BP

Ministerstwo Finansów wdroży trzeci podatek minimalny

  Ministerstwo Finansów wdroży trzeci podatek minimalny

Od początku 2024 r. funkcjonuje krajowy tzw. podatek minimalny. Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad kolejnym tzw. globalnym podatkiem minimalnym, od największych korporacji. Musimy go wdrożyć, bo wynika z dyrektywy, a z jej wdrożeniem jesteśmy już spóźnieni – poinformował serwis Businessinsider.com.pl


Globalny podatek minimalny to tzw. podatek wyrównawczy. Chodzi o to, aby korporacje nie uciekały z zyskiem do krajów z niższym opodatkowaniem, ale żeby płaciły co najmniej 15 proc. podatku dochodowego

Musimy go wprowadzić, bo wynika z unijnej dyrektywy 2022/2523 - czytamy

To będzie już trzeci podatek minimalny w Polsce – stwierdzono w treści.

"W Ministerstwie Finansów trwają prace wewnętrzne nad przygotowaniem przepisów implementujących dyrektywę w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii" — wyjaśnił resort w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

MF dodało, że w pierwszym kwartale tego roku powinien zostać opublikowany projekt w tej sprawie, a zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. – napisano.

W Polsce to będzie już trzeci podatek określany jako minimalny. Od początku 2024 r. obowiązuje bowiem w CIT podatek od firm, które mają niską rentowność lub wykazują stratę (przez trzy lata). Od kilku lat funkcjonuje również tzw. podatek minimalny od nieruchomości (podatek od przychodów z budynków o wartości ponad 10 mln zł) – podano w treści.

Przypomniano, że globalnym podatkiem będą obciążone największe międzynarodowe grupy kapitałowe (o przychodach rocznych co najmniej 750 mln euro na poziomie skonsolidowanym) – wyjaśniono dalej.

Będzie to podatek wyrównawczy. W uproszczeniu będziemy go liczyć jako różnicę między faktycznie zapłaconym podatkiem w danym kraju przez spółkę lub grupę (wysokość podatku jest liczona na poziomie danej jurysdykcji) a podatkiem, jaki byłby należny przy zastosowaniu stawki 15 proc.

Obowiązek zapłaty powstanie, gdy efektywna stawka podatkowa z danej grupy kapitałowej w danym kraju będzie niższa niż 15 proc. W takim przypadku trzeba będzie dopłacić różnicę między podatkiem faktycznie zapłaconym a stawką 15 proc. Innymi słowy, chodzi o to, aby globalne korporacje płaciły minimum 15 proc. podatku dochodowego, niezależnie w którym kraju wypracowują zysk – stwierdzono.

Agnieszka Wnuk, doradczyni podatkowa, partnerka w Quidea, wyjaśniła, że globalny podatek minimalny mogą zapłacić zarówno grupy kapitałowe działające w Polsce, jak i polskie grupy działające za granicą.

— Jeśli Polska wdroży przepisy, to taka możliwość będzie, w zależności od tego, w jakich jurysdykcjach będą pozostałe spółki, czy będą tam wdrożone przepisy o podatku minimalnym i jaki będzie efektywny poziom opodatkowania — mówiła ekspertka Quidea.

Podatek może też dotyczyć np. grup kapitałowych ze spółką dominującą w Polsce, jeśli okazałoby się, że efektywny poziom opodatkowania obliczony według specjalnych reguł określonych w dyrektywie nie przekroczyłby 15 proc. w jakiejś jurysdykcji (za granicą).

— Mając na uwadze zainteresowanie grup międzynarodowych tematem oraz zapytania z zagranicznych spółek z grupy, mogę powiedzieć, że pomimo dosyć wysokiego progu obrotów na poziomie grupy, które są konieczne, aby podlegać podatkowi (750 mln euro), przypadków grup podlegających opodatkowaniu wcale nie będzie mało — stwierdziła Agnieszka Wnuk.

Polska miała czas na wdrożenie globalnego podatku minimalnego, czyli dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Zapowiedzi MF oznaczają, że zmiany w Polsce wejdą w życie z rocznym opóźnieniem (od 1 stycznia 2025 r.). Co to oznacza?

— Z perspektywy firm oznacza to przede wszystkim niepewność, a także ryzyko, że podatek zostanie nałożony na daną grupę w innym państwie, które już wdrożyło przepisy. Polskie spółki z takich grup spotykają się natomiast z oczekiwaniem, że poniosą koszt podatku minimalnego, jeśli to z powodu niższego efektywnego opodatkowania w Polsce wystąpi podatek wyrównawczy do zapłaty w innym państwie – tłumaczyła w podsumowaniu Agnieszka Wnuk.

Źródło: Businessinsider.com.pl
Foto: S.O.S. dla gospodarki // Mongta Studio / Shutterstock

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.