BP

Okazjonalna praca zdalna wygasa z końcem roku

  Okazjonalna praca zdalna wygasa z końcem roku

Osoby, którym zależy na pracy z domu, powinny się pospieszyć. Zostało im 2,5 miesiąca na wnioskowanie o maksymalnie 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Niewykorzystane dni kasują się, nie "przechodzą" na kolejny rok – poinformował serwis Businessinsider.com.pl

O tym, czy skorzystają z takiego trybu pracy, zdecyduje pracodawca. Zatrudniony nie ma na to wpływu, ale jeśli nie złoży wniosku, to przysługujący mu wymiar na pewno przepadnie – czytamy w informacji

Okazjonalna praca to dobre rozwiązanie np. dla osób, które pracują stacjonarnie, w firmie, ale sporadycznie lub w nagłych wypadkach chciałyby wykonywać obowiązki z domu. Dzięki nowym przepisom zatrudnieni mogą w danym roku wnioskować o maksymalnie 24 dni pracy z domu, bez konieczności spełniania wszystkich formalnych wymogów związanych z "klasyczną" pracą zdalną (całkowitą lub hybrydową) - podano.

Taki maksymalny wymiar przysługuje pracownikowi w danym roku kalendarzowym, więc jeśli nie wykorzysta przypisanych mu dni, to przepadają (a od 1 stycznia następnego roku zatrudnionemu przysługuje kolejne 24 dni do wykorzystania). Ostatecznie decyduje o tym pracodawca, bo od niego zależy czy zgodzi się na okazjonalną pracę zdalną – wskazano w treści.

— Praca zdalna jest traktowana obecnie jako benfit świadczący o atrakcyjności pracodawcy na rynku. Dla zatrudnionych ważne jest to, że mogą pracować z domu np. w piątki. Firmy preferują obecnie model hybrydowy, z wyraźniejszą przewagą pracy stacjonarnej, czyli np. 3 — 4 dni w tygodniu zatrudnieni pracują stacjonarnie, a 1 — 2 dni zdalnie — wskazała Izabela Zawacka, radca prawny z kancelarii Zawacka & Rdzeń.

Pracownicy mogą korzystać z okazjonalnej pracy zdalnej od 7 kwietnia 2023 r. Wtedy weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która na stałe uregulowała możliwość świadczenia obowiązków z domu. Nowe przepisy przewidują dwa odmienne tryby pracy z domu — klasyczny (za porozumieniem) i okazjonalny.

Pierwszy tryb dotyczy zwykłej, regularnej pracy zdalnej (całkowitej lub hybrydowej), którą ustala się w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub indywidualnie z pracownikiem. Drugi umożliwia stosowanie pracy zdalnej sporadycznie, w razie potrzeby, na uproszczonych zasadach i bez konieczności spełnienia niektórych obowiązków, w tym — co najistotniejsze — bez obowiązku wypłaty pracownikowi ryczałtu z tytułu podwyższonych kosztów przy pracy z domu. Wciąż obowiązuje jednak wiele innych wymogów, w tym m.in. wymogi z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych - przypomniano.

Co ważne z okazjonalnej pracy zdalnej może korzystać nie tylko osoba pracująca — co do zasady — w pełni stacjonarnie (w siedzibie firmy), ale także ta zatrudniona w systemie hybrydowym, czyli wykonująca obowiązki naprzemiennie z firmy i z domu (np. trzy dni w tygodniu w firmie, dwa zdalnie). Z okazjonalnej pracy z domu można wówczas korzystać w dni, w które praca powinna być świadczona stacjonarnie lub gdy ustalona w zakładzie pula dni pracy zdalnej została przekroczona (a wystąpiła np. nagła konieczność opieki nad dzieckiem) - wskazano w treści.

Przepisy nie regulują szczegółowo zasad udzielania/korzystania z okazjonalnej pracy z domu. Wskazują jedynie, że może być ona wykonywana na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym - czytamy.

W praktyce firmy wprowadzają w swoich wewnętrznych systemach kadrowych formularze wspomnianych wniosków. Jeśli ich nie ma, to pracownik może złożyć do działu kadr zwykłe, przygotowane przez siebie pismo, w którym wnioskuje o okazjonalną pracę zdalną – napisano dalej.

Co może zrobić pracodawca, gdy zatrudniony ubiega się o udzielenie takiego trybu pracy? Wyjaśnienia w tej kwestii przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).
"Wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej okazjonalnej nie jest wiążący dla pracodawcy. Zatrudniający może więc odmówić jego uwzględnienia" — wyjaśniło MRiPS.

Szczegółowe kwestie związane z okazjonalną pracą zdalną wyjaśniała też Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Chodziło m.in. o korzystanie z takiego trybu pracy w razie zmiany miejsca zatrudnienia - stwierdzono.

"Zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego nie ma wpływu na limit dni okazjonalnej pracy zdalnej. Przykładowo pracownik, który u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 10 dni okazjonalnej pracy zdalnej, u kolejnego pracodawcy w tym samym roku kalendarzowym, będzie mógł skorzystać jeszcze z maksymalnie 14 dni okazjonalnej pracy zdalnej" — wskazała PIP.

— Firmy generalnie dzielą się na te, które w ogóle nie chcą stosować pracy zdalnej i te, które ją stosują, w tym w szczególności z uwagi na to, że sprawdziła się w okresie pandemii. W takiej sytuacji brakuje nieco przestrzeni dla okazjonalnej pracy zdalnej. Pierwsza z wymienionych grup firm z uwagi na negatywną ocenę samej pracy zdalnej raczej nie będzie godzić się na skorzystanie z niej w okazjonalnym trybie, a druga grupa już stosuje pracę zdalną, tyle że np. hybrydową — podsumowała mec. Zawacka. (jmk)

Foto: Muratorplus.pl // Getty Images
Źródło: Businessinsider.com.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.