BP_2024

Czego dowiaduje się pracodawca z L4

Czego dowiaduje się pracodawca z L4

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, której przyczyną jest choroba. Przysługuje wszystkim pracownikom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ze zwolnienia lekarskiego mogą też korzystać opiekunowie dzieci - jest to tzw. zwolnienie lekarskie na dziecko. Istnieje też opcja wzięcia L4 na opiekę na innym bliskim członkiem rodziny, który jest chory i wymaga pomocy. Jak wygląda zwolnienie lekarskie? Co z dokumentu może wyczytać nasz pracodawca? – poinformował serwis Gazetaprawna.pl

L4 przysługuje osobom pracującym na umowę o pracę lub umowę zlecenie, jeśli opłacają składki zdrowotne, a za okres przebywania na L4 przysługuje zasiłek chorobowy – podano w informacji.

Zwolnienie lekarskie to dokument wystawiany przez lekarza. Zwolnień nie wystawiają inni pracownicy medyczni, np. fizjoterapeuci, psychologowie czy psychoterapeuci. Ale uwaga, lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu – wskazano dalej.

Podstawą wystawienia zwolnienia lekarskiego jest diagnoza. Lekarz musi stwierdzić (na podstawie badania i wywiadu), że stan zdrowia uniemożliwia nam wykonywanie obowiązków zawodowych -  napisano.

Zwolnienie lekarskie może być wystawione podczas tradycyjnej wizyty stacjonarnej w gabinecie lekarskim lub też zdalnie - przez teleporadę.

Od stycznia 2016 r. zwolnienie lekarskie wypisuje się na elektronicznym druku e-ZLA, a od grudnia 2018 r. funkcjonują e-zwolnienia – system automatycznie przesyła do pracodawcy informację o nieobecności pracownika – czytamy dalej.

Jakie dane zawiera L4? Te informacje znajdują się na zwolnieniu lekarskim
Każde zwolnienie lekarskie ma określoną budowę. To znaczy, że muszą się na nim znaleźć pewne niezbędne dane. Są to:

— dane pacjenta (ubezpieczonego); m.in. PESEL, adres pobytu
— dane pracodawców pacjenta (płatników składek)
— dane członków rodziny pacjenta - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi
— daty absencji chorobowej, czyli okres, na jaki zostało wystawione zwolnienie
— kod literowy oraz numer statystyczny choroby (oznaczenie jednostki chorobowej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD)
cyfra 1 lub 2.

Na zwolnieniu lekarskim znajdują się kody, które informują o przyczynie niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że kody umieszcza się na L4 tylko w określonych przypadkach. Jeśli takiego kodu literowego nie znajdziemy na L4, to nie będzie to skutkowało utratą prawa do zasiłku chorobowego – stwierdzono w wyjaśnieniu.

Jak wskazano dalej,  na zwolnieniu lekarskim można znaleźć kody literowe od A do E:

— Kod A świadczy o niezdolności do pracy, do której doszło po przerwie nie dłuższej nić 60 dni, a spowodowanej tą samą chorobą, co w przypadku niezdolności do pracy przed przerwą.
— Kod B informuje o niezdolności do pracy w czasie ciąży.
— Kod C wskazuje na niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu.
— Kod D świadczy o niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą.
— Kod E oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy ze względu na chorobę zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub też ze względu na inną chorobę, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku tej choroby.

Na zwolnieniu lekarskim, oprócz kodu literowego, możemy też zauważyć cyfrę – 1 lub 2. Dana cyfra informuje o tym, czy chory ma leżeć, czy też może chodzić:

1 – chory ma leżeć i powinien przebywać w domu. To oznacza, że możliwość opuszczenia domu dopuszczalna jest jedynie w dwóch przypadkach: do apteki lub lekarza;
2 – wskazuje na to, że chory może chodzić. Tym samym poruszanie się pacjenta nie wpływa na stan choroby. Co to oznacza? To znaczy, że może on wykonywać czynności zaspokajające podstawowe potrzeby życiowe, które jednak nie mogą być sprzeczne z celem zwolnienia. W żadnym wypadku nie można wykonywać pracy.
 
Kody na zwolnieniu lekarskim są widoczne dla pracodawcy, jeśli zostaną umieszczone przez lekarza w L4. Oprócz kodów, także oznaczenia cyfrowe na zwolnieniu lekarskim są widoczne dla pracodawcy.

Dla naszego szefa kody literowe są informacją przydatną podczas określania wysokości świadczenia z tytułu zwolnienia chorobowego. Np. w przypadku kodu C pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie ani zasiłek przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia – wytłumaczono w treści.

Pamiętajmy, że kody na L4 nie precyzują choroby pacjenta. W treści E-ZLA dla pracodawcy nie znajdziemy też numeru statystycznego konkretnej choroby, czyli oznaczenia z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD. E-ZLA przekazywane pracodawcom w elektronicznym systemie PUE mają automatycznie ukryte pole dotyczące numeru statystycznego choroby. W ten sposób prywatność dotycząca naszego zdrowia jest chroniona – podkreślono w wyjaśnieniu.

Pewnym tropem dla pracodawcy mogą być dane lekarza widniejące na zwolnieniu (imię, nazwisko i identyfikator). Pracodawca może wnioskować na podstawie specjalizacji danego lekarza, jakiej grupy schorzeń dotyczy nasza absencja. Np. jeżeli dostaliśmy L4 od psychiatry, to pracodawca może przypuszczać, że cierpimy na jakieś zaburzenie natury psychicznej i to ono uniemożliwia nam aktualnie pracę. Jest to jednak tylko bardzo ogólne domniemanie – stwierdzono w podsumowaniu.    (jmk)

Foto: Money.pl // (GETTY, Westend61)
Źródło Gazetaprawna.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.