Niebawem ważna debata o turystyce

Niebawem ważna debata o turystyce

Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej, Świdnica 05-06.10.2021 r.

Polska i Czechy, jako sąsiedzi, współpracują turystycznie od lat. Przybiera to różne formy i poziomy satysfakcji. Czas porozmawiać w szerokim gronie osób o tym, jak powinna wyglądać ta kooperacja, a także gdzie i jak należałoby ją poprawić.

Służyć temu będzie Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej – jedna z największych i najważniejszych debat tego sektora obu krajów, która organizowana jest w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Świdnica na Dolnym Śląsku już od kilku lat, jesienią, jest tradycyjnym miejscem spotkań branży turystycznej, samorządowców, przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych instytucji. Podczas tegorocznego kongresu, który ma być zwieńczeniem i podsumowaniem projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, będzie okazja do dyskusji w szerokim zakresie m.in. na temat wpływu aktualnej, światowej pandemii na branżę. Mowa będzie też o turystyce socjalnej (efekt bonu turystycznego) i wspólnym dziedzictwie na polsko-czeskim pograniczu w kontekście produktów i interpretacji dziedzictwa. Uczestnicy podejmą też dyskusję na temat zjawisk w nowych mediach – influencer marketingu, czy blogosfery.

Kongres planowany jest w formule tradycyjnego spotkania. Miejscem debat będzie świdnicki Teatr Miejski. Wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnego poznania się i integracji jego uczestników, zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, poszukiwania partnerów, podzielenia się dobrymi praktykami, przeanalizowania błędów oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki i współpracy.

Podczas świdnickiego kongresu wystąpią m.in.: prof. WSB dr hab. Marek Nowacki („Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu polsko-czeskiego pogranicza”), dr Piotr Zawadzki („Influencer marketing w turystyce – przesłanki, formy, inspiracje”), prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek („Metodologia tworzenia transgranicznych produktów turystycznych”), mgr Marek Ciechanowski, Dolnośląska Izba Turystyki („Efekt wprowadzenia bonu turystycznego oraz kondycja biur podróży w czasie pandemii”), prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel („Frekwencja i struktura ruchu turystycznego w atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska – efekt pandemii w turystyce”). Odbędą się także warsztaty poświęcone m.in. skutecznemu prowadzeniu bloga turystycznego, czy oczekiwaniom klientów z Czech, Niemiec i Chin – jak przygotować ofertę odpowiadającą gustom turystów zagranicznych?

Zapisy i program
www.turystykawspolnasprawa.pl
https://turystykawspolnasprawa.pl/pl/kongres/kongres-polsko-czeskiej-turystyki-swidnica-2021

Zdjęcia pochodzą z konferencji „Turystka dziedzictwa i smaku”, która odbyła się w 21-22.04.2021 r. w Świdnicy oraz ubiegłorocznej gali wręczenia nagród dla najlepszych produktów i usług turystycznych roku

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.