Polska stawia na morskie farmy wiatrowe

Polska stawia na morskie farmy wiatrowe

Zamet Industry, znany polski producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, którego klientami są największe na świecie firmy z branż odnawialnych źródeł energii, podwodnego wydobycia ropy i gazu, sektora przeładunkowego oraz maszyn ciężkich, bierze udział w łańcuchu dostaw budowy morskich farm wiatrowych w Europie.

W obecnym, trudnym pod względem bezpieczeństwa międzynarodowego, ekonomicznego i energetycznego czasie, spółka konsekwentnie zmienia strategię rozwoju i chce aktywnie uczestniczyć w trwającej transformacji na świecie. Firma dąży do tego, aby jej produkty w dużym stopniu pracowały dla klientów z branży odnawialnych źródeł energii. Wpływa to znacząco na kierunek zmian jej podstawowej aktywności biznesowej na rynki związane z produkcją morskich farm wiatrowych oraz branż wspierających budowę, eksploatację, serwis oraz zaopatrzenie tego sektora. Efektem jest podpisanie w październiku 2021 r. umowy z jednym z największych światowych dostawców konstrukcji stalowych na potrzeby morskich farm wiatrowych na całym świecie. Dzięki niej spółka wyprodukuje i dostarczy wybrane konstrukcje stalowe dla potrzeb inwestycji związanej z budową morskiej farmy wiatrowej w Europie. To pierwszy tak duży kontrakt, który otwiera Zamet Industry możliwości rozszerzenia współpracy oraz zaznaczenia swojej obecności w sektorze offshore wind.

We wrześniu 2021 r. Artur Jeziorowski, Prezes Zarządu Grupy Zamet, w imieniu wszystkich spółek Grupy, podpisał w Ministerstwie Klimatu i Środowiska „Polish Offshore Wind Sector Deal”. Głównym celem tej umowy jest wsparcie rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz maksymalizacja tzw. „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw morskich farm wiatrowych, które powstaną w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

W październiku 2021 r. spółka dołączyła także do społeczności APQP4wind. Członkowie tej organizacji mają zapewniony dostęp do najlepszych rozwiązań biznesowych związanych z ergonomicznym działaniem przedsiębiorstwa oraz są zobligowani do ciągłego podnoszenia umiejętności i wiedzy dotyczącej pracy zakładu na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Na kierunek, w jakim zmierza spółka, realny wpływ mają pracownicy, dlatego efekty transformacji widoczne są również w działaniach wewnętrznych.  W Zamet Industry realizowany jest projekty wspierający i aktywizujący kobiety w zawodach technicznych – „Malujemy zawodowo”, którego celem jest pozyskanie kobiet malarzy konstrukcji stalowych. Spółka nie tylko szkoli własny zespół, ale chce mieć wpływ na przygotowanie przyszłej kadry pracowniczej, dlatego, podjęła współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi tworząc klasy patronackie, a  projektem „Construct your future” chce zapewnić przyuczenie do zawodu uczniów i studentów podczas praktyk i stażów zawodowych.Monika Sikora-Moszko,
Szef Działu Marketingu i PR

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.