresowania zrównoważonym rozwojem, stoją przed nami wyzwania związane z ograniczeniem emisji, efektywnością paliwową i działaniami skoncentrowanymi na recyclingu. W związku z tym, główny nacisk kładziemy na aktywności skierowane na dekarbonizację, automatyzację, digitalizację oraz zeroemisyjność.

man ciężarówka
Na jakość naszych ciężarówek wpływa m.in. wdrożony skuteczny system zarządzania. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie istotne etapy procesu produkcji. Normy ISO 9001, 14001, 45001, 50001 pomagają w utrzymaniu wysokich standardów. Potwierdzeniem na uznanie wysokiej jakości naszych produktów na rynku są nagrody jakościowe jakie firma zdobywa (np. Godło Promocyjne Jakość Roku 2023).
Nie mniej istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość naszych produktów jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla naszej kadry, co ma wpływ na ich efektywność i niezawodność.

Na jakie kluczowe obszary w polityce jakościowej kładą Państwo największy nacisk?

Ponieważ punktem odniesienia w polityce jakości MAN są nasi zadowoleni klienci (Customer Focus) – kierujemy się przede wszystkim życzeniami i potrzebami naszych klientów i interesariuszy.
Dzięki konsekwentnej optymalizacji zarządzania i kosztów jakości zwiększamy naszą konkurencyjność. Działamy w sposób zrównoważony i tego samego oczekujemy również od naszych dostawców. Dzięki prewencyjnym działaniom jakościowym i ujednoliconym procesom zapobiegamy błędom i eliminujemy je.
Aby każdy pracownik mógł wnieść swój wkład w doskonałość MAN, wspieramy i wymagamy myślenia i działania ukierunkowanego na proces i jakość. Wprowadziliśmy m.in. konkurs na najlepszy KAIZEN jakościowy, którego celem jest zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie, mające na celu redukcję ilości błędów, poprawę jakości produktów oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesu pod kątem aspektów jakościowych. Dodatkowo, stale rozwijamy kompetencje i kwalifikacje naszych pracowników tak, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, aktywnie wprowadzać zmiany oraz nieustannie się doskonalić.
Stale monitorujemy również nasze kluczowe wskaźniki m.in. FTT (Fachowo Tu i Teraz), który określa ile pojazdów zjeżdża z linii bezpośrednio do klienta.

Zatrudnienie w Państwa zakładzie wzrosło z 1000 do niemalże 4000 pracowników. Czym wyróżnia się polityka HR firmy?

Rozbudowa zakładu i oddanie do użytkowania nowych hal (np. wyposażenia kabin, modyfikacji pojazdów, magazynu) pociągnęło za sobą konieczność zatrudnienia w krótkim czasie dużej ilości nowych pracowników. Cała „operacja” była z góry zaplanowana i przemyślana. Pracownicy odpowiednio wcześniej zostali wyszkoleni i przygotowani do pracy na nowych stanowiskach. Proces rekrutacji przebiegał płynnie przy wsparciu sprawdzonych partnerów z branży.

top man
MAN jak każda duża firma działa w oparciu o standardy i dobre praktyki, które wdraża w poszczególnych obszarach, aby usprawnić ich działanie oraz czynić miejsce pracy przyjaznym. Dążymy do wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Przykładamy ogromną wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji naszego zespołu – oferujemy możliwość odbycia różnorodnych szkoleń, udziału w konferencjach i seminariach, a tym samym dajemy możliwość rozwoju i awansu.
Zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy w tym zakresie było 4-krotne otrzymanie przez MAN Trucks Niepołomice prestiżowej nagrody w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi – TOP EMPLOYER (rok 2012, 2013, 2023 i 2024).
Uzyskanie certyfikatu przez MAN Trucks jest zatem potwierdzeniem, że firma posiada wzorowe warunki pracy, rozwiniętą politykę personalną oraz angażuje pracowników i stawia na ich nieustanny rozwój.

Rozmawiała Magdalena Klimek

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.