Zwroty podatku za 13 i 14 emeryturę

  Zwroty podatku za 13 i 14 emeryturę

Urzędy Skarbowe wypłacają już od lutego zwroty nadpłaconego podatku. Na wypłaty może także liczyć część emerytów, w tym osoby pobierające "trzynastki" i "czternastki". Komu przysługują te świadczenia i na jakie zwroty podatku można liczyć? – wyjaśnił serwis Gazetaprawna.pl

Do pobierania "trzynastki" uprawnione są osoby, które w dniu 31 marca danego roku posiadają prawo do emerytury – w tym także emerytury pomostowej, kapitałowej lub częściowej. Świadczenie otrzymają także renciści, w tym osoby uprawnione m.in. do renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. Do 13. emerytury mają również prawo osoby uprawnione do:

— rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

— nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

— świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,

— świadczenia, które przysługuje cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych.

13. emerytury są wypłacane automatycznie (razem z emeryturą kwietniową), w wysokości stałej kwoty odpowiadającej minimalnej wysokości emerytury w danym roku. W 2024 roku – po marcowej waloryzacji – jest to kwota 1780,96 zł brutto, natomiast w 2023 roku 13. emerytura wynosiła 1588,44 zł brutto. Czternasta emerytura ma kryterium dochodowe i jest wypłacana osobom (uprawnionym do świadczeń emerytalnych lub rentowych) otrzymującym do 2900 zł brutto miesięcznie. W 2023 roku "czternastka" wynosiła 2650 zł brutto – napisano w informacji. Wyższe zwroty dotyczą m.in. seniorów pracujących i uprawnionych do korzystania z ulg lub odliczeń. Emeryci i renciści mogą skorzystać m.in. z:

— ulgi dla seniora – zwolnienie z opodatkowania przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie,

— ulgi rehabilitacyjnej – odliczenie kosztów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów lub osób ponoszących koszty związane z rehabilitacją,

— ulgi prorodzinnej,

— ulgi na Internet,

— ulgi termomodernizacyjnej,

— ulgi z tytułu darowizny.

Seniorzy uprawnieni do pobierania emerytury lub renty – i nieposiadający dodatkowych źródeł dochodów – nie muszą wypełniać rozliczenia PIT. Dokument jest przygotowywany automatycznie przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie muszą samodzielnie przygotować emeryci uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu, rozliczający się z małżonkiem oraz osoby chcące skorzystać z ulg i odliczeń – wskazano w podsumowaniu.  (jmk)

Foto: Nowości Dziennik Toruński //
Źródło: Gazetaprawna.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.